Wiki

Top 14 ค้ํา ประกัน รถยนต์ กฎหมาย ใหม่

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ค้ํา ประกัน รถยนต์ กฎหมาย ใหม่ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ค้ํา ประกัน รถยนต์ กฎหมาย ใหม่

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ค้ํา ประกัน รถยนต์ กฎหมาย ใหม่

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ค้ํา ประกัน รถยนต์ กฎหมาย ใหม่

1. 5 ข้อจากกฎหมายค้ำประกัน ต้องรู้ก่อนเป็นคนค้ำประกันรถให้ใคร

 • ผู้เขียนบทความ: www.directasia.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22146 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 5 ข้อจากกฎหมายค้ำประกัน ต้องรู้ก่อนเป็นคนค้ำประกันรถให้ใคร ก่อนเป็นคนค้ำประกันรถยนต์หรือทรัพย์สินใดๆ ควรเข้าใจกฎหมายที่แก้ไขใหม่กับสัญญาค้ำประกันถึงขอบเขตความรับผิดชอบของคนค้ำประกัน 5 ข้อต้องรู้ก่อนค้ำประกัน คลิก.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในกรณีที่ลูกหนี้ขาดการชำระหนี้ เจ้าหนี้จะไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากทางผู้ค้ำได้ทันที เจ้าหนี้จะต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หากไม่แจ้งตามเวลากำหนด ถือว่าผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลครับ เพราะเหต…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.directasia.co.th/blog/lifestyle/guarantees-insurance/” width=”600″]

2. ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง – Matichon

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12109 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง – Matichon บริษัทเลี่ยงไปทำสัญญาใหม่. ศาลฎีกาคำนึงถึงสถานะของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ย่อมทราบดีว่ามีการแก้ไขกฎหมายค้ำประกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แม้บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะเลี่ยงไปทำสัญญาใหม่ที่ไม่ใช่สัญญาค้ำประกันแล้ว ศาลฎีกาก็ตีความว่าสัญญาใหม่เป็นสัญญาค้ำประกันอยู่ดี เพราะผู้ค้ำประกันไม่ได้ประโยชน์ใด ๆ จากสัญญาการลงนามของผู้ค้ำประกันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อ และตัวผู้เช่าซื้อโดยแท้เป็นการเข้าผูกพันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.matichon.co.th/article/news_3193243″ width=”600″]

3. ผู้ค้ำประกันได้เปรียบเจ้าหนี้ เรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องรู้ – Matichon

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3008 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้ค้ำประกันได้เปรียบเจ้าหนี้ เรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องรู้ – Matichon กฎหมายล่าสุดที่ปกป้องผู้ค้ำประกันอย่างเต็มที่ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปัญหาอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นที่ระคายเคืองใจแก่บรรดาเจ้าหนี้เป็นอย่างมาก ก็คือ ข้อตกลงเดิมที่บังคับให้ผู้ค้ำประกันยินยอมด้วยกับการผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ตั้งแต่แรกเมื่อเซ็นสัญญาค้ำประกัน พร้อมกับสัญญาให้เช่าซื้อ หรือสัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันเดิมมักจะบอกว่าหากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ แล้วต่อมาเจ้าหนี้ยินยอมผ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_898201″ width=”600″]

4. กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 253 : สิทธิผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้

 • ผู้เขียนบทความ: www.moj.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17045 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 253 : สิทธิผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้ กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ตอน : สิทธิผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้เบี้ยวหนี้ ทุกครั้งที่เกิดการเบี้ยวหนี้ ผู้ค้ำปร…

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ดังนั้น แม้ว่าผู้ค้ำประกันจะมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ แต่หากบุคคลที่เราไปค้ำประกันให้ ไม่ยอมชำระหนี้ตามสัญญา ผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิขอให้เจ้าหนี้ติดตามเรียกลูกหนี้มาชำระหนี้ก่อนตนได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าอยู่ที่ใด และหากผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.moj.go.th/view/54550″ width=”600″]

5. ผู้ค้ำประกันถูกฟ้อง ไม่สบายใจ ควรทำอย่างไรบ้าง – lawtrinai

 • ผู้เขียนบทความ: www.lawtrinai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35803 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้ค้ำประกันถูกฟ้อง ไม่สบายใจ ควรทำอย่างไรบ้าง – lawtrinai ผู้ค้ำประกันตามกฎหมายใหม่ อาจหลุดพ้นความรับผิดได้. … แต่หน้าที่ในการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์กรณีที่สัญญาเช่าซื้อเลิกกันนั้นเป็นหนี้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: และหากเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.lawtrinai.com/content/5978/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-” width=”600″]

6. ค้ำประกันรถให้ผู้อื่นไม่ตกเป็นเหยื่อ ถ้าศึกษาข้อมูลให้ดี! – โตโยต้า ลีส …

 • ผู้เขียนบทความ: www.tlt.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10632 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ค้ำประกันรถให้ผู้อื่นไม่ตกเป็นเหยื่อ ถ้าศึกษาข้อมูลให้ดี! – โตโยต้า ลีส … 1. คนค้ำยกเลิกสัญญาไม่ได้ ดังนั้นอ่านสัญญาให้ดีก่อนเซ็น การทำสัญญาใด ๆ ก็ตามต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดก่อนเสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องไปเป็นคนค้ำประกันให้ใคร ก่อนอื่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  1. คนค้ำยกเลิกสัญญาไม่ได้ ดังนั้นอ่านสัญญาให้ดีก่อนเซ็น
  การทำสัญญาใด ๆ ก็ตามต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดก่อนเสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องไปเป็นคนค้ำประกันให้ใคร ก่อนอื่นต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยุติธรรมกับผู้ที่มาค้ำประกันหรือเปล่า นอกจากนี้ตัวคนค้ำเองสามารถกำหนดวง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tlt.co.th/news_detail/GOJPQlbAjp” width=”600″]

7. ค้ำประกันรถ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง – Toyota Leasing

 • ผู้เขียนบทความ: www.tlt.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30620 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ค้ำประกันรถ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง – Toyota Leasing ตามกฎหมายระบุไว้ว่าคุณสมบัติแรกของผู้ที่ทำหน้าที่ค้ำประกันคือต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะทางกฎหมายแล้ว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ปกติในการซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งป้ายแดงหรือมือสอง หากผู้ขอสินเชื่อรถวางเงินดาวน์น้อยกว่า 20% หรือมีคุณสมบัติทางการเงินไม่เข้าเกณฑ์ที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินกำหนดไว้ ผู้ขอสินเชื่อรถจึงต้องหาผู้ทำหน้าที่ค้ำประกันมาทำหน้าที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ขอสินเชื่อรถ โดยผู้ทำหน้าที่ค้ำประกันจ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tlt.co.th/news_detail/w9WLa2EANn” width=”600″]

8. ขอบเขตความรับผิดชอบของคนค้ำประกันมีอะไรบ้าง – MoneyGuru.co.th

 • ผู้เขียนบทความ: www.moneyguru.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18118 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขอบเขตความรับผิดชอบของคนค้ำประกันมีอะไรบ้าง – MoneyGuru.co.th สมัครรับจดหมายข่าวจาก MoneyGuru เพื่อรับโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ทางด้านประกันภัยรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ รวมไปถึง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.moneyguru.co.th/personal-loan/articles/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/” width=”600″]

9. เข้าใจกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ พ.ศ. 2557

 • ผู้เขียนบทความ: legal.sru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2256 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เข้าใจกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 2557 หรือ กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสิทธิของผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 หรือ กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสิทธิของผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้น มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แน่นอนแล้วนั้น
  การแก้ไขกฎหมายฉบ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://legal.sru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%89/” width=”600″]

10. ข้อควรรู้ก่อนค้ำประกันรถยนต์ ไม่ให้โดนเอาเปรียบ

 • ผู้เขียนบทความ: www.tidlor.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6891 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข้อควรรู้ก่อนค้ำประกันรถยนต์ ไม่ให้โดนเอาเปรียบ สำหรับการค้ำประกันรถยนต์ เกิดขึ้นเมื่อมีการทำสัญญาการกู้เงินจากการเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ โดยเจ้าของรถที่เอารถไปขอสินเชื่อกับบริษัทจะเรียกว่า ลูกหนี้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทีนี้การทำสัญญาขอสินเชื่อในบางที่อาจจะต้องการ คนค้ำประกัน เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าจะมีผู้ที่รับผิดชอบหนี้แทน ถ้าหากว่าลูกหนี้ทำผิดสัญญาไม่ยอมจ่ายหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด คนค้ำประกันกลายเป็น ลูกหนี้ชั้นที่สอง แต่อาจจะไม่ต้องรับภาระทั้งหมดซึ่งแล้วแต่ข้อตกลงตามสัญญากู้เงินที่ทำร่วมกัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tidlor.com/th/article/financial/debt-management/bond-car-insurance.html” width=”600″]

11. กฎหมายค้ำประกันใหม่ที่ควรรู้… – เพจศักดิ์สิทธิ์ทนายความ | Facebook

 • ผู้เขียนบทความ: www.facebook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36536 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎหมายค้ำประกันใหม่ที่ควรรู้… – เพจศักดิ์สิทธิ์ทนายความ | Facebook กฎหมายค้ำประกันใหม่ที่ควรรู้ “มาตรา ๖๘๑/๑ ข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม…

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: @ สำหรับท่านผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับสัญญาค้ำประกัน ขออธิบายโดยสังเขปว่า สัญญาค้ำประกันคือ สัญญาที่บุคคลที่สาม (ซึ่งเรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน”) ตกลงว่าจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านผู้อ่านหลายท่านคงทราบดีแล้วว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.facebook.com/1094165403927000/posts/3138521369491383/” width=”600″]

12. ข้อควรระวังเมื่อต้องเซ็นค้ำประกันรถให้ผู้อื่น – Sanook

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10941 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข้อควรระวังเมื่อต้องเซ็นค้ำประกันรถให้ผู้อื่น – Sanook การเซ็นค้ำประกันรถยนต์ให้ผู้อื่นก็มีข้อควรระวังอย่างมาก … ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการชำระหนี้แทนตามกฎหมาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      การค้ำประกันไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มเครดิตความน่าเชื่อถือให้กับผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น หากแต่กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการชำระหนี้แทนตามกฎหมาย ซึ่งอาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับสัญญาสินเชื่อที่ทำไว้ เนื่องจากรายละเอียดของส…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sanook.com/auto/82536/” width=”600″]

13. ค้ำประกันรถอย่างไร ไม่ให้โดนเอาเปรียบ – รถยนต์

 • ผู้เขียนบทความ: car.kapook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10476 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ค้ำประกันรถอย่างไร ไม่ให้โดนเอาเปรียบ – รถยนต์ สำหรับผู้ที่ต้องการถอยรถใหม่หรือรถป้ายแดง แต่ไม่มีเงินก้อนโตเพื่อซื้อแบบเงินสดจำเป็นต้องมีการขอสินเชื่อจากทางไฟแนนซ์หรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งทาง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ขอบคุณข้อมูลจาก : tgia.org, lawyerleenont.com, ยูทูบแชนแนล ThaiPBS, krisdika.go.th

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://car.kapook.com/view253032.html” width=”600″]

14. อย่าเพิ่งเซ็น ค้ำประกัน ให้ใครหากยังไม่รู้สิ่งนี้

 • ผู้เขียนบทความ: www.springnews.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17202 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อย่าเพิ่งเซ็น ค้ำประกัน ให้ใครหากยังไม่รู้สิ่งนี้ อ่านสัญญาให้ละเอียด : เรากำลังจะเป็นหนี้เพิ่ม มีผลผูกพันทางกฏหมาย เราต้องดูให้ชัด และเป็นหนี้อะไร บ้าน เงินกู้ ไฟแนนซ์รถ และเราต้องรับผิดชอบในส่วนใดบ้าง ทำสัญญา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:        ก่อนตกลงเซ็น ค้ำประกัน ให้กับใคร นั่นหมายความว่า คุณต้องสามารถจ่ายหนี้ก้อนนั้นได้ แบบ 100 % เต็ม ที่ต้องคิดแบบนี้ก็เพราะว่าวันนึงข้างหน้า มีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมอ ลูกหนี้ที่คุณไว้ใจ อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะ เบี้ยวหนี้ เพียงแค่ตัวเขา เกิดเหตุช็อต การเงินตึง กะทันหัน …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.springnews.co.th/blogs/program/815268″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ค้ํา ประกัน รถยนต์ กฎหมาย ใหม่

Back to top button