Wiki

Top 13 การ กตัญญู

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ การ กตัญญู บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

การ กตัญญู

รูปภาพสำหรับคำหลัก: การ กตัญญู

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ การ กตัญญู

1. ส่อง “ความกตัญญู” ในแง่มุม “จิตวิทยา” ที่อาจไม่ใช่การให้เงินพ่อแม่ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9300 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ส่อง “ความกตัญญู” ในแง่มุม “จิตวิทยา” ที่อาจไม่ใช่การให้เงินพ่อแม่ … ก่อนอื่นชวนรู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ความกตัญญู” กันหน่อย รู้หรือไม่? คำนี้มาจากภาษาละติน คือ “Gratus” แปลว่า “ที่ชื่นชอบ, ขอบคุณ” เป็นความ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทั้งนี้ การแสดงออกถึงความกตัญญู ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะถือว่าเป็นหนี้บุญคุณต่อผู้ให้ ยืนยันจากงานวิจัยเรื่อง “หนี้แห่งความกตัญญู : การแยกแยะความกตัญญูและการเป็นหนี้” จากทีมนักวิจัย (Watkins, Scheer, Ovnicek & Kolts) ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัย…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/995058″ width=”600″]

2. “ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม › คอร์ส › หน้าหลัก – Starfish Labz

 • ผู้เขียนบทความ: www.starfishlabz.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36222 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม › คอร์ส › หน้าหลัก – Starfish Labz ความกตัญญูทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ในปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางความเจริญทางด้านวัตถุ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้จิตใจมนุษย์ต่ำลง มีความเห็นแก่ตัว ไม่สำนึกบุญคุณ บุคคลที่มีคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีจึงนับล้วนแต่จะมีจำนวนน้อยลง ผู้มีความกตัญญูจะทำชีวิตให้ม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.starfishlabz.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA/71-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%8D%E0%B8%8D-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1″ width=”600″]

3. “ความกตัญญู” คุณธรรมแห่งรักแท้ ที่ไม่ควรถูกลืมเลือน

 • ผู้เขียนบทความ: www.sustainablelife.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12195 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “ความกตัญญู” คุณธรรมแห่งรักแท้ ที่ไม่ควรถูกลืมเลือน ในเรื่องความกตัญญู ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ท่านเองมีความเชื่อว่า กตัญญูเป็นเสมือนรักแรกและรักแท้ที่นําทางให้เราก้าวไปสู่การ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:            จากความเชื่อที่องค์กรยึดถือมาโดยตลอด เราเริ่มต้น ‘‘โครงการกตัญญู’’ เพื่อปลูกฝังให้คุณธรรมกตัญญูกลับมาอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยอีกครั้ง เริ่มจากพนักงานของเรา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โปสการ์ดกตัญญู กิจกรรมที่ย้ำเตือนให้พนักงานเห็นความสำคัญของ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sustainablelife.co/news/detail/38″ width=”600″]

4. กตัญญู: คุณธรรมที่ขัดขวางความเจริญของมนุษย์? – ประชาไท

 • ผู้เขียนบทความ: prachatai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12332 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กตัญญู: คุณธรรมที่ขัดขวางความเจริญของมนุษย์? – ประชาไท กตัญญู (กตเวที) หมายถึง ผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นทำแก่ตนและทำคุณประโยชน์ตอบแทน สังคมไทยมักเจาะจงไปด้วยว่า ต้องทำตอบแทนต่อผู้นั้นโดยตรง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กตัญญูในมิติของการเห็นคุณค่าและปฏิบัติต่อเขาอย่างถูกต้องตั้งแต่ตอนนั้น เป็นความกตัญญูในตัวที่เสร็จสิ้นไปแล้ว เขาจึงสามารถมีอิสระที่จะสร้างประโยชน์ในที่อื่นๆ และแก่คนอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องผูกติดกับคนในวงแคบ ย้ำว่า การต้องกลับมาตอบแทนเพราะเพื่อจะลบภาพความอกตัญญู ในทางพุทธไม่ถือว่าเป็น “กตัญญูกตเวที” เพรา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://prachatai.com/journal/2019/09/84500″ width=”600″]

5. วิธีแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างถูกต้อง | Horosociety

 • ผู้เขียนบทความ: today.line.me

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18456 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิธีแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างถูกต้อง | Horosociety วิธีแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างถูกต้อง … การอบรมสั่งสอนให้ลูกมีคุณธรรมและอยู่ร่วมในสังคมได้ แถมเวลาลูกเจ็บป่วยก็คอยเฝ้าดูแลไม่ห่าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           พ่อและแม่มีพระคุณกับเราตั้งแต่ก่อนที่&#xE40…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://today.line.me/th/v2/article/95rJQE” width=”600″]

6. นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมาย …

 • ผู้เขียนบทความ: www.sila5.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17140 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมาย … พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า คนดี จะต้องมีเครื่องหมาย 2 ประการ คือ กตัญญู แปลว่า รู้คุณ และกตเวที แปลว่า ตอบแทนคุณ. ผู้ที่มีคุณต่อเรานั้นมีมาก แต่ในที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อรู้คุณดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่จะพึง&#358…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sila5.com/blog/blog/detail/var/34v284w2v2″ width=”600″]

7. มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – มงคล ๓๘ ประการ – ธรรมะไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.dhammathai.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3240 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู – มงคล ๓๘ ประการ – ธรรมะไทย กะตัญญุตา · ๑. กตัญญูต่อบุคคล บุคคลที่ควรกตัญญูก็คือ ใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา มารดา อาจารย์ เป็นต้น · ๒. กตัญญูต่อสัตว์ ได้แก่สัตว์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ��� ������س ��еͺ᷹��ҹ����� �ح�س�����ҹ��������ҵͺ᷹�ѹ���ǡ���¡ѹ �����¶֧������֡�֧��Фس������������ػ��������Ҵ��¤�����þ��� ��ҹ�����觢ͧ���ͼ�����á�ѭ�ٹ���մѧ���

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.dhammathai.org/treatment/poem/poem25.php” width=”600″]

8. คุณค่าที่เกิดจากความรัก … ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “กตัญญู”

 • ผู้เขียนบทความ: adaybulletin.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37194 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คุณค่าที่เกิดจากความรัก … ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “กตัญญู” เพราะความกตัญญูคือค่านิยมอันดีงามที่ทำให้คนเราระลึกอยู่เสมอว่าใครบ้างที่มีเมตตา … และคู่ค้า นี่คือการปลูกฝังคุณธรรมกตัญญูภายในองค์กร ที่มาจากครอบครัว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         หนังสั้นเรื่อง ความกตัญญู…เท่าชีวิต เกิดขึ้นมาจากความเชื่อในเรื่องคุณค่าของความกตัญญู  ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใช้ความกตัญญูตอบแทนความรักที่เธอมีให้กับพ่อ ซึ่งเป็นบุพการีที่เลี้ยงดูเธอมาด้วยความรัก ในวันที่พ่อป่วยหนัก เธอจึงทำทุกวิถีทางแม้ต้องแลกกับการทำสิ่งที่เป็นไปได้ยากคือก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://adaybulletin.com/know-agenda-gratitude/59270″ width=”600″]

9. กตัญญูต่อพ่อแม่ มีความหมายอย่างไร ชวนเข้าใจว่าทำไมเราต้องกตัญญู

 • ผู้เขียนบทความ: www.diyinspirenow.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30688 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กตัญญูต่อพ่อแม่ มีความหมายอย่างไร ชวนเข้าใจว่าทำไมเราต้องกตัญญู ความหมายของการ กตัญญูต่อพ่อแม่ ทำแล้วส่งผลดีต่อชีวิตอย่างไร · JSK Thailand เบาะนวดไฟฟ้า เบาะนวดอเนกประสงค์ แยกส่วนได้ นวดคอหลัง เบาะนวด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อย่างที่เรามักจะเคยได้ยินกันอยู่เป็นประจำว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี แต่นิยามคำว่าคนดีนั้นมีรายละเอียดลึกลงไปอีกมากมาย นอกจากความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วยังมีการกระทำสิ่งต่างๆ ต่อบุคคลอื่นๆ ที่ส่งผลให้เราเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีได้อีกด้วย เช่น การเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น หรือ sympathy ซึ่ง sympathy …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.diyinspirenow.com/bm-%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88/” width=”600″]

10. กตัญญูกตเวทิตา ‘ธรรมที่สร้างคนให้เป็นคนดี’ – แนวหน้า

 • ผู้เขียนบทความ: www.naewna.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29626 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กตัญญูกตเวทิตา ‘ธรรมที่สร้างคนให้เป็นคนดี’ – แนวหน้า กตัญญูกตเวที…ความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน และตอบแทนพระคุณนั้น พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมของคนดี คือคนดีมีธรรมนี้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กตัญญูกตเวที…ความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน และตอบแทนพระคุณนั้น พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมของคนดี คือคนดีมีธรรมนี้ หรือธรรมนี้ทำให้คนเป็นคนดี คือคนใดมีธรรมคือความกตัญญูกตเวที คนนั้นคือคนดีนั่นเอง ในด้านตรงกันข้าม คนใดไม่มีความกตัญญูกตเวที คนนั้นไม่ใช่คนดี

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.naewna.com/likesara/650679″ width=”600″]

11. แนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณธานินทร์ บูรณมานิต ถึงเพื่อน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.wearecp.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34390 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณธานินทร์ บูรณมานิต ถึงเพื่อน … สำหรับสื่อสารภายในองค์กร. “ความกตัญญู คือ การรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณ เราต้องกตัญญูต่อ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณและองค์กร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “ความกตัญญู คือ การรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณ เราต้องกตัญญูต่อ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณและองค์กร เมล็ดพันธุ์ที่ดี ถ้าไม่ได้น้ำและดินที่ดีย่อมไม่เติบโตงอกงาม เมื่อองค์กรให้โอกาสเราทำงาน เราควรตอบแทนคุณองค์กร ต้องมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ จึงจะเป็นคนเก่งและคนดี สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้องค์กร”

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.wearecp.com/cp-23082021/” width=”600″]

12. กตัญญู คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย-ไทย …

 • ผู้เขียนบทความ: dictionary.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17168 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กตัญญู คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย-ไทย … [กะตัน-] น. (ผู้) รู้อุปการะที่ท่านทําให้ (ผู้) รู้คุณท่าน เป็นคําคู่กันกับ กตเวที. [ป. กต ว่า (อุปการคุณ) ที่ท่านทําแล้ว + ญู ว่า ผู้รู้]. ดูคำอื่นๆในหมวดแปล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: [v.] be grateful [syn.] รู้คุณ,แสดงความกตัญญู (อ่านต่อ…)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9″ width=”600″]

13. ความกตัญญู

 • ผู้เขียนบทความ: www.learntripitaka.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20572 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความกตัญญู การดำเนินชีวิตของสัตบุรุษ คือ คนดี หรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีกตัญญูกตเวทีย่อมเป็น ผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ������ѭ��
  ��оط���ʹ��͹��餹�繤��� ���������繷���Ҷ�ҷ���ͧ���㹷��ء˹�ء���㹷ء�Ԩ���
  ����
  �ء�ؤ�ء���� ���շ�����ͺ������ԭ �ç���¹��ԭ �������ԭ �ѧ����л���Ȫҵ���ԭ
  ���������
  ��ͺ����� �ç���¹�����ѧ��� ��ͺ���� �ç���¹ ����ѧ������ �����դ����آ
  ������ѭ�� ��� �س���ѵ�����ѭ�ѡ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.learntripitaka.com/scruple/katanyu.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ การ กตัญญู

Back to top button