Wiki

Top 10 พื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ พื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

พื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่

รูปภาพสำหรับคำหลัก: พื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ พื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่

1. พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ – E-Report

 • ผู้เขียนบทความ: e-report.energy.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6921 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ – E-Report Xem thêm 21 hàng

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ��鹷�������駨ѧ��Ѵ 20,107.0 ��.��.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://e-report.energy.go.th/area/Chingmai.htm” width=”600″]

2. ภูมิประเทศ – สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 • ผู้เขียนบทความ: chiangmai.mol.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15770 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ – สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12566911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของปร.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://chiangmai.mol.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8″ width=”600″]

3. จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ – Plan Travel

 • ผู้เขียนบทความ: www.plan-travel.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21765 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ – Plan Travel ละติจูดที่ 18 องศา 47 ลิปดา 33 ฟิลิปดา ลองติจูดที่ 98 องศา 59ลิปดา 23 ฟิลิปดา มีพื้นที่ 20,107,057 ตารางกิโลเมตร. ทิศเหนือ ติดประเทศพม่า; ทิศใต้ ติดจังหวัดตาก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แม่น้ำปิง แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาว ในเขตอำเภอไชยปราการ ไหลลงมาผ่านอำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง อำเภอสารภี จากนั้นเลาะไปตามเส้นกั้นเขตจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน และไหลเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งที่อำเภอดอยหล่อ ผ่านอำเภอจอมทองไป…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.plan-travel.com/tour/content-chaing-mai/Chiang-Mai-area.html” width=”600″]

4. เกี่ยวกับเชียงใหม่ – Chiang Mai Residence

 • ผู้เขียนบทความ: chiangmai-residence.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35504 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเชียงใหม่ – Chiang Mai Residence จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 75 จังหวัดของประเทศไทย และตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 20,107 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 1.67 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังราย ในปี พ.ศ. 1839 ในชื่อ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” และใช้เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา ในอดีต เชียงใหม่มีฐานะเป็นราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังรายตั้งแต่ พ.ศ. 1839-2101 แต่ต่อมาเชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองในปี พ.ศ. 2101 และได้ถ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://chiangmai-residence.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/” width=”600″]

5. ภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22791 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – Google Sites จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ ณ · ทิศเหนือ · ทิศใต้ · ทิศตะวันออก · ทิศตะวันตก · จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับ · เทือกเขาแดนลาว · จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
  12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
  และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ
  มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/tiwatiwa608/sphaph-phumisastr-canghwad-cheiynghim” width=”600″]

6. ประวัติและข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่อย่างครบถ้วน

 • ผู้เขียนบทความ: www.chiangmaiaircare.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13444 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประวัติและข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่อย่างครบถ้วน ขนาดพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ · มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ร้านเชียงใหม่แอร์แคร์ • ขายส่งแอร์ แอร์มือหนึ่งราคาถูก แอร์มือสองสภาพดี จำหน่ายแอร์ชั้นนำทุกยี่ห้อ พร้อมบริการติดตั้งฟรีถึงที่ ด้วยช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการร้านขาย เชียงใหม่แอร์ • ขายอะไหล่แอร์ ปลีกและส่ง ขาแขวน ท่อทองแดง แผงวงจร รีโมทแอร์ รวมทั้งบริการล้างแอร์บ้าน แอร์โรงงาน ออกแบบระบบ คอมเพรสเซอร์แ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.chiangmaiaircare.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99/” width=”600″]

7. ที่ตั้ง-อาณาเขต | จังหวัดเชียงใหม่เจ้า

 • ผู้เขียนบทความ: jaeweaw22.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38454 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ที่ตั้ง-อาณาเขต | จังหวัดเชียงใหม่เจ้า จังหวัด เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ในตำแหน่งเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ จำแนกเป็น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://jaeweaw22.wordpress.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95/” width=”600″]

8. อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร – เชียงใหม่

 • ผู้เขียนบทความ: fic.nfi.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37691 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร – เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 221,218 ล้านบาท สาขาการผลิตที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1. ข้อมูลพื้นฐาน
  จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ มีประชากร 1.74 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองราว 960,000 คน โดยเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://fic.nfi.or.th/foodindustry_ceo_view.php?smid=1974″ width=”600″]

9. อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30470 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65 เช็คราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศบค. ปรับโซนสีโควิดล่าสุด ให้ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเพชรบุรี”เป็นพื้นที่สีฟ้า หรือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทำให้พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือ พื้นที่สีฟ้า เพิ่มขึ้นจาก 8 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด มีดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/economy/general-economy/517910″ width=”600″]

10. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด …

 • ผู้เขียนบทความ: www.rdpb.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32519 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด … ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้และพบว่า … อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอบเขตพื้นที่โครงการประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พื้นที่พัฒนาป่าไม้ด้วยน้ำฝน
  ประกอบด้วย พื้นที่ตอนบนที่มีความลาดชันมากและไม่สามารถนำระบบชลประทานเข้าไปในพื้นที่ได้ และพื้นที่บางส่วนทางตอนล่างที่รับน้ำจากอ่างเก็บ น้ำที่ ๑ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอใส่ในร่องห้วยบางส่วนของพื้นที่ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกมีการสร้างฝายต้นน้ำเพื่อใช้เป็นพื้นที่ที่พัฒ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.rdpb.go.th/th/Studycenter/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AF-c60/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-v73″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ พื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่

Back to top button