No Nu

คํา คม วัน พระ 2566: การแสดงความเคารพและทำความดีในชีวิตประจำวัน

ในวันพระที่ผ่านมา การแสดงความเคารพและทำความดีนั้นประกอบไปด้วยความเข้าใจกันอย่างมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังสั่งสอนของผู้ใหญ่ ของพ่อแม่หรือแม้กระทั่งการเคารพสิ่งแวดล้อมและสัตว์พื้นบ้าน ซึ่งหากเราไม่ทำความเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ก็อาจจะทำให้เกิดการฝ่าฝืนที่ไม่ต้องการต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการแจ้งค่ายื้อหลังจากที่ได้ทำผิดและไม่คิดถึงผู้อื่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้รู้สึกยอมรับแก่ความผิดเพียงอย่างเดียว ยังสามารถสร้างความเข้าใจและมองอุปสรรคที่เกิดขึ้นในมุมมองของผู้อื่นได้อีกด้วย

ในปัจจุบัน การแสดงความเคารพและทำความดีไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อน โดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน ใครๆ ก็มีที่ต้องเผชิญกับความเครียดและกำลังใจในการทำงานหรือการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการแสดงความเคารพและทำความดีจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างมีความสม่ำเสมอและครบถ้วนกว่าเดิม

เริ่มแรกสิ่งที่ต้องทำเพื่อแสดงความเคารพกับพื้นที่และสิ่งแวดล้อมจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เช่น การลดการใช้พลังงานหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED ในการแสดงแสงสว่างแทนหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานแบบเดิม หรือเลือกใช้แทบเล็ตแทนหนังสือซึ่งลดการใช้กระดาษลงได้ ทั้งนี้เป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ไว้ใจ

ส่วนในเรื่องของการแสดงความเคารพที่ดีจึงเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเอง ยกตัวอย่างเช่น การไม่รีบผิดพลาดกับผู้มีอายุมากเมื่อเดินข้ามถนน| หรือการบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยข้อห้ามไม่ควรอาชีพของเขา เป็นต้น ต้องเตรียมตัวเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการทำผิดพลาดของเราเองนั่นเอง

นอกจากนี้การแสดงฯฯอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะของการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นที่มีปัญหาในชีวิต ให้วัดสภาพอากาศจนเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อให้โลกน้ำหนักมากแห่งนี้มีการใช้งานที่ปลอดภัย| ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อให้โลกที่อยู่ในท้องตลาดนั้นมีการใช้งานที่เหมาะสมกันทั้งหมด เนื่องจากความคิดของเราและการกระทำของเราก็จะส่งผลกระทบต่อโลกรอบข้างเช่นกัน

เพื่อสรุป การแสดงความเคารพและทำความดีนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในการทำนองเดียวกัน โดยที่หลักการคือการทำอะไรที่ดีและประโยชน์ต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรกับการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือต่อผู้อื่น ดังนั้นเมื่อเรารู้จักแสดงความเคารพและรู้จักทำความดี ถือว่าเราก็ได้แสดงความเชื่อมั่นและความเป็นผู้ให้กับผู้คนรอบข้างแน่นอน

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button