Q&A

เกื้อ เพียง พัง กับ น้อง หัว ฟ้า หลุด: ประเทศไทยสะท้อนสังคมศึกษา ในยุคดิจิทัล

“เกื้อ เพียง พัง กับ น้อง หัว ฟ้า หลุด: ประเทศไทยสะท้อนสังคมศึกษา ในยุคดิจิทัล”

เกื้อ เพียง พัง กับ น้อง หัว ฟ้า หลุด คือหนังสือวรรณกรรมชิ้นใหม่ของ นายเปรมชัย ผู้เขียนชื่อดังของวงการวรรณกรรมไทย ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความสังเคราะห์ของผู้ชายสองคนที่มีชื่อว่า “เกื้อ” และ “หนุ่มฮิปฮอป” ซึ่งในแต่ละเรื่องนั้นจะสะท้อนถึงสังคมศึกษาของประเทศไทยในยุคดิจิทัลในปัจจุบันว่าต่างไปอย่างไรจากยุคก่อนหน้านี้

จากผลงานนี้เราสามารถเห็นได้ว่าสังคมศึกษาของประเทศไทยในยุคดิจิทัลล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างขึ้นอย่างมากแม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งสองเรื่องในหนังสือมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของคนในสังคมและวิตถุประสงค์ของเด็กหนุ่มสาวที่ต้องการให้ชีวิตของพวกเขามีคุณค่าและมีประสิทธิภาพในอนาคต

เริ่มจากเกื้อ ซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสนใจในการเขียนเว็บไซต์และการพัฒนาหน้าเว็บ หลังจากที่เกื้อสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของเขา ก็เริ่มต้นเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ แต่โชคไม่เอื้ออำนวยให้เขาได้ตามความฝันของเขาได้ และเขาก็ต้องทนรับความล้มเหลวเป็นเวลานาน ทำให้เขาเริ่มสับสนและไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป

อีกเรื่องชื่อว่า “หนุ่มฮิปฮอป” ที่เป็นการสะท้อนถึงวัยรุ่นที่ชอบขับรถจักรยานตัวเองเพื่อเดินเวลาโดยไม่จำเป็นต้องไปขึ้นรถบัสหรือรถไฟ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกของชาวเมืองในยุคปัจจุบัน แต่มีผลต่อจิตวิญญาณและอารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมเด็กหนุ่มสาวให้มีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของเตียงเดียวกันภายในสถาบันการศึกษา ที่บังคับให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาต่างๆในหลักสูตรอย่างแม่นยำ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพประสาทหรือคุณภาพชีวิตของนักเรียน

จากหนังสือนี้เราสามารถเห็นได้ว่า เกื้อ เพียง พัง กับ น้อง หัว ฟ้า หลุด นั้นสะท้อนถึงสังคมศึกษาของประเทศไทยในยุคดิจิทัลว่าต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวโน้มที่ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี และการค้าขายของเครือข่ายสื่อสังคม มีผลต่อการพัฒนาสังคม และผู้เรียนในยุคปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ศึกษาในหลักสูตรการศึกษา โดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างโลกภายนอกกับตัวบุคคลในวัยรุ่น และเน้นที่สุขภาพประสาทและจิตวิทยาในการเรียนรู้โดยทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและคุ้มค่าในชีวิตของตนเองในอนาคต

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button