Wiki

Top 14 การ ลงโทษ ทาง อาญา

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ การ ลงโทษ ทาง อาญา บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

การ ลงโทษ ทาง อาญา

รูปภาพสำหรับคำหลัก: การ ลงโทษ ทาง อาญา

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ การ ลงโทษ ทาง อาญา

1. โทษปรับ ทางอาญา ทางปกครอง และทางแพ่ง | สกล หาญสุทธิวารินทร์

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22498 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โทษปรับ ทางอาญา ทางปกครอง และทางแพ่ง | สกล หาญสุทธิวารินทร์ “โทษปรับทางอาญา” โทษ สำหรับผู้กระทำความผิดทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มีดังนี้ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำหรับการปรับทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เป็นมาตรการหนึ่งของการลงโทษทางแพ่งที่มี 5 มาตรการ ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 12/1 มาตรการลงโทษทางแพ่ง มาตรา 317/1-มาตรา 317/14 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/columnist/1012324″ width=”600″]

2. Writer -โทษทางอาญา มีอะไรบ้าง มีกี่สถาน กี่ประเภท

 • ผู้เขียนบทความ: www.tpa.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2088 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Writer -โทษทางอาญา มีอะไรบ้าง มีกี่สถาน กี่ประเภท ในการกำหนดโทษ ทางอาญา มี 5 ประเภทหรือ 5 สถาน เรามาดูกัน. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้ (1) ประหารชีวิต (2) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สำหรับความผิดที่กฎหมายกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ศาลจะลงโทษแต่จำคุกก็ได้

  สำหรับโทษจำคุก แล้วในคดีนั้นศาลลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ถ้าไม่เคยปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ ศาลจะพิพากษาลงโทษให้กักขังไม่เก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=4891&read=true&count=true” width=”600″]

3. *โทษทางอาญา* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25908 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ *โทษทางอาญา* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … น. โทษที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดไว้ ๕ สถาน ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน. กฎหมายอาญา, น. กฎหมายที่กำหนด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บริการ ติดโพย (PopThai)
  เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
  ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
  (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
  ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dict.longdo.com/search/*%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2*” width=”600″]

4. บทลงโทษตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA

 • ผู้เขียนบทความ: dporuler.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30671 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทลงโทษตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA โทษทางปกครอง คือการลงโทษผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องกระทำ แต่ยังไม่ร้ายแรงถึงระดับความผิดทางอาญา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า บทลงโทษของ PDPA นั้น มี 3 ประเภท คือ 1. โทษทางแพ่ง 2. โทษทางอาญา และ 3. โทษทางปกครอง ซึ่งมีความแตกต่างกัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dporuler.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9pdpa/” width=”600″]

5. กฎหมายอาญา – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10557 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎหมายอาญา – วิกิพีเดีย … กฎหมายอาญามีบทลงโทษและการทำให้กลับคืนดีซึ่งประชาชนผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว. กฎหมายอาญาต่างจากกฎหมายแพ่ง ซึ่งเน้นการระงับข้อพิพาทและการใช้ค่าสินไหมทดแทน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กฎหมายอาญาโดยทั่วไปห้ามการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นการพิสูจน์ความผิดอาญาจึงอาศัยการพิสูจน์การกระทำบางอย่าง นักวิชาการระบุว่าเป็นข้อกำหนดการกระทำอันจะเป็นความผิดอาญา (actus reus) ความผิดอาญาบางอย่าง โดยเฉพาะความผิดในข้อบังคับสมัยใหม่ไม่ต้องมีการพิสูจน์การกระทำ เรียก ความผิดความรับผิดโดยสิ้นเชิง (…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2″ width=”600″]

6. การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา ด้วยวิธีการอื่นแทนการจำคุก (Non …

 • ผู้เขียนบทความ: justicechannel.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30546 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา ด้วยวิธีการอื่นแทนการจำคุก (Non … โดยทั่วไปการลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญาในปัจจุบันจะมีด้วยกัน 5 สถาน ได้แก่. 1.โทษประหารชีวิต. 2.โทษจำคุก. 3.โทษกักขัง. 4.โทษปรับ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หน้าแรก » คดีอาญา » การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา ด้วยวิธีการอื่นแทนการจำคุก (Non custodial measures)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://justicechannel.org/criminal/non-custodial-measures” width=”600″]

7. โทษทางอาญา คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย …

 • ผู้เขียนบทความ: dictionary.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5556 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โทษทางอาญา คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย … โทษทางอาญา … (กฎ) น. มาตรการที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาได้แก่ การประหารชีวิต การจําคุก การกักขัง การปรับและการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (กฎ) น. มาตรการที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาได้แก่ การประหารชีวิต การจําคุก การกักขัง การปรับและการริบทรัพย์สิน.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2″ width=”600″]

8. กฎหมายอาญา – ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ผู้เขียนบทความ: dla.wu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14022 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎหมายอาญา – ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาญาในที่นี้ คือ บทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับการกระทำผิดและโทษ (Nullum crimen, … ห้ามใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นลงโทษทางอาญาแก่บุคคล เพราะตัวบทมาตรา 2 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         โทษทางอาญา เป็นสภาพบังคับหลักทางอาญาที่สามารถใช้ได้กับการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญา ตามกฎหมายอื่นด้วย ดุลยพินิจในการลงโทษ ที่ศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดหนักเบาเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับทฤษฏีซึ่งเกี่ยว กับจุดประสงค์ในการลงโทษ ซึ่งแยกได้ 2 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีเด็ดขาด การลงโทษ คือ การตอบแทนแก้แค้นการกระทำ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dla.wu.ac.th/th/archives/3547″ width=”600″]

9. ประมวลกฎหมายอาญา

 • ผู้เขียนบทความ: www.krisdika.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10284 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (6) �����ѧ��з������� ���¤������
  �ӡ�û�з�������������ͨԵ㨢ͧ�ؤ��
  �����ҨзӴ������ç����Ҿ���ʹ����Ը����� ���������¤�������֧��á�з�� �
  ������˵����ؤ��˹�觺ؤ�����������з���������ö�Ѵ�׹��
  �����Ҩ������ҷ�����ֹ��� �С��Ե �������Ը������ѹ����¤�֧�ѹ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=390505&ext=htm” width=”600″]

10. รุ่นพี่รับน้องโหด มีโทษทางอาญาหนักถึงขั้นจำคุก – workpointTODAY

 • ผู้เขียนบทความ: workpointtoday.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13822 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รุ่นพี่รับน้องโหด มีโทษทางอาญาหนักถึงขั้นจำคุก – workpointTODAY สำหรับเหตุการณ์รับน้องที่ใช้ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นายธากฤช สิทธิประเสริฐ หรือ ทนายดิว ถึงความผิดทางอาญาและบทลงโทษ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำหรับเหตุการณ์รับน้องที่ใช้ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นายธากฤช สิทธิประเสริฐ หรือ ทนายดิว ถึงความผิดทางอาญาและบทลงโทษ โดยแบ่งลักษณะการกระทำผิดและบทลงโทษดังนี้
  1. บังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง ข่มขู่ให้เกิดความกลัวว่าหากไม่เข้าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตในด้านต่างๆ เข้าข่ายความผิด ตามประมวลกฎหมายอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://workpointtoday.com/law/” width=”600″]

11. หลักกฎหมายห้ามย้อนหลังในประมวลกฎหมายอาญา ( Ex post facto …

 • ผู้เขียนบทความ: law.hcu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38150 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักกฎหมายห้ามย้อนหลังในประมวลกฎหมายอาญา ( Ex post facto … “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการ อันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หลักกฎหมายห้ามย้อนหลังในทางอาญานี้เป็นหลักนิติปรัชญาสากล ( Rule of law ) มีต้นกำเนิดมาจากภาษิตกฎหมายละตินว่า Nullum crimen sine lege คือ ไม่มีการกระทำความผิดหากไม่มีกฎหมายกำหนด และ Nulla poena sine lege คือ บุคคลจะไม่ต้องรับโทษหากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า No crime no punishment without…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://law.hcu.ac.th/academic_detail.php?id=10&title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20″ width=”600″]

12. ความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับขอทาน – TU Digital Collections

 • ผู้เขียนบทความ: digital.library.tu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2554 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับขอทาน – TU Digital Collections 2559 ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษทางอาญาแก่ขอทาน เพียงแต่ต้องการใช้ขอทานเพื่อนำไปสู่การลงโทษทาอาญาแก่ผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากขอทานเท่านั้น ดังนั้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โทรศัพท์: 02 613-3523, 02613 3552
  (งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:91269″ width=”600″]

13. ครม.อนุมัติแก้กฎหมาย เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กที่ได้รับยกเว้นโทษทางอาญา …

 • ผู้เขียนบทความ: ilaw.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8678 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ครม.อนุมัติแก้กฎหมาย เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กที่ได้รับยกเว้นโทษทางอาญา … ประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่ มาตรา 73 กำหนดไว้ว่า “เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ. ให้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทั้งนี้ เหตุที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นโทษให้เป็นเพราะเชื่อว่า ผู้กระทำความผิดยังมีอายุน้อย ยังขาดวุฒิภาวะในการไตร่ตรองยับยั้งชั่งใจ จึงยังไม่สมควรได้รับการลงโทษ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ilaw.or.th/node/5715″ width=”600″]

14. มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญาในการ …

 • ผู้เขียนบทความ: repository.nida.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14720 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญาในการ … มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญาในการกระทำความผิดศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา. by ณัชชา กำแก้ว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์อายุและบทลงโทษของเด็กและเยาวชนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (2)เพื่อศึกษาความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน (3)เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กแ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4487″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ การ ลงโทษ ทาง อาญา

Back to top button