Wiki

Top 14 ภพ 36

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ภพ 36 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ภพ 36

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ภพ 36

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ภพ 36

1. [ Accounting Story] ภ.พ.36 คืออะไร? – AccRevo

 • ผู้เขียนบทความ: www.accrevo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26319 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ [ Accounting Story] ภ.พ.36 คืออะไร? – AccRevo ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ . … ใครคือผู้มี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: • ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.accrevo.com/articles/item/269″ width=”600″]

2. จัดการ ภ.พ.36 อย่างไรดี ในวันที่ภาษี e-Service เริ่มบังคับใช้

 • ผู้เขียนบทความ: flowaccount.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29042 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ จัดการ ภ.พ.36 อย่างไรดี ในวันที่ภาษี e-Service เริ่มบังคับใช้ ภ.พ.36 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจด VAT ที่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศ เช่น Facebook มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยอันดับแรก ทาง Facebook ประกาศออกมาว่าตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป Facebook มีหน้าที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งให้กับประเทศไทย และจะมีการคิดภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (VAT ID) ในบัญชี Facebook ซึ่งตรงนี้หมายความว่า ถ้าหากธุรกิจเราจด VAT เรามีหน้าที่ต้องแจ้งเลขประจำตัวผ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://flowaccount.com/blog/pp36/” width=”600″]

3. ภ.พ.36 คืออะไร และผู้ใดที่ต้องใช้ ภ.พ.36 บ้าง – Prosoft

 • ผู้เขียนบทความ: www.prosoft.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18876 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.พ.36 คืออะไร และผู้ใดที่ต้องใช้ ภ.พ.36 บ้าง – Prosoft ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทั้งนี้ กรณีไม่ได้ยื่นแบบฯ หรือยื่นแบบฯ นำส่งเมื่อพ้นกำหนดเวลา หรือยื่นแบบฯ ไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เสียเฉพาะเงินเพิ่ม ตามข้อ 18 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.81/2542ฯ เว้นแต่กรณีรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 0ดังนั้น กรณีบริษัทชำระค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.prosoft.co.th/Article/Detail/134775″ width=”600″]

4. ภ.พ.36 คืออะไรกันนะ มาเรียนรู้กัน – Station Account

 • ผู้เขียนบทความ: www.station-account.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15902 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.พ.36 คืออะไรกันนะ มาเรียนรู้กัน – Station Account คุณต้องยื่น ภ.พ.36หรือไม่ ใครบ้างที่มีหน้าที่ในการยื่น ภ.พ.36 · ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ที่เข้ามาประกอบธุรกิจหรือขายสินค้าเพียงชั่วคราว โดยประกอบการที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เพื่อให้การทำธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้องนอกจากจะแสวงหาผลกำไรแล้วสิ่งสำคัญต้องดำเนินการจ่ายภาษีรวมถึงนำส่ง ภ.พ.36 ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บย้อนหลังทั้งยังทำให้เกิดความสบายใจในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการให้การยื่น ภ.พ.36 เป็นเรื่องง่ายขึ้นและต้องการความสะดวกสบาย แนะนำให้มีฝ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.station-account.com/por-por-36/” width=”600″]

5. ซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีอะไรกันนะ – IDG

 • ผู้เขียนบทความ: idgthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8843 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีอะไรกันนะ – IDG ภ.พ. 36 ก็คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งผู้ที่จ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ จะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% แทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ประกอบ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             ภ.พ. 36 ก็คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งผู้ที่จ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ จะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% แทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ประกอบกิจการในต่างประเทศนั่นเอง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://idgthailand.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81/” width=”600″]

6. ภ.พ.36 คืออะไร – PNK Accounting

 • ผู้เขียนบทความ: pnkaccount.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28153 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.พ.36 คืออะไร – PNK Accounting ภ.พ. 36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม … แต่ที่พิเศษก็คือผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ไม่ครับ เพราะค่าโฆษณา เป็นรายจ่ายที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ให้หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร)ค่าโฆษณาที่จ่ายให้ Facebook ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) ดังนั้นจึงไม่มีภาระที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://pnkaccount.co.th/%E0%B8%A0-%E0%B8%9E-36-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/” width=”600″]

7. การยื่นภาษี ภ.พ.36 คืออะไร และใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ – Business Soft

 • ผู้เขียนบทความ: www.businesssoft.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34703 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การยื่นภาษี ภ.พ.36 คืออะไร และใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ – Business Soft ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.36 คือนิติบุคคลที่ได้ใช้บริการกับผู้ให้บริการนั้นๆ และต้องการนำค่าบริการเหล่านั้นมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ เช่น บริษัท ขายดี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรณีที่คุณได้ใช้บริการลงโฆษณาบน Facebook หรือ Google และไม่ได้บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้ให้บริการเหล่านั้น จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ เช่น คุณลงโฆษณาจำนวน 3,000 บาท ก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 210 บาท รวมเป็น 3,210 บาท แต่ถ้าคุณลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเหล่านั้น โดยระบุว่าเป็นนิติบุคคลมีเลขประจ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.businesssoft.com/blog/?p=3447″ width=”600″]

8. ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 ต่างกันอย่างไร – PEAK Blog

 • ผู้เขียนบทความ: blog.peakaccount.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21692 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 ต่างกันอย่างไร – PEAK Blog ภ.พ.36 เป็นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้จ่ายค่าสินค้าและบริการ เป็นผู้ยื่นแบบและนำส่งภาษีแทน ผู้ประกอบการที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ แต่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย โดย เงินได้ตามมาตรา 70 ได้แก่ 40(2) (3) (4) (5) หรือ(6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย– มาตรา40(2) ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า เป็นต้น– มาตรา40(3) ได้แก่ ค่าสิทธิในสิทธิบัตร สูตร หรือกรรม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://blog.peakaccount.com/blog/%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-54-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%A0-%E0%B8%9E-36-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/” width=”600″]

9. บริการยื่น ภพ 36 ภธ 40 ราคาถูก ที่เดียวจบ

 • ผู้เขียนบทความ: techvisionaccounting.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1321 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บริการยื่น ภพ 36 ภธ 40 ราคาถูก ที่เดียวจบ Techvision Accounting ให้บริการ ยื่นภาษี ภพ 36 ภธ 40 ให้ฟรี ผ่านการทำบัญชีรายเดือน และให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ ที่ถูกต้องตามประกาศกรม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ภพ 36
  เป็นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่บริษัทชำระค่าสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ เช่น บริษัทมีการทำโฆษณาผ่าน Facebook Google หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ของต่างประเทศ ทางบริษัทมีหน้าที่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% แทน Facebook ด้วยแบบ
  ภพ 36
  เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://techvisionaccounting.co.th/%E0%B8%A0%E0%B8%9E-36-%E0%B8%A0%E0%B8%98-40″ width=”600″]

10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ก่อนการ …

 • ผู้เขียนบทความ: thaitaxlaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7997 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ก่อนการ … 2. บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นำส่งตามแบบ ภ.พ.36 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ตามใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้ไปใช้เป็นภาษีซื้อในการคำนวณเพื่อเสีย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:       บริษัท ก. จำกัด ได้จ่ายเงินได้ประเภทค่าสิทธิให้แก่บริษัท A ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.36 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยบริษัทฯ ระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินในแบบ ภ.พ.36 เป็นวันที่ …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thaitaxlaw.com/discussion/%E0%B8%81%E0%B8%840706-%E0%B8%9E-10129/” width=”600″]

11. ภ.พ.36 คืออะไร แล้วใครคือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภ.พ.36 – SMEMOVE

 • ผู้เขียนบทความ: smemove.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20376 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.พ.36 คืออะไร แล้วใครคือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภ.พ.36 – SMEMOVE กำหนดเวลาในการยื่นแบบภ.พ. 36 และสถานที่ในการยื่นนําส่งเงินภาษีสามารถทำได้ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่ใกล้เคียง หรือภูมิลําเนาของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำหรับนักบัญชีมือใหม่ หรือใครที่กำลังศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบัญชีอยู่ในบางครั้งก็จำเป็นจะต้องหาความรู้ หรือข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับเรื่องราวของภ.พ.36 ที่นักบัญชีมือใหม่หลายๆ คนอาจไม่คุ้นเคย หรือรู้จักกับภ.พ.36 มากนัก ดังนั้นในวันนี้ SMEMOVE จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับภ.พ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://smemove.com/blog/%E0%B8%A0-%E0%B8%9E-36-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9/” width=”600″]

12. ไม่แน่ใจว่าจะยื่น ภพ.36 กรณีใดบ้างค่ะ??? – taxthai.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.taxthai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30711 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไม่แน่ใจว่าจะยื่น ภพ.36 กรณีใดบ้างค่ะ??? – taxthai.com ต้องยื่นแบบ ภพ.36 ในกรณีดังต่อไปนี้ครับ. จ่ายเงินค่าซื้อสินค้า/บริการ ให้แก่ผู้ขายสินค้า/ให้บริการที่อยู่ใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ���� : khundao                       
  ��Ǣ�� : ����� ��.36 ������
  ��������´ :
                     ��������Ҩ���� ��.36…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.taxthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539234041&Ntype=5″ width=”600″]

13. วันที่ถาม 11/03/2022 – Tax-EZ

 • ผู้เขียนบทความ: tax-ez.info

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18081 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันที่ถาม 11/03/2022 – Tax-EZ กรณีบริษัทยื่น ภ.พ.36 ไป แต่จริงๆแล้วเอกสารไม่ใช่ของบริษัทฯ ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรสำหรับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว เป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: © 2021 – All Rights Reserved by Asia Alliance Partner Co., Ltd.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://tax-ez.info/QA/View/Krtm5Z8O/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B8%A0%E0%B8%9E.36%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/” width=”600″]

14. วิดีโอที่ติดแฮชแท็ก #ภพ36 บน TikTok

 • ผู้เขียนบทความ: www.tiktok.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27354 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิดีโอที่ติดแฮชแท็ก #ภพ36 บน TikTok #ภพ36. 50.4K เข้าชม. รับประสบการณ์เต็มรูปแบบในแอป. ติดตามบัญชีที่คุณชื่นชอบ สำรวจเทรนด์ใหม่ ๆ และสร้างวิดีโอของคุณเอง. เปิด TikTok.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Log in to follow creators, like videos, and view comments.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tiktok.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%9E36″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ภพ 36

Back to top button