Wiki

Tế bào T

Tế bào T
Kính hiển vi điện tử quét của một tế bào T của con người
Hiển vi điện tử quét của tế bào hồng cầu (trái), tiểu cầu (giữa) và một tế bào lympho T (phải)
Chi tiết
Cơ quan Hệ miễn dịch
Định danh
Latinh lymphocytus T
MeSH D013601
TH H2.00.04.1.02007
FMA 62870
Thuật ngữ mô học
[Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu Wikidata]

Tế bào T Hình 3D của tế bào T

Tế bào T, hoặc tế bào lympho T, là một loại tế bào lympho (một phân lớp của bạch cầu) đóng một vai trò trung tâm trong miễn dịch qua trung gian tế bào. Tế bào T có thể được phân biệt với các tế bào lympho khác, chẳng hạn như tế bào B và tế bào giết tự nhiên, nhờ sự hiện diện của thụ thể tế bào T trên bề mặt tế bào. Chúng được gọi là tế bào T vì chúng trưởng thành ở tuyến ức từ các tế bào thymocyte (mặc dù một số cũng trưởng thành trong amidan). Một số tập nhỏ hơn của các tế bào T có các chức năng riêng biệt. Phần lớn các tế bào T ở người, gọi là các tế bào T beta alpha (tế bào T αβ), sắp xếp lại chuỗi alpha và beta của chúng trên thụ thể tế bào và là một phần của hệ miễn dịch thích ứng. Các tế bào T delta delta đặc biệt, (một số ít tế bào T trong cơ thể người, thường xuyên hơn ở động vật nhai lại), có thụ thể tế bào T bất biến với sự đa dạng hạn chế, có hiệu quả có thể biểu hiện kháng nguyên với các tế bào T khác và được xem là một phần của hệ miễn dịch tự nhiên.

Check Also
Close
Back to top button