Feature

แปลความหมายชื่อจริง: ลักษณะที่มีอยู่และวิธีการแปล

เรามักจะสนใจความหมายของชื่อจริง เพราะชื่อจริงเป็นสิ่งที่ตนเองไม่สามารถเลือกได้ และมักถูกตั้งชื่อโดยผู้ปกครองหรือคนในครอบครัว ชื่อจริงเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของบุคคล ซึ่งการแปลความหมายของชื่อจริงเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจบุคคลอย่างครบถ้วนได้หลายด้าน

ลักษณะที่มีอยู่ในชื่อจริง

ชื่อจริงมีลักษณะที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ส่วนที่สำคัญที่สุดของชื่อจริงคือการมีความเป็นส่วนตัวและเฉพาะตัว ชื่อจริงนั้นไม่ซ้ำกับบุคคลอื่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังมีลักษณะอื่น ๆ เช่น ขนาดมาก-น้อยของชื่อ ความยาวหรือสั้นของชื่อ การสะกดของชื่อ การออกเสียงชื่อ การแต่งประโยคที่ใช้ร่วมกับชื่อ ฯลฯ

วิธีการแปลชื่อจริง

การแปลชื่อจริงเป็นเรื่องที่ยาก เพราะความหมายของชื่อจริงไม่ได้มีเพียงแค่คำเดียว แต่มีมากกว่านั้น การแปลชื่อจริงจึงต้องดูถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชื่อ วัฒนธรรมที่ชื่อเกิดขึ้น และความหมายที่แท้จริงของชื่อ

เมื่อเราต้องการแปลความหมายชื่อจริง เราต้องดูถึงตำแหน่งชื่อในวัฒนธรรมที่ใช้ชื่อดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจวัฒนธรรมก่อน โดยตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือ ชื่อในวัฒนธรรมไทย ชื่อในวัฒนธรรมไทยมีลักษณะที่มองได้ชัดเจนว่าเป็นชื่อที่มีความเป็นไทยพื้นเมือง โดยมีการตั้งชื่อโดยใช้อักษรไทยและมีความสั้นกระชับ นอกจากนี้ ชื่อนั้นยังมีการตั้งตามวัฒนธรรมพื้นถิ่น และมีความสมบูรณ์แบบกับวัฒนธรรมที่ชาวไทยทุกระดับเรียนรู้ วิธีการแปลชื่อจริงภาษาไทยนั้นสามารถทำได้โดยการแยกส่วนชื่อจริงเป็นส่วนสัมพันธ์กัน เพื่อจะได้มีความหมายที่ถูกต้องและบอกถึงตัวบุคคลนั้นๆ ดังนั้น วิธีการแปลความหมายชื่อจริงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแปล และวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะรับรู้ข้อมูล

ในไทยเรามักจะเลือกแปลชื่อจริงตามความหมายของชื่ออังกฤษ สำหรับคนที่มาจากต่างชาติที่มีชื่อภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่เข้าถึงง่าย และมีปริมาณข้อมูลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีการใช้งานในอินเทอร์เน็ตทั่วโลก การแปลชื่อภาษาอังกฤษจึงเป็นการแปลชื่อจริงที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด

เราสามารถผลักดันวิชาชีพในสายแปลงานและชื่อจริงได้ด้วยการอ่านหนังสือ เรียนรู้เพิ่มเติม และฝึกฝนทักษะการแปลชื่อจริงสามารถฝึกฝนได้ด้วยการฝึกเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อทดสอบว่าเราสามารถแปลชื่อจริงอย่างถูกต้องได้หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้วิธีการแปลชื่อจริงโดยอาศัยกลุ่มสังคมออนไลน์ เช่น การใช้โปรแกรมแปลชื่อจริง การตั้งกระทู้และถามคำถามในกลุ่มชื่อจริง ฯลฯ

สรุป

การแปลชื่อจริงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดอย่างเต็มที่ เพราะชื่อจริงมีลักษณะที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การแปลชื่อจริงจึงต้องดูถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชื่อ วัฒนธรรมที่ชื่อเกิดขึ้น และความหมายที่แท้จริงของชื่อ การแปลชื่อจริงเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจบุคคลอย่างครบถ้วนได้หลายด้านและเป็นการฝึกฝนทักษะการแปลชื่อจริงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button