Wiki

Top 13 มาตรา 920

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มาตรา 920 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มาตรา 920

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มาตรา 920

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มาตรา 920

1. ข้อ 6. ข้อกำหนดลบล้าง หรือจำกัดความรับผิดต่อผู้ทรง – peesirilaw

 • ผู้เขียนบทความ: www.peesirilaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21246 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข้อ 6. ข้อกำหนดลบล้าง หรือจำกัดความรับผิดต่อผู้ทรง – peesirilaw มาตรา 920 “อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ ตั๋วแลกเงิน. ถ้าสลักหลังลอย ผู้ทรงจะปฏิบัติดั่งกล่าวต่อไปนี้ประการหนึ่ง ประการใดก็ ได้ คือ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มาตรา 985 "บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด 2 ว่าด้วยตั๋วแลกเงิน ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านให้ยกมาบังคับในเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตราสารชนิดนี้ คือบท มาตรา 911,มาตรา 913,มาตรา 916,มาตรา 917,มาตรา 919,มาตรา 920,มาตรา 922 ถึง มาตรา 926,มาตรา 938 ถึง มาตรา 947,มาตรา 949,มาตรา 950,ม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.peesirilaw.com/_m/article/content/content.php?aid=538726623″ width=”600″]

2. [ป.พ.พ. มาตรา 920] ผลของการกรอกข้อความลงบนตั๋วเงิน – Pantip

 • ผู้เขียนบทความ: pantip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32561 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ [ป.พ.พ. มาตรา 920] ผลของการกรอกข้อความลงบนตั๋วเงิน – Pantip มาตรา 920 อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตั๋วแลกเงิน ถ้าสลักหลังลอย ผู้ทรงจะปฏิบัติดังกล่าวต่อไปนี้ประการหนึ่งประการใดก็ได้ คือ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://pantip.com/topic/40043581″ width=”600″]

3. ตั๋วแลกเงิน ; การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน มาตรา 908 – 926

 • ผู้เขียนบทความ: thaienglaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1991 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตั๋วแลกเงิน ; การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน มาตรา 908 – 926 มาตรา 909 อันตั๋วแลกเงินนั้น ต้องมีรายการดั่งกล่าวต่อไปนี้ คือ … มาตรา 920 อันการสลักหลังย่อมโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตั๋วแลกเงิน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มาตรา 910  ตราสารอันมีรายการขาดตกบกพร่องไปจากที่ท่านระบุบังคับไว้ในมาตราก่อนนี้ ย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงิน เว้นแต่ในกรณีดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thaienglaw.com/2019/09/22/%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%9E-sections908-926/” width=”600″]

4. สรุปคำบรรยาย เนติภาคค่ำ ตั๋วเงิน สัปดาห์ที่ 9 ชั่วโมงที่ 9 พฤ 23/07/52

 • ผู้เขียนบทความ: groups.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10583 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สรุปคำบรรยาย เนติภาคค่ำ ตั๋วเงิน สัปดาห์ที่ 9 ชั่วโมงที่ 9 พฤ 23/07/52 ทีนี้วรรคที่สอง บุคคลที่ได้รับตั๋วเงินจากการสลักหลังลอย ถ้าจะโอนตั๋วเงินต่อไปอีก อย่างนี้กระทำได้หลายวิธี ตามมาตรา 920 วรรค 2.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยที่ 4 สั่งจ่ายระบุชื่อจ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 โดยขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" ออก และขีดคร่อมระบุไว้กลางเส้นขนานที่ขีดคร่อมว่า "เฉพาะ" ดังนี้ จำเลยที่ 4 อาจประสงค์ให้เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะและให้ใช้เงินแก่ธนาคารตามเช็คก็ได้ ทั้งจำเลยที่ 4 ก็ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าใน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://groups.google.com/g/lawsiam/c/2SIF3Jp5N8c” width=”600″]

5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 920/2508 – Smart Deka

 • ผู้เขียนบทความ: www.smartdeka.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12378 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 920/2508 – Smart Deka ฟ้องหาว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136 ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนกำลังกินอาหารอยู่กับภรรยาที่บ้านพัก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า วันเกิดเหตุเวลา ๑๗.๐๐ น. จำเลยนำคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาไปหาร้อยตำรวจตรีดอกบัวพนักงานสอบสวน ขณะร้อยตำรวจตรีดอกบัวกำลังรับประทานอาหารอยู่กับภรรยาที่บ้านพัก ขั้นแรกจำเลยพูดจาและแสดงกิริยาสุภาพ ครั้นร้อยตำรวจตรีดอกบัวถามว่าเอาหลักทรัพย์อะไรมาประกั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.smartdeka.com/each_deka/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88920_2508″ width=”600″]

6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 920/2526 – Smart Deka

 • ผู้เขียนบทความ: www.smartdeka.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6807 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 920/2526 – Smart Deka … ฉะนั้นโจทก์ผู้ซื้อที่ดินจึงไม่อาจอ้าง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1299 มาใช้ยันกับสิทธิของจำเลยผู้ครอบครองที่ดินนั้นได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า “ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามคำฟ้องคำให้การและทางนำสืบของโจทก์จำเลยว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หมาย จ.1 ซึ่งออกให้แก่นางมินตรา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2511 และนางมินตรา ขายให้นางมะพร้าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2511 นั่นเอง ต่อมานางมะพ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.smartdeka.com/each_deka/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88920_2526″ width=”600″]

7. APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 …

 • ผู้เขียนบทความ: www.se.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9150 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 … ชไนเดอร์ อิเล็คทริคประเทศไทย, PDM3516IEC-920 – APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 16A IEC309 920cm.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ฉันต้องการรับข่าวสารและข้อมูลทางการค้าจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค และบริษัทในเครือผ่านวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล และฉันยอมรับให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดและคลิกในอีเมลเหล่านี้ (โดยใช้พิกเซลที่มองไม่เห็นในภาพ) เพื่อวัดประสิทธิภาพการสื่อสารของเราและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สำหรับรา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.se.com/th/th/product/PDM3516IEC-920/apc-it-power-distribution-module-3-pole-5-wire-16a-iec309-920cm/” width=”600″]

8. หน้า 920 – การกีฬาแห่งประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.sat.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2905 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หน้า 920 – การกีฬาแห่งประเทศไทย ยกเลิกการจัดทำมาตราฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประ […] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง […]

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sat.or.th/page/920/?option=com_newsannounce&type=news&Itemid=36&viewid=11&title&month&year&page=8″ width=”600″]

9. Quantum ดินสอดำ 2B QP910+920 (แพ็ก 50 แท่ง) – All Online

 • ผู้เขียนบทความ: www.allonline.7eleven.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10266 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Quantum ดินสอดำ 2B QP910+920 (แพ็ก 50 แท่ง) – All Online Quantum ดินสอดำ 2B QP910+920 (แพ็ก 50 แท่ง) ดินสอดำ เหลาพร้อมใช้ จัดส่งฟรี … สินค้าถึงมือเรียบร้อยสมบูรณ์ ลองเขียนแล้วดินสอดำเข้มได้มาตราฐาน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ดินสอดำ เหลาพร้อมใช้ รูปทรงหกเหลี่ยม ด้ามยาว เหลาง่าย ไม่เป็นขุย ไส้ดินสอสีดำ เขียนได้คมชัด นุ่ม ลื่นมือ ไม่มีสะดุดทั้งงานเขียน วาดรูป แรเงา ทำข้อสอบ (ใช้ระบายบนกระดาษข้อสอบที่ตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ได้) เขียนแบบ และไม่เปราะหักง่ายระหว่างใช้งาน ให้คุณเพลิดเพลินกับการเขียนได้อย่างไม่รู้จบ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.allonline.7eleven.co.th/p/Quantum-%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3-2B-QP910920-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%81-50-%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87/396041/” width=”600″]

10. Yf 920 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – มิ.ย. 2022 | Lazada.co.th

 • ผู้เขียนบทความ: www.lazada.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12734 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Yf 920 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – มิ.ย. 2022 | Lazada.co.th ซื้อ Yf 920 ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย – ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หากมีข้อสงสัยใดๆ, คลิกที่นี่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.lazada.co.th/tag/yf-920/” width=”600″]

11. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5258/2554

 • ผู้เขียนบทความ: deka.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11120 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5258/2554 มาตรา 920 วรรคหนึ่ง… … จึงต้องเป็นการโอนไปทั้งจำนวนเต็มของยอดเงินที่กำหนดไว้ในตั๋วเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามผลของมาตรา 911 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
   นโยบายการใช้งาน 
   ติดต่อเรา 
   แผนผังเว็บไซต์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://deka.in.th/view-513625.html” width=”600″]

12. LAW 2015 กฎหมายธุรกิจ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2556

 • ผู้เขียนบทความ: www.mjsheetramfree.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23496 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ LAW 2015 กฎหมายธุรกิจ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2556 มาตรา 920 ได้บัญญัติหลักไว้ว่า. “ในกรณีที่มีการสลักหลังลอย ผู้ทรงที่ได้รับตั๋วแลกเงินมาจากการสลักหลังลอย ย่อมมิสิทธิที่ จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตาม ป.พ.พ. มาตรา 920 ได้บัญญัติหลักไว้ว่า

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.mjsheetramfree.com/law2015-kdhmay-thurkic-1-phakh-vdu-rxn-pi-kar-suksa2556/” width=”600″]

13. KOMATSU บุ้งกี๋ 1.0 คิว BUCKET / 776-920-4C41-K

 • ผู้เขียนบทความ: www.komatsuthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11164 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ KOMATSU บุ้งกี๋ 1.0 คิว BUCKET / 776-920-4C41-K KOMATSU ฟันบุ้งกี๋ TOOTH(RC) / 775HL200TR. 963 บาท · KOMATSU ฟันบุ้งกี๋ ชนิดมาตราฐาน TOOTH / 775HL050TS. 182 บาท · KOMATSU ฟันบุ้งกี๋ TOOTH(RC) / 775HL300TR.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: – บุ้งกี๋ขนาด 1.0 คิว – สามารถใช้ได้กับเครื่องจักรขนาด 21ตัน หรือ PC210-10M0 – ใช้แผ่นโลหะทนต่อแรงเค้น ทนต่อการแตกหัก – โลหะสามารถเชื่อมได้ดี สดวกต่อการบำรุงรักษาซ่อมแซม – ประสิทธิภาพการขุดตักดีเยี่ยมเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์และอะไหล่แท้จากโคมัตสุ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.komatsuthailand.com/product/komatsu-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%8B-1-0-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7-bucket-776-920-4c41-k/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มาตรา 920

Back to top button