Wiki

Top 18 ผล กระทบ ของ น้ำ ท่วม

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ผล กระทบ ของ น้ำ ท่วม บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ผล กระทบ ของ น้ำ ท่วม

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ผล กระทบ ของ น้ำ ท่วม

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ผล กระทบ ของ น้ำ ท่วม

1. น้ำท่วม – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6097 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ น้ำท่วม – วิกิพีเดีย น้ำท่วม เป็นการไหลล้นของห้วงน้ำซึ่งทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ คำว่า “น้ำเอ่อล้น” (flowing water) ยังอาจใช้กับการไหลเข้าของกระแสน้ำ น้ำท่วมอาจเป็นผลของปริมาตรน้ำ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: น้ำท่วมมีผลกระทบรบกวนมากมายต่อถิ่นฐานและกิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย์ อย่างไรก็ดี น้ำท่วม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง/เล็กกว่า) ยังสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ได้ เช่น การเติมน้ำบาดาลใหม่ ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นและให้สารอาหารแก่ดินที่ขาดน้ำท่วมทำให้บางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แห้งแล้งห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1″ width=”600″]

2. ผลกระทบของน้ำท่วมขังจากเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ต่อความ …

 • ผู้เขียนบทความ: kukrdb.lib.ku.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31107 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผลกระทบของน้ำท่วมขังจากเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ต่อความ … ผลกระทบของน้ำท่วมขังจากเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ต่อความหลากชนิดไม้ต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. วิชาญ เอียดทอง.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วิชาญ เอียดทอง. (2555). ผลกระทบของน้ำท่วมขังจากเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554          
  ต่อความหลากชนิดไม้ต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.&nbsp วารสารวิจัยพืชเขตร้อน, 5 () ,20-63

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/JTPR/search_detail/result/292309″ width=”600″]

3. กรมอุตุนิยมวิทยา –

 • ผู้เขียนบทความ: www.tmd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12224 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรมอุตุนิยมวิทยา – อุทกภัยคือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน … ความเสียหายทางอ้อม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 3.1 น้ำท่วมอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก
  บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้ำที่ไกลเชี่ยวพังทลายได้
  คนและสัตว์พาหนะและสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ำตาย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=70″ width=”600″]

4. Flood and Farmers: ผลกระทบของมหาอุทกภัยต่อทัศนคติและ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.pier.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36169 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Flood and Farmers: ผลกระทบของมหาอุทกภัยต่อทัศนคติและ … การศึกษาผลกระทบของมหาอุทกภัยต่อครัวเรือนชาวนาในประเทศไทย. งานวิจัยโดย Lertamphainont et al. (2015) ได้เล็งเห็นว่าการท่วมขังของนํ้า ในระดับสูงและเป็นเวลานานใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ผลการศึกษาของ Lertamphainont et al. (2015) และ Chantarat et al. (2015) ที่สรุปในรูปที่ 3 พบว่ามหาอุทกภัยไม่มีผลกระทบที่เป็นนัยสําคัญต่อครัวเรือนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยสูงอยู่แล้ว แต่กลับมีผลกระทบที่เป็นนัยสําคัญต่อครัวเรือนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงตํ่า โดยพบว่าเมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ไม่ได้รั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pier.or.th/abridged/2015/12/flood-and-farmers/” width=”600″]

5. น้ำท่วม..ผลพวงจากการทำลายสิ่งแวดล้อม – สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ผู้เขียนบทความ: service.nso.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17157 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ น้ำท่วม..ผลพวงจากการทำลายสิ่งแวดล้อม – สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2554 เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นปัญหาที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่งแวดล้อม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประชากรและเคหะ
  เป็นสถิติที่นำเสนอข้อมูลสำคัญทางด้านประชากรและเคหะ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางประชากร แรงงาน
  การศึกษา รายได้รายจ่ายในครัวเรือน การย้ายถิ่น ข้อมูลเพิ่มเติม..

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_51.html” width=”600″]

6. 9 ปัญหาสุขภาพ โรคภัย ที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม – Fascino

 • ผู้เขียนบทความ: www.fascino.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15672 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 9 ปัญหาสุขภาพ โรคภัย ที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม – Fascino 1. น้ำกัดเท้า. น้ำกัดเท้าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการที่เท้าต้องแช่น้ำหรือเปียกชื้นเป็นเวลานานทำให้เกิดเชื้อรา ส่งผลให้ผิวหนังระคายเคือง อักเสบ และเกิด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โรคเครียดอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากน้ำท่วมโดยตรง แต่ทรัพย์สินและบ้านเรือนที่เสียหาย รวมถึงความกังวลในสถานการณ์นั้นอาจทำให้เกิดความเครียดได้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งหากมีความเครียดอย่างรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.fascino.co.th/article/post/diseases-caused-by-floods” width=”600″]

7. ผลกระทบต่อสุขภาพจากภัยน้ำท่วมและการปรับตัวของประชาชน ใน …

 • ผู้เขียนบทความ: he01.tci-thaijo.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18564 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อสุขภาพจากภัยน้ำท่วมและการปรับตัวของประชาชน ใน … โดยการพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของน้ำท่วมเกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนร้อยละ 83.6 พายุร้อยละ 38.1 และมีการก่อสร้างขวางทางนํ้าไหลร้อยละ 31.0 ผลกระทบด้านอนามัย

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก โดยการศึกษามี 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาในหมู่บ้านที่ประสบปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 268 หลังคาเรือน เ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118239″ width=”600″]

8. National Disaster Warning Center น้ำท่วม

 • ผู้เขียนบทความ: ndwc.disaster.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19292 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ National Disaster Warning Center น้ำท่วม การเกิดอุทกภัยมาจากหลายสาเหตุ ทั้งโดยทางธรรมชาติและเกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ในบางครั้งอาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม การเกิด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การเกิดอุทกภัยมาจากหลายสาเหตุ ทั้งโดยทางธรรมชาติและเกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ในบางครั้งอาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม การเกิดอุทกภัยจากน้ำทะเลหนุน เขื่อนพัง ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุทกภัยได้ ซึ่งอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมตามธรรมช…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://ndwc.disaster.go.th/cmsdetail.ndwc-9.283/26672/menu_7525/4214.3/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1″ width=”600″]

9. ผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในพิ้นที่ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.esanpedia.oar.ubu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29036 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในพิ้นที่ … ผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในพิ้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ. Publication Type, งานวิจัย/Research …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมในเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีพื้นที่ศึกษาภายในขอบเขตของถนนรอบเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ พบว่าปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สิน ขาดรายได้ ไม่สาม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/?q=node/198″ width=”600″]

10. น้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่มาพร้อมปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ – Pobpad

 • ผู้เขียนบทความ: www.pobpad.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24828 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่มาพร้อมปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ – Pobpad ปัญหาสุขภาพที่มากับน้ำท่วม · อาหารเป็นพิษ · ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever) · น้ำกัดเท้า · โรคฉี่หนู · ไข้เลือดออก · ไข้มาลาเรีย · ตาแดง.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในช่วงน้ำท่วม กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพสูง อย่างผู้สูงอายุและเด็ก ควรได้รับการดูแลมากกว่าปกติ นอกจากนี้ ผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปี ควรศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลฉุกเฉินที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มักเกิดในช่วงภัยพิบัติดังกล่าว

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pobpad.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1″ width=”600″]

11. ผลกระทบของอุทกภัย – ๊Uktokkhapai – WordPress.com

 • ผู้เขียนบทความ: uktokkhapai.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30825 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผลกระทบของอุทกภัย – ๊Uktokkhapai – WordPress.com ความเสียหายของแหล่งเกษตรกรรม ได้แก่ แหล่งกสิกรรมไร่นา สัตว์เลี้ยง สัตว์พาหนะ ตลอดจนแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์พืชยุ้งฉาง · ความเสียหายทางเศรษฐกิจ รายได้ของประเทศลดลง ผล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                    

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://uktokkhapai.wordpress.com/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/” width=”600″]

12. ผลกระทบของภาวะโลกร้อน – Greenpeace Thailand

 • ผู้เขียนบทความ: www.greenpeace.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35461 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผลกระทบของภาวะโลกร้อน – Greenpeace Thailand มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดสภาพอากาศรุนแรง เช่น คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และ น้ำท่วม ในปัจจุบันความแห้งแล้งทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าใน 30 ปีที่ผ่านมา 2 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น เรากำลังประสบกับภาวะโลกร้อนที่อันตรายแล้ว และเราต้องลงมือกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนอันเป็นหายนะ ในขณะที่ยังไม่ทราบถึงผลกระทบทั้งหมดในระดับภูมิภาค ผลกระทบต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากเรายังปล่อยให้สภาพในปัจจุบันดำเนินต่อไป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.greenpeace.org/thailand/explore/protect/climate/impacts/” width=”600″]

13. น้ำท่วม-น้ำล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบ 23 จังหวัด – ฐานเศรษฐกิจ

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1777 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ น้ำท่วม-น้ำล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบ 23 จังหวัด – ฐานเศรษฐกิจ ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2.สุพรรณบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 20 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน 

  3.สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี รวม 10 ตบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,149 …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/general-news/500725″ width=”600″]

14. มาตรการบริหารจัดการภัยน้ำท่วม – CRflood

 • ผู้เขียนบทความ: www.crflood.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26787 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรการบริหารจัดการภัยน้ำท่วม – CRflood สำหรับการนำมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างมาใช้ สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือการเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจเกิดผลกระทบกับสมดุลของแม่น้ำสาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ส่วนมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง  เป็นมาตรการที่ไม่ได้เน้นงานสิ่งปลูกสร้างถาวรโดยอาจมีสิ่งก่อสร้างชั่วคราว  เช่น  กำแพงกั้นน้ำ  กระสอบทราย เป็นต้น ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย การประเมินผลเพื่อตัดสินใจในการหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเป็นเรื่องที่ยากพอสมค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.crflood.com/flood-manage.php” width=”600″]

15. เรียนรู้จากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ไปกับ สสวท. – SciMath

 • ผู้เขียนบทความ: www.scimath.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16425 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรียนรู้จากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ไปกับ สสวท. – SciMath น้ำท่วม จัดเป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในรายวิชาโลก … ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             “โครงการ GLOBE ของ สสวท. จะมีการสร้างองค์ความรู้ ให้นักเรียนชุมชน เกิดความเข้าใจนิเวศของน้ำติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำทางภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่ง สสวท. มีกลไกที่จะผลักดันด้านนี้ ถ้าหากโรงเรียนสนใจอย่างแพร่หลายขึ้น ก็จะขยายเครือข่ายให้กว้า…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.scimath.org/article-earthscience/item/12466-2021-10-19-04-06-54″ width=”600″]

16. เกษตรฯ แถลง น้ำท่วม กระทบพื้นที่เกษตร 5.37 ล้านไร่ เสียหาย 8000 …

 • ผู้เขียนบทความ: www.oae.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1244 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรฯ แถลง น้ำท่วม กระทบพื้นที่เกษตร 5.37 ล้านไร่ เสียหาย 8000 … นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลกระทบของภาคเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์
  16085854

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.oae.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/37524/TH-TH” width=”600″]

17. ผลกระทบของมหาอุทกภัย 2554 ต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.phtnet.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16343 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผลกระทบของมหาอุทกภัย 2554 ต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของ … สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบกับการค้าส่งผักและผลไม้ และสินค้าทางการเกษตรหลายชนิด มีปัจจัยหลักมาจากพื้นที่เพาะปลูกพืชผักถูกน้ำท่วม ถนนหลายสายถูกตัดขาด ทำให้การ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1. ข้อจำกัดภาคการเกษตรกับระบบโลจิสติกส์ [วันที่ 19 ต.ค. 2552 ], คอลัมน์: BreakThough: ข้อจำกัดภาคการเกษตรกับระบบโลจิสติกส์, ทรานสปอร์ต เจอร์นัล (http://www.pandinthong.com/ViewContent.php?ContentID=4527)
  2. นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน, โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการการเกษตร, นิตยสาร Logistics Time ฉบับที่ 42…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.phtnet.org/2012/01/109/” width=”600″]

18. ธรณีสัณฐานวิทยากับการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของที่ราบภาคกลาง

 • ผู้เขียนบทความ: prp.trf.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23837 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ธรณีสัณฐานวิทยากับการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของที่ราบภาคกลาง การกำหนดและควบคุมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สามารถลดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม; ความ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
              ที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Relief measures) และการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (Restoration) หากความรุนแรงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือมากขึ้นด้วย แต่ในปัจจุบันเราตื่นตัวและให้ค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://prp.trf.or.th/trf-policy-brief/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ผล กระทบ ของ น้ำ ท่วม

Back to top button