Wiki

Top 12 พร ฎ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ พร ฎ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

พร ฎ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: พร ฎ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ พร ฎ

1. พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 297/2539 – กรมสรรพากร

 • ผู้เขียนบทความ: www.rd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1322 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 297/2539 – กรมสรรพากร 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 30 ก วันที่ 25 กรกฎาคม 2539)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.rd.go.th/2772.html” width=”600″]

2. ราชกิจจานุเบกษา

 • ผู้เขียนบทความ: www.ratchakitcha.soc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37900 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา ๒. พระราชบัญญัติ (พรบ.)/พระราชกำหนด (พรก.) ๓. พระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) ๔. กฎกระทรวง. ๕. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง. ตามหลักการกฎหมายหรือกฎที่มีลำดับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตามหลักการกฎหมายหรือกฎที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าจะขัดหรือแย้งกฎหมายหรือกฎที่มีลำดับคดีสูงกว่ามีได้ เช่น กฎหมาย (พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกำหนด) และอนุบัญญัติ (พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง) จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ และอนุบัญญัติก็จะขัดแย้งกับกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติหรือ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=988″ width=”600″]

3. พระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) | GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.gistda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16385 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) | GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ … Good governance. พระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) ชื่อ/เรื่อง, ฉบับ/ปี, หมายเหตุ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: This website uses cookies. Our website creates and utilizes cookie data in order for your visit to be smooth, efficient, and private. Please read our cookie policy and GISTDA’s personal data protection policy for further detail.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=1561&lang=EN” width=”600″]

4. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ. | GISTDA สำนักงานพัฒนา …

 • ผู้เขียนบทความ: www.gistda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2819 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ. | GISTDA สำนักงานพัฒนา … สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) เลขที่ 120 อาคารรวมหน่วยราชการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล GISTDA ตกลง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.gistda.or.th/more_news.php?c_id=188&lang=TH” width=”600″]

5. www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/Regulation/R…

 • ผู้เขียนบทความ: www.gprocurement.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9799 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/Regulation/R… Không có thông tin nào cho trang này.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ที่ตั้ง : ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/Regulation/Royal%20Decree/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQ3djQydnQ18LVyDXA0czc19g80MnSwdA0z1w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pd3MgSaYGvgGmFoamHgYYygIMzYDKgjwdfYP9DAwcDaEKsBjSUFuaIRBpqciAETjUdo!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL3Ro/” width=”600″]

6. พระราชกฤษฎีกา – คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 • ผู้เขียนบทความ: mspc.ocsc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18481 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา – คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พระราชกฤษฎีกา · พระราชกฤษฎีกากำหนดการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดำรงตำแหน่งหรือประกอบการใดๆ หรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 มกราคม 2563

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://mspc.ocsc.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%84/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2″ width=”600″]

7. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทาง …

 • ผู้เขียนบทความ: ictlawcenter.etda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1514 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทาง … พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549. เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ให้การดำเนินงานใด ๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ให้การดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับคำขอ การอนุญาต คำสั่งทางปกครอง การชำระเงิน หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ กำหนด ให้ถือว่ามีผลโ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ictlawcenter.etda.or.th/laws/detail/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2549″ width=”600″]

8. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

 • ผู้เขียนบทความ: www.ha.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31840 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน พรฎ.จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562. Views : 0 Type : PDF Size : 0.17 MB Date : 16 ส.ค. 2565.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  /
  นโ&…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99?CategoryID=157″ width=”600″]

9. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ …

 • ผู้เขียนบทความ: ssc.onab.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31457 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ … สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. The Secretariat of the Sangha Supreme Council.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 1 ชั้น 3 พุทธมณฑล
  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  โทรศัพท์ 02 441 7988 – 92, 98

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ssc.onab.go.th/th/content/category/detail/id/7/iid/6581″ width=”600″]

10. พระราชกฤษฎีกา – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ผู้เขียนบทความ: newweb.mnre.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11512 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 มิ.ย. 60. พรฎ.จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนเบราเซอร์
  Google Chrome
  Firefox
  Safari และ
  Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://newweb.mnre.go.th/th/information/list/329″ width=”600″]

11. Không có tiêu đề

 • ผู้เขียนบทความ: www.dla.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5432 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Không có tiêu đề พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551. ประเภทหนังสือ, : ระเบียบกฏหมาย. จากสำนักกอง / หน่วยงาน, : กองพัฒนาและส่งเสริมการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?_mode=detail&ebookId=93&random=1418911177517″ width=”600″]

12. พ.ร.ฎ. คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมภาษาไทย …

 • ผู้เขียนบทความ: dictionary.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13608 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พ.ร.ฎ. คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมภาษาไทย … ฎ. แปล ไทย-อังกฤษ lexitron แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ … ฎ. [n.] royal decree [syn.] พระราชกฤษฎีกา.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  object dosser selective champ แม่ยก 풍금 lugage boot spin off ศัตรุวิเคราะห์ 비틀다

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-en-lexitron/%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%8E.” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ พร ฎ

Back to top button