Tài LiệuVăn bản pháp luật

Tài liệu ôn thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán viên

Mới đây vào ngày 29/04/2020, Bộ Tài chính đã công bố tài liệu ôn thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán viên, bộ tài liệu này được ban hành kèm theo Thông báo 312/TB-BTC. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bộ tài liệu này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Tài liệu ôn thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán viên

Mới đây vào ngày 29/04/2020, Bộ Tài chính đã công bố tài liệu ôn thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán viên, bộ tài liệu này được ban hành kèm theo Thông báo 312/TB-BTC. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bộ tài liệu này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Tài liệu ôn thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page