Wiki

Tập tin:Ngã ba Thành, Diên Khánh, Khánh Hòa.jpeg

Miêu tả


Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền tác phẩm này, từ đây phát hành nó theo các giấy phép sau:

Tập tin:Ngã ba Thành, Diên Khánh, Khánh Hòa.jpeg Tập tin:Ngã ba Thành, Diên Khánh, Khánh Hòa.jpeg

Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi
Bạn được tự do:

  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:

  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích với tác phẩm gốc.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
CC BY-SA 3.0
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
truetrue

Tập tin:Ngã ba Thành, Diên Khánh, Khánh Hòa.jpeg Bạn có quyền sao chép, sử dụng và/hoặc sửa đổi Tài liệu này theo những điều khoản được quy định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn được Quỹ Phần mềm Tự do quy định; ngoại trừ những phần không được sửa đổi, bìa trước và bìa sau. Bạn có thể xem giấy phép nói trên ở phần “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU”.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue

Bạn có thể tùy ý lựa chọn giấy phép.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

tình trạng bản quyền

có bản quyền

giấy phép

GNU Free Documentation License, version 1.2 or later Tiếng Anh

Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi

source of file Tiếng Anh

original creation by uploader Tiếng Anh

—KTHN—

Back to top button