Wiki

Top 14 การ ประกัน

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ การ ประกัน บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

การ ประกัน

รูปภาพสำหรับคำหลัก: การ ประกัน

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ การ ประกัน

1. ความหมายของการประกันภัย – OIC

 • ผู้เขียนบทความ: www.oic.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5843 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความหมายของการประกันภัย – OIC เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ด้วยการเฉลี่ยหรือการกระจายความเสียหายไปยัง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทั้งนี้การทำประกันภัย เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) กับผู้เอาประกันภัย (ลูกค้า) โดยมีการจัดทำข้อตกลงขึ้นในลักษณะของสัญญาประกันภัย หรือเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” ซึ่งคู่สัญญาต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อกันและกัน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่คุ้มครองผู้เอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.oic.or.th/th/education/insurance/about/meaning” width=”600″]

2. การประกันชีวิต – OIC

 • ผู้เขียนบทความ: www.oic.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30043 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การประกันชีวิต – OIC ในกรณีเป็นการประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด ให้ดำเนินการและเตรียมหลักฐาน (1) ติดต่อบริษัทประกันภัย (2) กรมธรรม์ประกันชีวิต (3) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การประกันชีวิตสามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ ในกรณีการทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้เงินทดแทนเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพในกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงได้ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.oic.or.th/th/consumer/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95″ width=”600″]

3. บริษัทประกันภัย – ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)

 • ผู้เขียนบทความ: www.1213.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38635 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บริษัทประกันภัย – ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) หมายถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อรับประกันต่อความเสียหายต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยรถยนต์ ภัยทางทะเล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หมายถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เพื่อรับประกันต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น การประกันอุบัติเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/finservices/Pages/insurance.aspx” width=”600″]

4. ซื้อประกันรถยนต์ ต่อประกันภัยรถยนต์ เบี้ยถูก โปรโมชั่นมากมาย

 • ผู้เขียนบทความ: www.roojai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4825 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ซื้อประกันรถยนต์ ต่อประกันภัยรถยนต์ เบี้ยถูก โปรโมชั่นมากมาย ผู้ขับขี่มือใหม่ไร้ประสบการณ์ – ไม่ว่าจะเป็นรถคันใดก็ตาม หากเป็นมือใหม่หัดขับแล้ว รถคันนั้นจะมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น การทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จึงถือว่า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ซื้อประกันรถยนต์ผ่อนได้กับรู้ใจ เบี้ยประกันราคาถูก แต่คุ้มครองสูงสุด ที่รู้ใจเรามี ประกันรถยนต์ชั้น 1, 2, 2+, 3, หรือ 3+ ให้คุณเลือกได้ตามต้องการตามการใช้งานจริง คุณสามารถปรับแต่งแผน เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละชั้น เลือกความคุ้มครอง หรือใช้บริการเสริมได้ เช่น บริการช่วยเหลื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.roojai.com/car-insurance/” width=”600″]

5. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 – Roojai.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.roojai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13119 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 – Roojai.com บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทน ต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมในคดีอาญาจำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.roojai.com/car-insurance/type3/” width=”600″]

6. การประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย – เมืองไทยประกันภัย

 • ผู้เขียนบทความ: www.muangthaiinsurance.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33918 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย – เมืองไทยประกันภัย จากไฟไหม้ จากภัยธรรมชาติ วางแผนคุ้มครองให้เรื่องหนักกลายเป็นเบา ทั้งตัวบ้าน หรือทรัพย์สิน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  © 2018 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.muangthaiinsurance.com/th/product/detail/23″ width=”600″]

7. การประกันรถยนต์ มีกี่ประเภทให้ความคุ้มครองอย่างไร – นำ สิน ประกันภัย

 • ผู้เขียนบทความ: namsengins.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19035 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การประกันรถยนต์ มีกี่ประเภทให้ความคุ้มครองอย่างไร – นำ สิน ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ · ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย · ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง · ประกันภัยการเดินทาง · ประกันอุบัติเหตุ · ประกันภัยอื่นๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก
  1.) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัยตาม พ.ร.บ.
  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า การประกันภัยตาม พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติ
  คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้ควา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://namsengins.co.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3/” width=”600″]

8. ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

 • ผู้เขียนบทความ: www.thailife.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35923 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต ผู้ให้บริการประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ … มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันครอบคลุม ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thailife.com/” width=”600″]

9. การพิจารณารับประกันภัย – Chubb

 • ผู้เขียนบทความ: www.chubb.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15133 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การพิจารณารับประกันภัย – Chubb หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ; รายงานประกอบใบคำขอเอาประกันภัย; ใบรับเงินชั่วคราว. กรณีที่ขอเอาประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ใช้ใบคำขอเอาประกันภัย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การเรียกร้องประกันทั่วไป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.chubb.com/th-th/customer-service/life-underwriting-process.html” width=”600″]

10. บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน – Export-Import Bank of Thailand

 • ผู้เขียนบทความ: www.exim.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30922 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน – Export-Import Bank of Thailand บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน (Investment Insurance) หมายถึง การประกันความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุนของผู้ลงทุนได้รับความเสียหายในการดำเนินนโยบาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองและวันสิ้นสุดการรับประกันจะเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ โดยที่กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงการลงทุนมีผลคุ้มครองเมื่อ ธสน. ได้รับค่าเบี้ยประกันตามที่กำหนดแล้ว และเงื่อนไขการรับประกัน (Condition Precedent) ตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ครบถ้วนสมบูรณ์ จนถึงวันที่สิ้นสุดการรับป…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.exim.go.th/th/Products_Services/Insurance-service-Investment-risk/Insurance-service-Investment-risk/Insurance-service-Investment-risk.aspx” width=”600″]

11. ผลิตภัณฑ์ประกันภัย SCB จ่ายครั้งเดียว คุ้มครอง ครอบคลุมทุกรูปแบบ

 • ผู้เขียนบทความ: www.scb.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38537 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย SCB จ่ายครั้งเดียว คุ้มครอง ครอบคลุมทุกรูปแบบ ประกันสุขภาพ OPD แบบเหมาจ่าย ให้การดูแลครอบคลุม ช่วยให้คุณหายห่วงกับทุกสถานการณ์ จะมีสิทธิประโยชน์อะไร และเหมาะกับใครบ้าง ไปดูกัน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รวมประกันสุขภาพเหมาจ่ายและอีกหลากหลายแผน ให้คุณได้เลือกประกันที่ใช่และครอบคลุมได้อย่างมั่นใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.scb.co.th/th/personal-banking/insurance.html” width=”600″]

12. การประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย – สว รส.

 • ผู้เขียนบทความ: kb.hsri.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5535 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย – สว รส. ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันนั้นอยู่ในอัตราที่สูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปเมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนามากขึ้น ดังนั้นหากคนไข้้สามารถโอนความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: งานวิจัย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/1887?locale-attribute=th” width=”600″]

13. การประกันกลุ่ม (group insurance) คืออะไร – เมืองไทยประกันชีวิต

 • ผู้เขียนบทความ: www.muangthai.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7450 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การประกันกลุ่ม (group insurance) คืออะไร – เมืองไทยประกันชีวิต การประกันกลุ่มโดยทั่วไป คือการให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยต่าง ๆแก่พนักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การประกันกลุ่มโดยทั่วไป คือการให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยต่าง ๆแก่พนักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน โดยคำนวณเบี้ยประกันออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตราเดียวและใช้กับทุกคนในกลุ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายการท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.muangthai.co.th/th/group-insurance/group-life-insurance” width=”600″]

14. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – กรุงเทพประกันชีวิต

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkoklife.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25950 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – กรุงเทพประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะรวมทั้งการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความคุ้มครองการประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ และ การประกันอุบัติเหตุสาธารณะภัย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkoklife.com/th/CorporateCustomers/Protection?id=9″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ การ ประกัน

Back to top button