Feature

ความเป็นมาของอักษร ศิลป์

การเขียนภาษาไทยโดยใช้อักษร ศิลป์ ได้รับความนิยมและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน แต่ละบุคคลก็อาจไม่รู้ว่าอักษรศิลป์นั้นมาจากการพัฒนาศิลปะการเขียนในประเทศไทยเป็นอย่างไร ดังนั้น เราจึงจะได้มาศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอักษรศิลป์ในบทความดังต่อไปนี้

คําว่าศิลป์ หมายถึง ศิลปะเชิงศาสนา ช่าง หรือศิลปะที่มีบวกผลต่อจิตใจ ผู้ใช้บางคนก็เลือกจะใช้อักษรศิลป์เป็นตัวหนังสือในการเขียนภาษาไทย แต่จะมีความแตกต่างกันไปในกรณีของความยาวหรือข้อความที่กว้าง และอักษรศิลป์ในปัจจุบันมักเป็นรูปแบบที่ผสมผสานกับอักษรพื้นฐานอื่น ได้แก่ อักษรเหมือนหน้าข้อความในคอมพิวเตอร์ (Unicode) หรืออักษรวัตถุมงคล

สำหรับการพัฒนาอักษรศิลป์นั้น มาจากการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาอักษรใหม่ในพ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นรัฐบาลของพลเอกจักรีพันธุ์ กระทิงทอง แต่จริงๆ แล้วอักษรศิลป์สร้างขึ้นมาจากการจัดทำศิลปะงานพิมพ์นิยายหรือข้อความพระพุทธศาสนา โดยใช้เครื่องพิมพ์เทคนิคสองสี ในช่วงปี 2425 ถึง 2484 และได้รับการตรวจติดตามและพัฒนางานโดยองค์กรปกครองและสมาคมในด้านศิลปะการพิมพ์และการเขียน

การศึกษาค้นคว้าเรื่องของอักษรศิลป์ได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็นชอบอักษรศิลป์ เพราะดีจริง หรือ หมายถึงอักษรนี้ดูมีความสวยงามกว่าอักษรที่เคยมีอยู่ก่อนหน้า ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นว่าอักษรศิลป์ไม่ใช่ตัวหนังสือประจำการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มผู้เรียน แต่เป็นเพียงอักษรที่ใช้ในงานพิมพ์

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าอักษรศิลป์มีลักษณะเด่นๆ ดังนี้

1. มีเส้นทางและเส้นประ
2. มีดอกไม้แห่งเชื้อเพลิง
3. มีรูปทรงโค้งโปร่งแสง

การออกแบบอักษรศิลป์เพื่อจะให้อักษรดูสวยงาม แต่ไม่ต้องทำลายตัวพิมพ์ตัวใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในการอ่าน การออกแบบด้วยอักษรศิลป์ยังต้องคำนึงถึงความคล้ายคลึงของเส้นทางและเส้นประที่นำมาใช้ในการจัดรูปแบบอักษรทั้งหมด และหากอักษรศิลป์มีความซับซ้อนหรือมีองค์ประกอบไปในทิศทางต่างๆ นักออกแบบจะต้องเลือกใช้โทนสีตัวอักษรที่เหมาะสม เพื่อให้อักษรดูสวยงามและเป็นรูปแบบเดียวกันระยะเวลานานๆ

สุดท้าย การใช้อักษรศิลป์ในปัจจุบัน มีการนำโอกาสเสส้นทางของอักษรศิลป์ มาประยุกต์ใช้ในการทำโลโก้ เช่น โลโก้เจเนอรัลกรุ๊ปส์ ที่ใช้อักษรศิลป์ในโลโก้ จึงได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของผู้ติดตาม เช่นกัน ยังมีการนำอักษรศิลป์มาสร้างสรรค์ผลงานในด้านศิลปกรรมและการ์ด นอกจากนี้ ยังมีการนำ到รูปแบบชื่อกิจการ คำสำคัญ และสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด รวมถึงการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต มาใช้กับอักษรศิลป์เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยและน่าสนใจกับผู้ชมหรือผู้ใช้งานด้วยกัน

KTHN

การฝึกอบรมการบัญชีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียง ศูนย์ฝึกอบรมการบัญชีที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีที่สุดในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ บักนิญ ไฮฟอง ไฮเดือง หรือเกิ่นเทอ...จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจทั่วประเทศ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button