Wiki

Top 11 ระบบ การเกษตร

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ระบบ การเกษตร บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ระบบ การเกษตร

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ระบบ การเกษตร

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ระบบ การเกษตร

1. ระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย – ThaiPAN

 • ผู้เขียนบทความ: thaipan.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21023 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย – ThaiPAN ชนวน รัตนวราหะ. ระบบเกษตร หมายถึง ระบบนิเวศ ของไร่นา ณ ช่วง เวลาหนึ่ง ที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้าน กายภาพ(ดิน น้ำ อากาศ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ด้วยความเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดเป็นเป้าหมายสำคัญ   ฉะนั้นการผลิตทั้งการอุตสาหกรรม บริการ รวมทั้งการเกษตร  ได้ตกอยู่ในระบบการแข่งขันทั้งสิ้น  โดยเฉพาะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อการแข่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thaipan.org/document/646″ width=”600″]

2. ระบบเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอื่น – GreenNet

 • ผู้เขียนบทความ: www.greennet.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17666 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอื่น – GreenNet เป็นระบบเกษตรที่เน้นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการสำคัญ 4 ด้าน คือ สุขภาพ นิเวศ ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ (heatlh, ecology, fair, and care) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นอกเหนือจากเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังมีระบบการเกษตรอีกหลายระบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อพยายามนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเกษตร ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ระบบเกษตรที่เน้นความสำคัญด้านความปลอดภัยของผลผลิตในการบริโภค ระบบที่ต้องการสร้างความมั่น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.greennet.or.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5/” width=”600″]

3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน | NawaChiOne Foundation

 • ผู้เขียนบทความ: www.nawachione.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36423 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน | NawaChiOne Foundation ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน · ดาวน์โหลด PDF · 2. ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated farming) · 3. ระบบไร่นาสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming) · 4.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ระบบวนเกษตรที่ดีควรสามารถเพิ่มการซึมซับน้ำ รักษาน้ำใต้ดินลดการสูญเสียดิน โดยให้ความสำคัญอย่างสูงกับการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่างๆ ให้เป็นองค์ประกอบหลักของพื้นที่ปลูก และผสมผสานกับการปลูกพืชที่ไม่ต้องการแสงแดดมากในชั้นถัดลงมา ซึ่งจะได้อาศัยร่มเงาและความชื้นจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม ลัก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.nawachione.org/2012/10/29/sustainable-agriculture/” width=”600″]

4. เกษตรกรรม – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26304 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรกรรม – วิกิพีเดีย … ยึดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ได้กลายเป็นระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่น … การเกษตรแบบก่อน-อุตสาหกรรมโดยทั่วไปเป็นการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต/การพึ่ง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง ระยะเวลาและขอบเขตของเกษตรกรรมอาจถูก จำกัดโดยปริมาณน้ำฝน ทั้งไม่ยอมให้ปลูกพืชล้มลุกที่หลากหลายในหนึ่งปี หรือต้องการการชลประทาน ในทุกสภาพแวดล้อมเหล่านี้พืชยืนต้นจะถูกปลูก (กาแฟ ช็อคโกแลต) และระบบจะถูกดำเนินการเช่นวนเกษตร ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นที่ระบบนิเวศส่วนใหญ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1″ width=”600″]

5. เกษตรทางเลือก เพิ่มโอกาสในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

 • ผู้เขียนบทความ: www.arda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32428 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรทางเลือก เพิ่มโอกาสในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน คงมีคนจำนวนไม่น้อยเคยได้ยินคำว่า “เกษตรทางเลือก” กันมาเยอะพอสมควร ซึ่งจริง ๆ … มีการสร้างระบบนิเวศใหม่ให้เกิดการใช้งานร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เป็นการเกษตรที่เน้นเอาธรรมชาติมามีส่วนร่วมสำคัญเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ตนเองคาดหวัง เช่น การปรับหน้าดิน การพัฒนาดินในบริเวณพื้นที่การเกษตรของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ มีการสร้างระบบนิเวศใหม่ให้เกิดการใช้งานร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์ ผลผลิตที่ได้จะเน้นมาจากธรรมชาติเป็นหลัก โดยไม่มีการใช…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=49″ width=”600″]

6. เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ “ความสุขแบบชาวบ้าน”

 • ผู้เขียนบทความ: www.thailandplus.tv

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25415 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ “ความสุขแบบชาวบ้าน” เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) หมายถึง ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ/หรือมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด อยู่ในบริเวณเดียวกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ลักษณะเด่นของวนเกษตรคือ เป็นระบบการปลูกพืชที่มีความต่างระดับของเรือนยอดต้นไม้และระบบราก มีองค์ประกอบที่หลากหลายทางพันธุกรรมและชีวภาพของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก(จุลินทรีย์) เน้นการอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ มีการหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ (อันเป็นผลมาจากความหลากหลายช…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thailandplus.tv/archives/2992″ width=”600″]

7. ระบบนิเวศเกษตร

 • ผู้เขียนบทความ: chm-thai.onep.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15124 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศเกษตร (Agricultural Ecosystem) คือ ระบบการผลิตพืช สัตว์ ประมง และป่าไม้ ที่มนุษย์ได้กระทำให้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ระบบนิเวศเกษตร สามารถจำแนกเป็นระบบย่อยที่สำคัญ 4 ระบบ ได้แก่ ระบบนิเวศการผลิตพืช ระบบนิเวศการผลิตสัตว์ ระบบนิเวศประมง และนิเวศสวนป่า ซึ่งทั้งสี่ระบบย่อยมีความเชื่อมโยงกันของความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ พืชที่มีในระบบนิเวศเกษตร ได้แก่ พืชไร่ พืชผัก พืชสวน พืชสมุนไพร และไม้ยืนต้น …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://chm-thai.onep.go.th/?page_id=354″ width=”600″]

8. ระบบการเกษตรในพื้นที่แล้งซ้ำซาก

 • ผู้เขียนบทความ: webapp.ldd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34563 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบการเกษตรในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ระบบการเกษตรในพื้นที่แล้งซ้ำซาก. โดย น.ส.อัจฉรี สิงห์โต. ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยเป็นภัยแล้งที่เกิด.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Connection initiated from country: Vietnam

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://webapp.ldd.go.th/lpd/node_modules/Article_Lpd/Article_Lpd1_1/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81.pdf” width=”600″]

9. การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ผู้เขียนบทความ: agkb.lib.ku.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5090 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ. Title : Integrated agricultural system management. ปีพิมพ์ : 2556. ผู้แต่ง : ดิเรก ฤกษ์หร่าย สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ระบบเกษตร;ระบบเกษตรเชิงบูรณาการ;การจัดการ;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรอินทรีย์;การจัดการทรัพยากร;การผลิตการเกษตร;ความยั่งยืน;เกษตรยั่งยืน;การเพาะปลูก;การเลี้ยงสัตว์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://agkb.lib.ku.ac.th/doae/search_detail/result/327057″ width=”600″]

10. ใบความรู้วิชา การเกษตรผสมผสาน(อช ๐๒๑๕)

 • ผู้เขียนบทความ: chan.nfe.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20197 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ใบความรู้วิชา การเกษตรผสมผสาน(อช ๐๒๑๕) ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็น ระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           4.4 �к��ɵü����ҹ㹾�鹷���Һ���� ��鹷����ǹ�˭���繹Ң���ẺἹ��û�١�ת��ǹ�˭���繢��� ���ҧ���� ����-����, ����-�ת������ɰ�Ԩ, ����-�ת�ѡ���ɰ�Ԩ, �ת�ѡ-����-�ת���, �ת���-����-�ת��� �繵� ��èл�١�ת���ҡ������ͺ�բ������Ѻ�к���êŻ�зҹ����ѡ ����ɵ�Ẻ�����ҹ㹾�鹷������� ��ٻẺ��СԨ���������…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://chan.nfe.go.th/chanthanimit/index.php?name=knowledge2&file=p_readknowledge&id=38″ width=”600″]

11. สร้างสรรค์ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ เขตชนบทที่ทันสมัยและเกษตรกรที่ …

 • ผู้เขียนบทความ: vovworld.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36103 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สร้างสรรค์ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ เขตชนบทที่ทันสมัยและเกษตรกรที่ … (VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ณ นครเซินลา จังหวัดเซินลา ได้มีการจัดการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง กับเกษตรกรทั่วประเทศ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง กำชับว่า ในระยะต่อไป การเกษตรจะเป็นหนึ่งในความได้เปรียบของเวียดนามและมีศักยภาพสูง ดังนั้น ต้องตระหนักได้ดีว่า การเกษตร ชนบทและเกษตรกรคือพื้นฐานและกองกำลังที่สำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้น การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรคือหน้าที่หลักของทั้งระ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-1104973.vov” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ระบบ การเกษตร

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ
Check Also
Close
Back to top button