Wiki

Top 10 ภัย พิบัติ มี กี่ ประเภท

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ภัย พิบัติ มี กี่ ประเภท บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ภัย พิบัติ มี กี่ ประเภท

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ภัย พิบัติ มี กี่ ประเภท

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ภัย พิบัติ มี กี่ ประเภท

1. ภัยธรรมชาติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.digitalschool.club

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6349 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติ 1.วาตภัย ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก พายุลมแรง แบ่งได้ 2 ชนิด … อุทกภัย ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่น ๆ โดยปกติ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                7.แผ่นดินถล่ม การเกิดดินถล่ม เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ป้องกันได้ยากแต่เราก็สามารถลดปัจจัยความเสี่ยงได้ ถ้าเรามีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังที่ดีแล้ว จะลดความเสียหายได้แน่นอน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.digitalschool.club/digitalschool/social2_1_1/m5_1/content/lesson4/4_10.php” width=”600″]

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ – TruePlookpanya

 • ผู้เขียนบทความ: www.trueplookpanya.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21546 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ – TruePlookpanya ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disaster) คือ ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อชีวิตและ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disaster) คือ ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต่อสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่ ธรณีพิบัติภัย อุทกภัย วาตภัยหรือภัยทางสภาพอากาศ อัคคี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33122″ width=”600″]

3. ภัยธรรมชาติมีกี่ประเภท – ครู ปิยะ ฤกษ์

 • ผู้เขียนบทความ: krupiyarerk.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33980 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติมีกี่ประเภท – ครู ปิยะ ฤกษ์ เรียนรู้คำศัพท์และความหมายที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ · อุทกภัย หมายถึง · วาตภัย หมายถึง · อัคคีภัย หมายถึง · ธรณีพิบัติภัย หมายถึง · ภัยจากคลื่นทะเล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ธรณีพิบัติภัย คำว่า  ธรณีพิบัติภัย  เกิดจากคำว่า  ธรณี + วิปัตฺติ + ภย  หมายถึง  ภัยอันตรายที่ทำให้เกิดความหายนะที่เกิดจากแผ่นดินหรือพื้นโลก  เช่น  แผ่นดินไหว  การเกิดคลื่นยักษ์ในมหาสมุทร  ภูเขาไฟระเบิด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://krupiyarerk.wordpress.com/2011/10/25/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97/” width=”600″]

4. ภัยพิบัติ หรือ พิบัติภัย (๗ สิงหาคม ๒๕๕๑) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 • ผู้เขียนบทความ: legacy.orst.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39224 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ หรือ พิบัติภัย (๗ สิงหาคม ๒๕๕๑) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อไม่กี่วันมานี้มีผู้โทรศัพท์มาสอบถามผู้เขียนถึงความหมายของคำ … กับ คำว่า พิบัติ หมายถึง ความฉิบหาย หรือหายนะ ภัยพิบัติ หมายถึง อันตรายที่นำไปสู่หายนะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนขออธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ คำว่า ภัยพิบัติ เป็นการแปลจากคำหน้าไปหลัง คือ แปลจาก ภัย ไปหา พิบัติ ซึ่งแปลว่า ภัยที่ทำให้พิบัติ อันตรายที่นำไปสู่หายนะ ส่วน พิบัติภัย นั้น เป็นการแปลตามหลักภาษาบาลีสันสกฤต …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://legacy.orst.go.th/?knowledges=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2″ width=”600″]

5. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.thai-explore.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22429 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ … มนุษย์ ยังสามารถทำลายเมืองได้ทั้งเมือง ภัยธรรมชาติมี 8 ชนิด เช่น แผ่นดินไหว วาตภัย(พายุหมุน) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 704,705,710
  อีเมล : ridm@nrct.go.th

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thai-explore.net/search_detail/result/631″ width=”600″]

6. ภัย พิบัติ ทาง ธรรมชาติ – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5423 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภัย พิบัติ ทาง ธรรมชาติ – Google Sites 1. การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano Eruptions) · 2. แผ่นดินไหว (Earthquakes) · 3. คลื่นใต้น้ำ (Tsunamis) · 4. พายุในรูปแบบต่าง ๆ (Various Kinds of storms) คือ · 5.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural  Disasters) รูปแบบต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่ได้มีการศึกษารวบรวม และบันทึกรายละเอียดไว้  อาจสรุปได้เป็น  10  ประเภท  คือ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/khundee11″ width=”600″]

7. Writer -ประเภทของภัยธรรมชาติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.tpa.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16737 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Writer -ประเภทของภัยธรรมชาติ ประเภทของภัยธรรมชาติ · 2.1 น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน · 2.2 น้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง · 2.3 น้ำล้นตลิ่ง · 1. พายุหมุนเขตร้อน · 2. พายุฤดูร้อน · 3.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=372&read=true&count=true” width=”600″]

8. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งใกล้ตัวที่ควรรู้จัก พร้อมวีดีทัศน์ 5 เรื่อง เพื่อ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.environnet.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3217 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งใกล้ตัวที่ควรรู้จัก พร้อมวีดีทัศน์ 5 เรื่อง เพื่อ … ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters) รูปแบบต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่ได้มีการศึกษารวบรวม และบันทึกรายละเอียดไว้ อาจสรุปได้เป็น 10 ประเภท คือ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters) รูปแบบต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่ได้มีการศึกษารวบรวม และบันทึกรายละเอียดไว้ อาจสรุปได้เป็น 10 ประเภท คือ
  1. การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano Eruptions)
  2. แผ่นดินไหว (Earthquakes)
  3. คลื่นใต้น้ำ (Tsunamis)
  4. พายุในรูปแบบต่าง ๆ (Various Kinds of storms) คือ
  ก. พายุแถบเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.environnet.in.th/archives/458″ width=”600″]

9. แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว – กรมทรัพยากรธรณี

 • ผู้เขียนบทความ: www.dmr.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4687 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว – กรมทรัพยากรธรณี ภัยพิบัติธรรมชาติที่นับว่ามีความรุนแรงมากที่สุด พยากรณ์ได้ยากที่สุด … แผ่นดินไหว ความจริงปรากฏการณ์ แผ่นดินไหว มี 2 แบบ คือแบบธรรมชาติ เช่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภัยพิบัติธรรมชาติที่นับว่ามีความรุนแรงมากที่สุด พยากรณ์ได้ยากที่สุด แม้จะลดภัยพิบัติได้บ้างแต่ก็ไม่มีทางป้องกันได้ในปัจจุบันก็คือ แผ่นดินไหว ความจริงปรากฏการณ์ แผ่นดินไหว มี 2 แบบ คือแบบธรรมชาติ เช่น การไหวตัวของเปลือกโลก และจากแรงสะเทือนจากภูเขาไฟระเบิด และแบบไม่ธรรมชาติ คือ มนุษย์ทำขึ้น เช่น ระเบิ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/n_more_news.php?filename=close_eq” width=”600″]

10. ประเภทภัยธรรมชาิติ – ภัยธรรมชาติ – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: www.sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12021 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทภัยธรรมชาิติ – ภัยธรรมชาติ – Google Sites ภัยธรรมชาติแบ่งออกเป็น 8 ประเภท. 1.วาตภัย. 2.อุทกภัย. 3.ทุกขภิกขภัย. 4.พายุฝนฟ้าคะนอง. 5.คลื่นพายุซัดฝั่ง. 6.แผ่นดินไหว. 7.แผ่นดินถล่ม. 8.ไฟป่า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภัยธรรมชาติแบ่งออกเป็น 8 ประเภท

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sites.google.com/site/social058/bth-thi-2″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ภัย พิบัติ มี กี่ ประเภท

Check Also
Close
Back to top button