Học Tập

Soạn Sinh 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Soạn Sinh 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về cấu tạo của tuần hoàn máu, các thành phần của lưu thông bạch huyết. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh học 8 chương 3 trang 53.

Việc giải bài tập Sinh 8 bài 15 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

I. Tuần hoàn máu

Hệ tuần hoàn ở người gồm tim và hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

Máu đi trong cơ thể thông qua 2 vòng tuần tuần hoàn là vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

Đặc điểm so sánh

Vòng tuần hoàn nhỏ

Vòng tuần hoàn lớn

Đường đi của máu

Từ tâm thất phải theo đọng mạch phổi đến 2 lá phổi, theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái

Từ tâm thất trái theo động mạch cảnh đến các tế bào rồi theo tĩnh mạch cảnh trên và tĩnh mạch cảnh dưới rồi về tâm nhĩ phải

Nơi trao đổi

Trao đổi khí ở phổi

Trao đổi chất ở tế bào

Vai trò

Thải CO2 và khí độc trong cơ thể ra môi trường ngoài

Cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho các hoạt động sống của tế bào

Độ dài vòng vận chuyển của máu

Ngắn hơn

Dài hơn vòng tuần hoàn nhỏ

– Vai trò của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu:

 • Tim: co bóp tạo lực đẩy máu đi qua các hệ mạch
 • Hệ mạch: dẫn máu từ tim (tâm thất) tới các tế bào cảu cơ thể, rồi lại từ các tế bào trở về tim (tâm nhĩ)

→ Hệ tuần hoàn giúp lưu chuyển máu trong toàn cơ thể.

II. Lưu thông hệ bạch huyết

– Hệ bạch huyết gồm:

 • Mao mạch bạch huyết.
 • Mạch bạch huyết, tĩnh mạch máu.
 • Hạch bạch huyết: chủ yếu là các tế bào bạch cầu.
 • Ống bạch huyết tạo thành 2 phân hệ: phân hệ lớn và phân hệ nhỏ.

– Đường đi của bạch huyết.

Mao mạch bạch huyết → mạch bạch huyết → hạch bạch huyết → mạch bạch huyết → ống bạch huyết → tĩnh mạch (hệ tuần hoàn).

– Vai trò của mỗi phân hệ:

 • Phân hệ lớn: thu bạch huyết ở nửa trên bên trái và ở nửa dưới của cơ thể.
 • Phân hệ nhỏ: thu bạch huyết ở nửa trên bên phải cơ thể

– Vai trò của hệ bạch huyết: Là hệ thống thoát nước của cơ thể, kiểm soát mức độ dịch của cơ thể, lọc vi khuẩn và là nơi sản sinh bạch huyết.

Giải bài tập Sinh 8 Bài 16

Bài 1 (trang 53 SGK Sinh học 8)

Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Gợi ý đáp án

Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm :

* Tim :

 • Nửa phải ( tâm nhĩ phải và tâm thất phải).
 • Nửa trái (tâm nhĩ trái và tâm thất trái).

* Hệ mạch :

 • Vòng tuần hoàn nhỏ.
 • Vòng tuần hoàn lớn.

Bài 2 (trang 53 SGK Sinh học 8)

Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Gợi ý đáp án

– Thành phần cấu tạo hệ bạch huyết gồm :

Phân hệ lớn Phân hệ nhỏ

– Mao mạch bạch huyết

– Hạch bạch huyết

– Mạch bạch huyết

– Ống bạch huyết

– Mao mạch bạch huyết

– Hạch bạch huyết

– Mạch bạch huyết

– Ống bạch huyết

Bài 3 (trang 53 SGK Sinh học 8)

Nêu tên vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào?

Gợi ý đáp án

Sự luân chuyển của bạch huyết trong mỗi phân hệ:

Mao mạch bạch huyết –> mạch bạch huyết –> hạch bạch huyết –> mạch bạch huyết –> ống bạch huyết –> tĩnh mạch

Một số cơ quan bộ phận của cơ thể:

 • Gan
 • Tim
 • Phổi

–> Bạch huyết lưu thông trong các cơ quan đó là nhờ hệ thống mạch bạch huyết và mạch máu.

– Vận chuyển bạch huyết (nước mô hay bạch huyết mô) trong toàn cơ thể về tim

Soạn Sinh 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 4 (trang 53 SGK Sinh học 8)

Thử dùng tay xác định vị trí của tim trong lồng ngực của mình. Có thể dùng ngón tay để xác định điểm đập, nơi mỏm tim (đỉnh tim) chạm vào thành trước của lồng ngực.

Gợi ý đáp án

 • Dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào vị trí quả tim ở trước ngực, nhận thấy nhịp đập của tim.
 • Thở ra gắng sức nín thở để tìm mỏm tim, dùng gan bàn tay để sờ diện đập tim rồi dùng đầu ngón tay để xác định lại vị trí mỏm tim. Bình thường mỏm tim ở liên sườn 4 hay 5 ngay bên trong đường trung đòn trái.

Soạn Sinh 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về cấu tạo của tuần hoàn máu, các thành phần của lưu thông bạch huyết. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh học 8 chương 3 trang 53.

Việc giải bài tập Sinh 8 bài 15 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

I. Tuần hoàn máu

Hệ tuần hoàn ở người gồm tim và hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

Máu đi trong cơ thể thông qua 2 vòng tuần tuần hoàn là vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

Đặc điểm so sánh

Vòng tuần hoàn nhỏ

Vòng tuần hoàn lớn

Đường đi của máu

Từ tâm thất phải theo đọng mạch phổi đến 2 lá phổi, theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái

Từ tâm thất trái theo động mạch cảnh đến các tế bào rồi theo tĩnh mạch cảnh trên và tĩnh mạch cảnh dưới rồi về tâm nhĩ phải

Nơi trao đổi

Trao đổi khí ở phổi

Trao đổi chất ở tế bào

Vai trò

Thải CO2 và khí độc trong cơ thể ra môi trường ngoài

Cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho các hoạt động sống của tế bào

Độ dài vòng vận chuyển của máu

Ngắn hơn

Dài hơn vòng tuần hoàn nhỏ

– Vai trò của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu:

 • Tim: co bóp tạo lực đẩy máu đi qua các hệ mạch
 • Hệ mạch: dẫn máu từ tim (tâm thất) tới các tế bào cảu cơ thể, rồi lại từ các tế bào trở về tim (tâm nhĩ)

→ Hệ tuần hoàn giúp lưu chuyển máu trong toàn cơ thể.

II. Lưu thông hệ bạch huyết

– Hệ bạch huyết gồm:

 • Mao mạch bạch huyết.
 • Mạch bạch huyết, tĩnh mạch máu.
 • Hạch bạch huyết: chủ yếu là các tế bào bạch cầu.
 • Ống bạch huyết tạo thành 2 phân hệ: phân hệ lớn và phân hệ nhỏ.

– Đường đi của bạch huyết.

Mao mạch bạch huyết → mạch bạch huyết → hạch bạch huyết → mạch bạch huyết → ống bạch huyết → tĩnh mạch (hệ tuần hoàn).

– Vai trò của mỗi phân hệ:

 • Phân hệ lớn: thu bạch huyết ở nửa trên bên trái và ở nửa dưới của cơ thể.
 • Phân hệ nhỏ: thu bạch huyết ở nửa trên bên phải cơ thể

– Vai trò của hệ bạch huyết: Là hệ thống thoát nước của cơ thể, kiểm soát mức độ dịch của cơ thể, lọc vi khuẩn và là nơi sản sinh bạch huyết.

Giải bài tập Sinh 8 Bài 16

Bài 1 (trang 53 SGK Sinh học 8)

Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Gợi ý đáp án

Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm :

* Tim :

 • Nửa phải ( tâm nhĩ phải và tâm thất phải).
 • Nửa trái (tâm nhĩ trái và tâm thất trái).

* Hệ mạch :

 • Vòng tuần hoàn nhỏ.
 • Vòng tuần hoàn lớn.

Bài 2 (trang 53 SGK Sinh học 8)

Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Gợi ý đáp án

– Thành phần cấu tạo hệ bạch huyết gồm :

Phân hệ lớn Phân hệ nhỏ

– Mao mạch bạch huyết

– Hạch bạch huyết

– Mạch bạch huyết

– Ống bạch huyết

– Mao mạch bạch huyết

– Hạch bạch huyết

– Mạch bạch huyết

– Ống bạch huyết

Bài 3 (trang 53 SGK Sinh học 8)

Nêu tên vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào?

Gợi ý đáp án

Sự luân chuyển của bạch huyết trong mỗi phân hệ:

Mao mạch bạch huyết –> mạch bạch huyết –> hạch bạch huyết –> mạch bạch huyết –> ống bạch huyết –> tĩnh mạch

Một số cơ quan bộ phận của cơ thể:

 • Gan
 • Tim
 • Phổi

–> Bạch huyết lưu thông trong các cơ quan đó là nhờ hệ thống mạch bạch huyết và mạch máu.

– Vận chuyển bạch huyết (nước mô hay bạch huyết mô) trong toàn cơ thể về tim

Soạn Sinh 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 4 (trang 53 SGK Sinh học 8)

Thử dùng tay xác định vị trí của tim trong lồng ngực của mình. Có thể dùng ngón tay để xác định điểm đập, nơi mỏm tim (đỉnh tim) chạm vào thành trước của lồng ngực.

Gợi ý đáp án

 • Dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào vị trí quả tim ở trước ngực, nhận thấy nhịp đập của tim.
 • Thở ra gắng sức nín thở để tìm mỏm tim, dùng gan bàn tay để sờ diện đập tim rồi dùng đầu ngón tay để xác định lại vị trí mỏm tim. Bình thường mỏm tim ở liên sườn 4 hay 5 ngay bên trong đường trung đòn trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page