Feature

ประกาศ รอบ 2 มหิดล: ข้อมูลการสอบคัดเลือกรับเข้าศึกษาในปี 2565

ประกาศ รอบ 2 มหิดล: ข้อมูลการสอบคัดเลือกรับเข้าศึกษาในปี 2565

ปี 2565 ใกล้จะมาถึงแล้ว และนักเรียนทั่วประเทศกำลังจะเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีการจัดการสอบคัดเลือกเป็นสามรอบ และรอบสุดท้ายคือ รอบ 2 มหิดลซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในปี 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในรอบนี้ด้วย

การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยความเป็นเลิศในด้านการศึกษา หากนักเรียนสนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ จะต้องมีภาวะบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับคณะที่เลือกสอบและมีผลการเรียนเฉลี่ยที่สูง

การสมัครสอบคัดเลือกรับเข้าศึกษาในปี 2565

การสมัครสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) ในรอบ 2 มีวันเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

วันที่สอบ: 22 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีรถไฟฟ้าสายสีลม (MRT สีลม) สถานีชินตาญาราม

รูปแบบการสอบคัดเลือก: ประเมินทักษะ และการวัดความรู้ทางด้านวิชาการ

ถ้านักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) นักเรียนจะได้รับการสมัครเรียนอย่างเป็นทางการและสามารถเข้าศึกษาตามคณะที่ต้องการได้โดยไม่ต้องผ่านการรอบสองอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบคัดเลือก

1. เอกสารประกอบการสมัครเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) รอบที่ 2 ซึ่งรวมถึงใบสมัคร คำตอบคำถามและรายละเอียดสารสนเทศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

2. ใบขออนุญาตจากผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)

3. ใบรับรองการศึกษาก่อนปริญญา (Transcript) ของปีต่อเนื่องก่อนหน้านี้ และในกรณีที่มีอย่างน้อยหรือหลายปี จะต้องส่งให้ทุกปีแบบเดียวกัน

4. ใบเกรดเฉลี่ย (GPAX) ของปีต่อเนื่องก่อนหน้านี้

5. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

6. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก

ประโยชน์ของการเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล)

การเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) เป็นการเรียนรู้ที่ไม่เพียงแค่มีความรู้ แต่ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และยังประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เรียนมา ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีผู้สำเร็จการศึกษามากมายที่ประสบความสำเร็จในการทำงานหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การประมง การสัตวแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์อื่นๆ

สรุป

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) รอบ 2 นั้นเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และก็ยังได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทั้งในและนอกประเทศ หากนักเรียนสนใจที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหิดล) ในปี 2565 นี้ ก็ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ และควรเตรียมตัวให้ดีก่อนการสอบคัดเลือก เพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในอนาคตของตนเองในอาชีพและชีวิตประจำวันต่อไป

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button