No Nu

คำคม กำแพง: อำนาจของคำพูดในการสร้างผนึกคน

กำแพง หมายถึง สิ่งกำบัง ผนวกด้วยความหมายของคำคมก็คือ สิ่งที่ป้องกันและส่งเสริมความเข้าใจของคนให้เข้าใจถูกต้อง โดยส่วนใหญ่ การสร้างกำแพงมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกป้องตนเองหรือป้องกันทรัพย์สิน แต่ในที่นี้ กำแพงของเราคือคำคมและคำพูด ที่สร้างผนึกคนเพื่อเป็นตัวป้องกันจากความผิดพลาด และส่งเสริมให้เราเข้าใจจริงจังและการเลือกตัดสินใจที่ดีขึ้น

อำนาจของคำพูดในการสร้างผนึกคนคือการรวมตัวไว้เป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และป้องกันในกรณีที่มีการกระทำผิดพลาด เพราะเมื่อเราใข้คำพูดอย่างแกว่งแวว เราอาจจะไม่ได้ผลที่ต้องการ หรือส่งผลต่อความเข้าใจและการตัดสินใจของผู้อื่นที่เราต้องการ

ในตำนานไทยมีคำคมที่ว่า “มือดีแต่ปากป่วย สิบคนที่ฟังแต่ไม่เข้าใจ เสียบฟันเพื่อไม่มีคำพูดให้” หมายความว่า คำพูดหรือประโยคที่เราพูดออกมาจะมีผลต่อเราเอง และผู้อื่น ถ้าเราพูดออกมาด้วยความง่ายๆ แต่ไม่มีความหมายหรือมีความหมายที่ความเข้าใจผิดพลาด จะทำให้ผู้อื่นไม่เข้าใจและการตัดสินใจของเขาอาจจะผิดพลาด

ดังนั้น การใช้คำพูดให้ถูกต้องและมีความหมายสำคัญมากกว่าการพูดแบบหยาบคาย หรือโกหกหรือดูถูกผู้อื่น ทั้งๆ ที่เราไม่มีพิษสุราอยู่ในปาก ยังมีโอกาสที่คำพูดของเราอาจส่งผลเสียเมื่อผู้อื่นไม่เข้าใจหรืออาจมีความคิดเกี่ยวกับเราที่ไม่ดี

“ความรู้ที่ได้รับเกินกว่าความรู้ที่พูดออกไปจะทำรับจนึงได้” ตอนนี้ การป้องกันการกระทำผิดพลาดเมื่อเรารู้สึกไม่พอใจหรืออารมณ์เสียควรคำนึงถึงคำคมดังกล่าว ด้วยเหตุผลเพราะไม่ใช่เพียงแค่การกระทำที่สำคัญ แต่ยังให้ความสำคัญกับคำพูดที่สร้างผนวกในทางเดียวกันอีกด้วย

“คำพูดมีอำนาจ ควบคุมกำแพง ดีแค่ไหน เก่งแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่” ดังนั้น การใช้คำพูดให้หมายถึงการเก็บรักษาอำนาจในความคิดของคน และส่งเสริมความเข้าใจและการตัดสินใจที่แก่เพื่อนบ้านของเราโดยไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเขา

ในท้ายที่สุด คำคมกำแพง: อำนาจของคำพูดในการสร้างผนึกคน เป็นตัวเข้าใจว่ารู้สึกถูกต้องถ้าเรามีข้อคิดอย่างถูกต้อง และอย่าลืมว่าการใช้คำพูดเป็นเรื่องสำคัญและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงจะทำให้คำพูดของเรามีความหมายและมีอำนาจมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย เพราะว่าการสร้างผนวกจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะมีความเข้าใจที่ดีกว่าด้วยการใช้คำพูดให้ถูกต้องและมีความหมายต่อไป

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button