Entertainment

การโกรธของวัยรุ่น: จังหวะ วัยรุ่น ว้าวุ่น หัวใจ ตอนที่ 5

การโกรธของวัยรุ่น: จังหวะ วัยรุ่น ว้าวุ่น หัวใจ ตอนที่ 5

สำหรับเปอร์เซ็นต์ต่างๆ ของวัยรุ่น โกรธเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆ และมีผลต่อสุขภาพจิตของเด็กหนุ่มหรือสาวๆ ได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อการโกรธบ่อยๆ และไม่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็กวัยรุ่นได้ ในบทความนี้จะเป็นตอนที่ 5 ของการโกรธของวัยรุ่น จะเน้นไปที่ จังหวะ วัยรุ่น ว้าวุ่น และ หัวใจ ในที่สุดแล้วการแก้ไขปัญหาการโกรธในวัยรุ่น นั้น เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจ การสนทนาเปิดเผย และ การรับฟัง

1. จังหวะ
การโกรธของวัยรุ่นเกิดขึ้นในหลายจังหวะของชีวิต เช่น เมื่อเคยพบเหตุการณ์ที่ไม่พอใจ ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อถูกกล่าวโทษเกือบจนไม่ไหว โดยทั่วไปแล้ววัยรุ่นจะไม่ตอบสนองต่อการโกรธในทันที แต่อาจมีการซุ่มซ่าม เล่นกับอุปสรรคในหัวไปเรื่อยๆ หรือใช้วิธีการหลีกเลี่ยง เช่น ยืนด้วยความเงียบอยู่ไม่อยู่ใกล้กัน เป็นต้น การที่ผู้ใหญ่อยู่ใกล้ที่สุดของเด็ก อาจช่วยให้เด็กมองดูการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

2. วัยรุ่น
การโกรธของวัยรุ่นเกิดขึ้นหลายครั้งเนื่องจากวัยรุ่นต้องการที่จะเดินหน้าไปตามที่ตนเองต้องการ แต่บ่อยครั้งที่นิ่งคอยฟังอีกคนไม่พูดเลยกลายเป็นข้อจำกัดในการเข้าใจตนเอง นอกจากนี้ เด็กวัยรุ่นมักจะอยู่ในภาวะว้าวุ่นทางอารมณ์ และ เปิดเผยเป้าหมายชีวิตอย่างช้า การถูกโทษหรือนิยามเป็นกลุ่มที่ไม่น่าเชื่อถือสามารถทำให้เด็กวัยรุ่นรู้สึกผิดศีลธรรมหรือไม่เชื่อว่าตนเองทำได้ดีสำหรับการพัฒนาเด็กวัยรุ่น การที่ผู้ใหญ่ได้เป็นเพื่อนของเด็กวัยรุ่น อาจช่วยลดการเคารพตนเองและเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กวัยรุ่น

3. ว้าวุ่น
เด็กวัยรุ่นมักจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในช่วงวัยรุ่น ทุกอย่างมีลักษณะเป็นหมุดเหตุการณ์ เช่น เพื่อนสนิทที่ขาดแคลนต่อการพูดคุยกับคนอื่น บ้านหรือโรงเรียนใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนร่างกายเป็นต้น การเผชิญกับผลกระทบที่ไม่คาดคิดหรือผิดคาด อาจเป็นสิ่งที่ทำให้วัยรุ่นโกรธหรือไม่พอใจ การแก้ไขปัญหาการว้าวุ่นของเด็กวัยรุ่นในช่วงนี้ ต้องมีการสนทนาในบริเวณที่เหมาะสม โดยการเรียนรู้การมองเห็นจากมุมมองของผู้ที่คุยให้คำปรึกษารวมถึงการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆที่เชื่อถือได้ของผู้เยาว์

4. หัวใจ
การเชื่อมั่นในตนเองและการที่แค่เห็นผลสำหรับการพึ่งพาตนเองนั้นมีความสำคัญที่สุด ปัญหาการโกรธของวัยรุ่นมาบ่อยๆ เนื่องจากเด็กวัยรุ่นมักมองตนเองอย่างสั้นไหม้อันนี้ ทำให้เป็นที่พึ่งพาเรื่องความรู้สึกของผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของหัวใจจะทำให้เด็กวัยรุ่นรู้สึกตัวว่ามีความสำคัญในตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นๆ เช่นการสนใจโดยมีเวลาใช้กับตนเองการสนทนาเพื่อเข้าใจ โปรดอย่าลืมว่าการให้คำแนะนำควรมุ่งเน้นไปที่ความชัดเจน ประเด็นที่สำคัญ และเป็นกำลังใจสำหรับเด็กวัยรุ่น

การโกรธของวัยรุ่นจากงานวิจัยในงานเวชศาสตร์การสร้างแรงบันดาลใจให้พ่อและแม่ในการสนับสนุนทักษะการดำเนินชีวิตของวัยรุ่น (PATHS) เป็นแนวทางการเข้าใจพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการโกรธ ปัญหาการโกรธของเด็กวัยรุ่นต้องการการเข้าใจเพิ่มเติมในทุกคนในครอบครัว รวมทั้งคณะครูและผู้ปกครอง ด้วยวิธีการที่ดีที่สุดประเมินการปรับตัวโดยต้องเน้นการสนทนาเปิดเผยและการรับฟังเพื่อเข้าใจได้ตรงกับการแก้ไขปัญหา

ดำเนินการแก้อาการโกรธของเด็กวัยรุ่นโดยไม่มีความเข้าใจก็อาจทำให้เกิดผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ และ เกิดการปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมอื่นๆที่ปรากฏในระยะยาว+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

In conclusion, การโกรธของวัยรุ่น: จังหวะ วัยรุ่น ว้าวุ่น หัวใจ ตอนที่ 5, ต้องการการเลี้ยงดูแลและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพื่อช่วยเด็กวัยรุ่นในการเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง และ เพื่อช่วยให้วัยรุ่นเรียนรู้ทักษะการจัดการกับอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าสู่ชีวิตอย่างสมบูรณ์และเติบโตได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจและประสบความสำเร็จในระยะยาว

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button