Wiki

Top 12 ภ ง ด 3 ก คือ อะไร

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ภ ง ด 3 ก คือ อะไร บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ภ ง ด 3 ก คือ อะไร

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ภ ง ด 3 ก คือ อะไร

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ภ ง ด 3 ก คือ อะไร

1. ผู้ประกอบการรู้หรือไม่? กรมสรรพากรเปิดให้ ภ.ง.ด. 1 ก, ภ.ง.ด. 2 ก, ภ.ง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.arac.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33384 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการรู้หรือไม่? กรมสรรพากรเปิดให้ ภ.ง.ด. 1 ก, ภ.ง.ด. 2 ก, ภ.ง … ภ.ง.ด.3 ก ต้องยื่นภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยกรมสรรพากรแจ้งให้ยื่นแบบกระดาษได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก, ภ.ง.ด. 2 ก และ  ภ.ง.ด. 3 ก สามารถยื่นผ่าน e-Filing ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถยื่นได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ไม่มีวันหยุด ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก, ภ.ง.ด. 2 ก, ภ.ง.ด. 3 ก คือใครนั้น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.arac.co.th/a/110061″ width=”600″]

2. ภ.ง.ด.3 คืออะไร ใครมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 – อาภรณ์การบัญชี

 • ผู้เขียนบทความ: www.apornbunchee.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17995 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.3 คืออะไร ใครมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 – อาภรณ์การบัญชี ภ.ง.ด.3 คืออะไร ภ.ง.ด.3 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากรสําหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา3 เตรส …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  แสดงความคิดเห็น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.apornbunchee.com/2019/04/TAX-VAT-PND-3.html” width=”600″]

3. เช็กเลย! ภาษี ภ.ง.ด.1ก-ภ.ง.ด.2ก-ภ.ง.ด.3ก ผ่าน New E-Filing ใครยื่น …

 • ผู้เขียนบทความ: www.tnnthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7704 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เช็กเลย! ภาษี ภ.ง.ด.1ก-ภ.ง.ด.2ก-ภ.ง.ด.3ก ผ่าน New E-Filing ใครยื่น … ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภาษี ภ.ง.ด.3ก ก็ได้แก่ รัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามประเภทเงินได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หากสำรวจรายได้ของตนเองแล้ว ก็อย่าลืมที่จะวางแผน ภาษี โดยเฉพาะการนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษี เพื่อที่จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงบ้าง ที่สำคัญยื่นออนไลน์สะดวกกว่า หากยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซตื๘องกรมสรรพากร  https://www.rd.go.th/272.html หรือ  RD In…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tnnthailand.com/news/tnnexclusive/102508/” width=”600″]

4. ภงด.3, ภงด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะมีบทลงโทษอย่างไร – PEAK Blog

 • ผู้เขียนบทความ: peakaccount.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9365 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภงด.3, ภงด.53 คืออะไร ถ้าไม่ยื่นจะมีบทลงโทษอย่างไร – PEAK Blog ภ.ง.ด.3 เป็นแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้. ภ.ง.ด.53 เป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1. เงินได้จากค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่านายหน้า การให้เช่าทรัพย์สินเช่น ที่ดิน,อาคาร, เครื่องจักร, รถยนต์  เป็นต้น การประกอบวิชาชีพอิสระ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินปันผล เป็นต้น 2. เงินได้จากมาตรา 40 (8) เฉพาะกรณีที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการให้บริการอื่นๆที่นอกเหนือจากข้อ (1) 3. เงินได้จากการประกัน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://peakaccount.com/blog/%E0%B8%A0%E0%B8%87%E0%B8%94-3%E0%B8%A0%E0%B8%87%E0%B8%94-53-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B7/” width=”600″]

5. ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ต่างกันยังไง ? – Business Plus

 • ผู้เขียนบทความ: www.businessplus.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14627 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ต่างกันยังไง ? – Business Plus ภ.ง.ด.53 คืออะไร? คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน … 8 วัน (ถึงวันที่ 15) และสามารถเช็กย้อนหลังหลังส่งแล้วได้ 3 วัน **. บทลงโทษ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภ.ง.ด.3  คืออะไร?

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.businessplus.co.th/Activities/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-erp-mrp-c019/%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-53-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87-v4972″ width=”600″]

6. ภ.ง.ด = ภาษีเงินได้ มีกี่ประเภท? – สำนักงานบัญชี ชาญและเพื่อน TEL

 • ผู้เขียนบทความ: charlassociate.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2298 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.ง.ด = ภาษีเงินได้ มีกี่ประเภท? – สำนักงานบัญชี ชาญและเพื่อน TEL ภ.ง.ด. 3. คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับบุคคล บริษัท หรือ … ด. 3 ให้กรมสรรพากรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สวัสดีครับทุกท่าน ในฐานะผู้เสียภาษีอย่างเรา ก็ต้องศึกษาความรู้เรื่องภาษีไว้บ้าง เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และในวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ ภ.ง.ด. หรือ ภาษีเงินได้ ที่เป็นแบบแสดงรายการภาษีที่เราต้องกรอก แล้วส่งให้แก่สรรพากรเพื่อเป็นหลักฐานการเสียภาษี และจากที่เรารู้กันอย…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://charlassociate.com/%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3/” width=”600″]

7. ปฏิทินภาษีอากร 2565 (สำหรับผู้เสียภาษีและนักบัญชี) – iTAX media

 • ผู้เขียนบทความ: www.itax.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12006 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปฏิทินภาษีอากร 2565 (สำหรับผู้เสียภาษีและนักบัญชี) – iTAX media กำหนดยื่นแบบ. ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 2ก, ภ.ง.ด. 3ก) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปฏิทินภาษีอากร 2565 ของกรมสรรรพากร กำหนดการยื่นภาษี/ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังต่อไปนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.itax.in.th/media/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-2565/” width=”600″]

8. ปฎิทินภาษีอากร ปี 2564 | Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 • ผู้เขียนบทความ: www.prosoftwinspeed.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26979 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปฎิทินภาษีอากร ปี 2564 | Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.ง.ด.2ก , ภ.ง.ด.3ก ยื่นภายในสิ้นเดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์. กำหนดการยื่นแบบปี 2564 ประจำเดือน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.prosoftwinspeed.com/Article/Detail/135430/%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564″ width=”600″]

9. ภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 54 คืออะไร ? – ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 • ผู้เขียนบทความ: idgthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16778 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 54 คืออะไร ? – ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนิติบุคคลที่จ่ายเงินได้ประเภท 40(2) – 40(6) ให้กับนิติบุคคลที่ตั้งตามกฏหมายต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ต่อมา IDG จะพามารู้จักกับเงินได้พึงประเมินประเภท 40 (2) – 40 (6) กันค่ะ
  เงินได้ประเภทที่ 2 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม โบนัส
  เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://idgthailand.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-54-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/” width=”600″]

10. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 คืออะไร? SMEs ต้องรู้

 • ผู้เขียนบทความ: nexcloudsolution.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23729 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 คืออะไร? SMEs ต้องรู้ ภ.ง.ด.53 คือ แบบที่ใช้สำหรับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือพูดง่าย ๆ คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: จากบทความ 6 ประเภทภาษี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs มีภาษีที่สำคัญหลายตัวที่ธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจและเตรียมตัวรับมือ โดยเราได้พูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว ในบทความ รู้ยัง?! วิธีจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 (VAT) ได้แบบง่าย ๆ ไม่ปวดหัว สำหรับวันนี้ เราจะมาพูดถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://nexcloudsolution.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%93-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2/” width=”600″]

11. ภ.ง.ด.3 คืออะไร ? | Leceipt โปรแกรมใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

 • ผู้เขียนบทความ: www.leceipt.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33429 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.3 คืออะไร ? | Leceipt โปรแกรมใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เงินรางวัลในการประกวดแข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน · เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธารณะ · เงินได้จากกรับโฆษณา · เงินได้จาก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.3 คือ ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.leceipt.com/blog/%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3″ width=”600″]

12. ภ.ง.ด.3 กับ ภ.ง.ด.53 ต่างกันอย่างไร? – myAccount Cloud

 • ผู้เขียนบทความ: www.myaccount-cloud.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8085 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.3 กับ ภ.ง.ด.53 ต่างกันอย่างไร? – myAccount Cloud 1. ภ.ง.ด.3 คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา ที่เจ้าของธุรกิจ (นิติบุคคล) มีหน้าที่หักออกจากค่าจ้างก่อนจ่ายเงิน. 2. ภ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/131964/%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-3-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-53-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ภ ง ด 3 ก คือ อะไร

Back to top button