Tập làm văn lớp 2: Tả đôi đũa (5 mẫu)

Đôi đũa là một đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình. Chính vì vậy, KTHN sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Tả đôi đũa, rất hữu ích.

Tả đôi đũa

Tài liệu bao gồm 5 đoạn văn mẫu lớp 2, sẽ cung cấp cho các bạn học sinh ý tưởng để hoàn thiện bài viết của mình. Mời tham khảo nội dung chi tiết ngay sau đây.

Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 1

Đũa là một đồ dùng quan trọng trong mỗi gia đình. Đũa được dùng theo đôi (cặp). Mỗi chiếc dài khoảng mười lăm xăng-ti-mét. Đũa thường làm bằng gỗ, tre, kim loại… Chiếc đũa giúp con người gắp đồ ăn. Việc dùng đũa còn thể hiện sự khéo léo và tinh tế của một nền văn hóa.

Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 2

Đũa là một đồ không thể thiếu trong gia đình. Một chiếc đũa có chiều dài từ mười lăm đến hai mươi xăng-ti-mét. Đũa được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, tre, kim loại… Công dụng chính là hỗ trợ con người gắp thức ăn một cách dễ dàng. Việc dùng đũa cũng thể hiện sự tinh tế của con người.

Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 3

Chiếc đũa là một đồ dùng quen thuộc. Nó thường được dùng theo đôi. Mỗi chiếc có chiều dài khoảng mười lăm đến hai mươi xăng-ti-mét. Chất liệu của nó là tre, gỗ hoặc kim loại… Công dụng của đũa là gắp đồ ăn. Ngoài ra, việc dùng đũa còn giúp giữ vệ sinh, thể hiện sự tinh tế.

Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 4

Nhà em có rất nhiều đũa. Chúng thường được dùng theo đôi. Mỗi chiếc dài khoảng mười lăm đến hai mươi xăng-ti-mét. Đũa được làm bằng gỗ, tre, kim loại. Chiếc đũa được dùng để gắp đồ ăn và rất tiện lợi.

Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 5

Trong mỗi gia đình không thể thiếu đôi đũa. Đũa được dùng theo đôi (cặp). Một chiếc đũa có chiều dài từ mười lăm đến hai mươi xăng-ti-mét. Chất liệu làm đũa có thể là gỗ, tre hoặc kim loại… Đũa giúp con người gắp thức ăn dễ dàng và sạch sẽ hơn.

Xem thêm về bài viết

Tập làm văn lớp 2: Tả đôi đũa (5 mẫu)

Đôi đũa là một đồ dùng quen thuộc trong mỗi gia đình. Chính vì vậy, KTHN sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Tả đôi đũa, rất hữu ích.
Tả đôi đũaTài liệu bao gồm 5 đoạn văn mẫu lớp 2, sẽ cung cấp cho các bạn học sinh ý tưởng để hoàn thiện bài viết của mình. Mời tham khảo nội dung chi tiết ngay sau đây.
Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 1
Đũa là một đồ dùng quan trọng trong mỗi gia đình. Đũa được dùng theo đôi (cặp). Mỗi chiếc dài khoảng mười lăm xăng-ti-mét. Đũa thường làm bằng gỗ, tre, kim loại… Chiếc đũa giúp con người gắp đồ ăn. Việc dùng đũa còn thể hiện sự khéo léo và tinh tế của một nền văn hóa.
Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 2
Đũa là một đồ không thể thiếu trong gia đình. Một chiếc đũa có chiều dài từ mười lăm đến hai mươi xăng-ti-mét. Đũa được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, tre, kim loại… Công dụng chính là hỗ trợ con người gắp thức ăn một cách dễ dàng. Việc dùng đũa cũng thể hiện sự tinh tế của con người.
Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 3
Chiếc đũa là một đồ dùng quen thuộc. Nó thường được dùng theo đôi. Mỗi chiếc có chiều dài khoảng mười lăm đến hai mươi xăng-ti-mét. Chất liệu của nó là tre, gỗ hoặc kim loại… Công dụng của đũa là gắp đồ ăn. Ngoài ra, việc dùng đũa còn giúp giữ vệ sinh, thể hiện sự tinh tế.
Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 4
Nhà em có rất nhiều đũa. Chúng thường được dùng theo đôi. Mỗi chiếc dài khoảng mười lăm đến hai mươi xăng-ti-mét. Đũa được làm bằng gỗ, tre, kim loại. Chiếc đũa được dùng để gắp đồ ăn và rất tiện lợi.
Đoạn văn tả đôi đũa – Mẫu 5
Trong mỗi gia đình không thể thiếu đôi đũa. Đũa được dùng theo đôi (cặp). Một chiếc đũa có chiều dài từ mười lăm đến hai mươi xăng-ti-mét. Chất liệu làm đũa có thể là gỗ, tre hoặc kim loại… Đũa giúp con người gắp thức ăn dễ dàng và sạch sẽ hơn.

#Tập #làm #văn #lớp #Tả #đôi #đũa #mẫu


#Tập #làm #văn #lớp #Tả #đôi #đũa #mẫu

KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button