Wiki

Tập tin:Dự thảo Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021.jpg

Miêu tả


Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền tác phẩm này, từ đây phát hành nó theo giấy phép sau:

Tập tin:Dự thảo Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021.jpg Tập tin:Dự thảo Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021.jpg

Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế.
Bạn được tự do:

  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:

  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích với tác phẩm gốc.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
CC BY-SA 4.0
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
truetrue

Tập tin:Dự thảo Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021.jpg Tập tin này chưa được xếp thể loại.

Hãy giúp cải thiện tập tin này bằng cách thêm vào nó một hay nhiều thể loại, để nó có thể được liên kết với các tập tin khác có liên quan (như thế nào?), và nhờ đó, nó sẽ dễ dàng được tìm thấy hơn.


Hãy thông báo cho người tải lên với {{subst:Please link images|File:Dự thảo Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021.jpg}} ~~~~

Chú thích

Dự thảo Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam năm 2021

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

tình trạng bản quyền

có bản quyền

giấy phép

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Tiếng Anh

ngày thành lập / tạo ra

11 5 2019

source of file Tiếng Anh

original creation by uploader Tiếng Anh

—KTHN—

Back to top button