Entertainment

วิเคราะห์สั้นๆ เรื่อง ‘บท อาขยาน’

วิเคราะห์สั้นๆ เรื่อง ‘บท อาขยาน’

‘บท อาขยาน’ เป็นบทกวีรูปแบบหนึ่งที่เขียนโดย นักกวีชาวไทย ที่ชื่อ กำพล ศรีนิล ในช่วงปี พ.ศ. 2412 ในสมัยเข้าศึกสามัญ หรือสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวไทยเป็นพลเมืองอิสระอยู่ แต่อยู่ในสถานการณ์ที่หนักหนาจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ และ เครื่องจักรกลโรงงาน มาแรงที่นำมาฆ่าผลิตภัณฑ์ตลาดของชาวไทย

‘บท อาขยาน’ เป็นบทกวีที่ผ่านมาก็ยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะลักษณะของไตรมาสแรกของบทกวีนี้ซึ่งสามารถแสดงถึงจุดเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต หรือ crisis บางสิ่งที่ทำให้ชีวิตหมุนเวียนตามแนวเส้นเวลาในความเป็นมา มีความหมายของ ‘บท อาขยาน’ อยู่ที่รายละเอียดต่างๆ ของบทกวีนี้สามารถให้ผู้อ่านเห็นภาพจำนวนมากรายละเอียด ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยขณะนั้น

ส่วนหนึ่งของบทกวีนี้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการเดินทางของชาวไทยที่พยายามหาความหมายของชีวิตหลังหมดเวลาไปเป็นเวลานานๆ และ ความหวังที่ยังคงอยู่ในกิจกรรมแต่ก็ต้องยอมทำตามสถานการณ์ ดังนั้นลักษณะเจ็บปวดของชาวไทยในยุคนั้น ก็คือ ความไม่มั่นคงในชาติสามัญ ซึ่งในเวลาเดียวกันก็สามารถแสดงออกได้ว่าชาวไทยก็มีความมุ่งหวังและไม่ยอมพ่ายแพ้

เนื้อหาในบทกวี ‘บท อาขยาน’ สวยสมบูรณ์และอัตราย แม้กระนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แต่ละบรรทัด ซึ่งเป็นกระบวนการลงความที่ณตอนนั้นชาวไทยได้ตระหนักได้ถึงว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงมีผลต่อชีวิตของทุกคน

สำหรับส่วนอื่น ๆ ของ ‘บท อาขยาน’ นั้น เป็นการอธิบายและผลไม้ที่ถูกเกิดขึ้นจากสถานการณ์ของชาวไทยในยุคนั้น เช่น การปฎิวัติอุตส่าห์ฯ ที่เปิดโอกาสที่นักธุรกิจไทยจะขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มการตลาดที่เพิ่มขึ้นเร็ว ๆ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และความไม่มั่นคงในสังคมเมืองที่ทำงานกันมากขึ้น และ การใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบและตรงประเด็น เป็นเรื่องสำคัญที่ได้ว่าบทกวีนี้ได้การบอกเล่าในแนวคิดที่รอบคอบและสร้างสรรค์

หลังจากที่ ‘บท อาขยาน’ ที่เขียนโดย กำพล ศรีนิล และประชาสัมพันธ์ในปี พ.ศ. 2412 โดยส่วนมากเกี่ยวข้องกับอุตส่าห์ฯ เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ในปัจจุบันจะเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในยุคที่ประชากรต้องเผชิญกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปขณะนี้ แต่ว่า ‘บท อาขยาน’ ก็ยังคงมีความสำคัญและมีแรงบันดาลใจในงานวรรณกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button