Wiki

Top 15 พระราชทานอภัยโทษ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ พระราชทานอภัยโทษ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

พระราชทานอภัยโทษ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: พระราชทานอภัยโทษ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ พระราชทานอภัยโทษ

1. พระราชทานอภัยโทษ วันแม่ 2565 เช็กเงื่อนไขกรมราชทัณฑ์

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7298 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชทานอภัยโทษ วันแม่ 2565 เช็กเงื่อนไขกรมราชทัณฑ์ โดยในครั้งนี้ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี หรือชั้นดีมาก หรือชั้นเยี่ยมเท่านั้น และต้องได้รับโทษจำคุก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาฯ จะมีทั้งกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป และกลุ่มที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตามสัดส่วนที่กำหนด โดยแตกต่างกันตามประเภทความร้ายแรงของคดี และตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/news/1020610″ width=”600″]

2. เปิดหลักเกณฑ์ใหม่ พระราชทานอภัยโทษ ไร้ชื่อบิ๊กเนมคดีร้ายแรง

 • ผู้เขียนบทความ: www.komchadluek.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30827 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เปิดหลักเกณฑ์ใหม่ พระราชทานอภัยโทษ ไร้ชื่อบิ๊กเนมคดีร้ายแรง เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: #พระราชทานอภัยโทษ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.komchadluek.net/news/politics/525932″ width=”600″]

3. ผู้ต้องขังเข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 103,613 ราย

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16837 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้ต้องขังเข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 103,613 ราย โดยในครั้งนี้ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี หรือชั้นดีมาก หรือชั้นเยี่ยมเท่านั้น และต้องได้รับโทษจำคุก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตามพระราชกฤษฎีกาฯ จะมีทั้งกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป และกลุ่มที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตามสัดส่วนที่กำหนด โดยแตกต่างกันตามประเภทความร้ายแรงของคดี และตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/general-news/536330″ width=”600″]

4. พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษในโอกาส 2 …

 • ผู้เขียนบทความ: www.pptvhd36.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34404 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษในโอกาส 2 … ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา “พระราชทานอภัยโทษ” ในโอกาสมหามงคล 2 วาระพิเศษ ปี 2565 เช็กเงื่อนไข “ผู้ต้องโทษ” ชั้นเยี่ยม-ชั้นดีมาก-ช …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ครั้งนี้ ผู้ต้องโทษที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี หรือชั้นดีมาก หรือชั้นเยี่ยมเท่านั้น และต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษตามคำพิพากษา หรือไม่น้อยกว่า 8 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่า ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จะมีทั้งกลุ่มผู้ต้องราชทัณ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/178276″ width=”600″]

5. ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาส …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaipost.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19494 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาส … 12 ส.ค.2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 12 ส.ค.2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพ.ศ. …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaipost.net/hi-light/199427/” width=”600″]

6. โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ 12 สิงหาคม

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9332 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ 12 สิงหาคม ครั้งนี้ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี หรือชั้นดีมาก หรือชั้นเยี่ยมเท่านั้น และต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้ว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ครั้งนี้ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี หรือชั้นดีมาก หรือชั้นเยี่ยมเท่านั้น และต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษตามคำพิพากษา หรือไม่น้อยกว่า 8 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่า ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาฯ จะมีทั้งกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนหนึ่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.matichon.co.th/politics/news_3503055″ width=”600″]

7. โปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษ เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง-พระ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37617 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษ เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง-พระ … ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระชนมพรรษา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันนี้(วันที่ 12 สิงหาคม 2565) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/royal/536305″ width=”600″]

8. พระราชกฤษฎีกา’พระราชทานอภัยโทษ’ ในโอกาสมหามงคล 2 วาระพิเศษ

 • ผู้เขียนบทความ: www.naewna.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34511 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา’พระราชทานอภัยโทษ’ ในโอกาสมหามงคล 2 วาระพิเศษ พระราชกฤษฎีกา’พระราชทานอภัยโทษ’ ในโอกาสมหามงคล 2 วาระพิเศษ. 12 สิงหาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พระราชกฤษฎีกา‘พระราชทานอภัยโทษ’ ในโอกาสมหามงคล 2 วาระพิเศษ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.naewna.com/politic/672941″ width=”600″]

9. พระราชทานอภัยโทษ – Sanook

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9124 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชทานอภัยโทษ – Sanook ข่าวพระราชทานอภัยโทษ รวมข่าวพระราชทานอภัยโทษ วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของพระราชทานอภัยโทษ ทุกประเด็นข่าววันนี้ ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับพระราชทานอภัยโทษ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สรยุทธ-ณัฐวุฒิ-บุญทรง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดวันต้องโทษตามสัดส่วน จากกรณีมีประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2563

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sanook.com/news/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9/” width=”600″]

10. พระราชกฤษฎีกา”พระราชทานอภัยโทษ”ในโอกาสมหามงคล วัน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.nationtv.tv

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17970 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา”พระราชทานอภัยโทษ”ในโอกาสมหามงคล วัน … “ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา “พระราชทานอภัยโทษ”ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 ก.ค.65 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตน เป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nationtv.tv/news/politics/378882774″ width=”600″]

11. คลิปพระราชทานอภัยโทษ ช่อง7 ย้อนหลัง – ข่าว

 • ผู้เขียนบทความ: news.ch7.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1982 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คลิปพระราชทานอภัยโทษ ช่อง7 ย้อนหลัง – ข่าว อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยเกณฑ์ลดโทษ คดีความผิดทางเพศ-ฉ้อโกงประชาชน. More. ข่าวอาชญากรรม. View icon 366. 28 ก.ค. 2564. พระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องราชทัณฑ์ 30,000 คน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เกี่ยวกับเรา ·
  ติตต่อเรา ·
  ร่วมงานกับเรา ·
  เงื่อนไขและข้อตกลง ·
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ·
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ออนไลน์) ·
  นโยบายคุกกี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://news.ch7.com/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9″ width=”600″]

12. พระราชทานอภัยโทษ 2565 – อีจัน

 • ผู้เขียนบทความ: www.ejan.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3060 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชทานอภัยโทษ 2565 – อีจัน พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 ก.ค. 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 ก.ค. 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2565

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.ejan.co/others/royal/ixi5153qrj” width=”600″]

13. พระราชทานอภัยโทษ | ร้านหนังสือนายอินทร์

 • ผู้เขียนบทความ: www.naiin.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36536 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชทานอภัยโทษ | ร้านหนังสือนายอินทร์ พระราชทานอภัยโทษ พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ราชประเพณี ที่สืบทอดมายาวนาน ผู้แต่ง สมบูรณ์ เตชะวงศ์ สำนักพิมพ์ อนิเมท.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การพระราชทานอภัยโทษ  สมัยกรุงสุโขทัย  สมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัยกรุงธนบุรี   มัยกรุงรัตนโกสินทร์  แผนภูมิลำดับการสืบสันตติวงศ์   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.naiin.com/product/detail/83016″ width=”600″]

14. พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ 12 สิงหาคม

 • ผู้เขียนบทความ: www.tnews.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27479 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ 12 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา “พระราชทานอภัยโทษ” ในโอกาสมหามงคล 2 วาระพิเศษ ปี 2565 เช็กเงื่อนไข “ผู้ต้องโทษ” ชั้นเยี่ยม-ชั้นดีมาก-ชั้นดี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ครั้งนี้ ผู้ต้องโทษที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี หรือชั้นดีมาก หรือชั้นเยี่ยมเท่านั้น และต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษตามคำพิพากษา หรือไม่น้อยกว่า 8 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่า ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จะมีทั้งกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ส่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tnews.co.th/social/social-news/572058″ width=”600″]

15. -พระราชทานอภัยโทษ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37559 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ -พระราชทานอภัยโทษ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … การพระราชทานอภัยโทษ, [kān phrarātchāthān aphai thōt] (n, exp) EN: grace … และขอพระราชทานอภัยโทษ ปลดปล่อยและสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ เป็นต้น ว่า กรมราชทัณฑ์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: -พระราชทานอภัยโทษ-

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dict.longdo.com/search/-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9-” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ พระราชทานอภัยโทษ

Back to top button