Học Tập

Soạn bài Những cách chào độc đáo (trang 77)

Soạn bài Những cách chào độc đáo trang 77 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 17 chủ đề Hành tinh xanh của em sách Tiếng Việt 2 tập 2.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của KTHN:

Soạn bài phần Đọc – Bài 17: Những cách chào độc đáo

Khởi động

Hằng ngày, em thường chào và đáp lời chào của mọi người như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Hằng ngày, em thường chào và đáp lời chào của mọi người bằng cách khoanh tay nói lời chào và cúi đầu nói lời chào

Trả lời câu hỏi

1. Trên thế giới, có những cách chào phổ biến nào?

2. Người dân một số nước có cách chào đặc biệt nào?

Cách chào đặc biệt

3. Cách chào nào dưới đây không được nói đến trong bài?

a. bắt tay              b. chạm mũi và trán                  c. nói lời chào

4. Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết cách chào nào khác?

Chào hỏi

Gợi ý trả lời:

1. Trên thế giới, có những cách chào phổ biến như bắt tay, vẫy tay võ cúi chào. Ngoài ra, người ta còn có những cách chào nhau rất đặc biệt.

2. Người dân một số nước có cách chào đặc biệt:

 • Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân: chạm nhẹ mũi và trán
 • Người Ấn Độ: chắp hai tay, cúi đầu
 • Nhiều người ở Mỹ: đấm nhẹ vào nắm tay của nhau
 • Người Dim-ba-bu-ê: vỗ tay

3. Cách chào không được nói đến trong bài: nói lời chào

4. Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết một số cách chào khác:

 • Người Tây Tạng: thè lưỡi
 • Người Phi-lip-pin: đặt ngón tay lên trán
 • Người Thái Lan: úp hai lòng bàn tay vào nhau, đặt trước ngực, cúi đầu

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Trong bài đọc, câu nào là câu hỏi?

2. Cùng bạn hỏi – đáp về những cách chào trong bài:

M: – Người Ấn Độ chào thế nào?

– Người Ấn Độ chào bằng cách chắp hai tay trước ngực và cúi đầu nhẹ.

Gợi ý trả lời:

1. Trong bài đọc, câu hỏi là câu: Còn em, em chào bạn bằng cách nào?

2. Cùng bạn hỏi – đáp về những cách chào trong bài:

– Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân chào thế nào?

Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân chào bằng cách chạm nhẹ mũi và trán.

– Người Dim-ba-bu-ê chào thế nào?

Người Dim-ba-bu-ê chào bằng cách vỗ tay.

Soạn bài phần Viết – Bài 17: Những cách chào độc đáo

1. Viết chữ hoa:

Viết chữ hoa

2. Viết ứng dụng: Anh em bốn biển cùng chung một nhà.

Soạn bài phần Nói và nghe – Bài 17: Những cách chào độc đáo

1. Nghe kể chuyện:

Lớp học viết thư

(Theo Tun Te-le-gon)

Lớp học viết thư

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Gợi ý trả lời:

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

 • Tranh 1: Thầy giáo dậy học trò cách viết thư.
 • Tranh 2: Thầy giáo dậy học trò gửi thư đi bằng cách nhờ chị gió mang đi.
 • Tranh 3: Thầy giáo đã nhận lại bất ngờ là những lá thư của học trò.
 • Tranh 4: Thầy giáo viết lá thư cảm ơn học trò.

Soạn bài Những cách chào độc đáo trang 77 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 17 chủ đề Hành tinh xanh của em sách Tiếng Việt 2 tập 2.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của KTHN:

Soạn bài phần Đọc – Bài 17: Những cách chào độc đáo

Khởi động

Hằng ngày, em thường chào và đáp lời chào của mọi người như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Hằng ngày, em thường chào và đáp lời chào của mọi người bằng cách khoanh tay nói lời chào và cúi đầu nói lời chào

Trả lời câu hỏi

1. Trên thế giới, có những cách chào phổ biến nào?

2. Người dân một số nước có cách chào đặc biệt nào?

Cách chào đặc biệt

3. Cách chào nào dưới đây không được nói đến trong bài?

a. bắt tay              b. chạm mũi và trán                  c. nói lời chào

4. Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết cách chào nào khác?

Chào hỏi

Gợi ý trả lời:

1. Trên thế giới, có những cách chào phổ biến như bắt tay, vẫy tay võ cúi chào. Ngoài ra, người ta còn có những cách chào nhau rất đặc biệt.

2. Người dân một số nước có cách chào đặc biệt:

 • Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân: chạm nhẹ mũi và trán
 • Người Ấn Độ: chắp hai tay, cúi đầu
 • Nhiều người ở Mỹ: đấm nhẹ vào nắm tay của nhau
 • Người Dim-ba-bu-ê: vỗ tay

3. Cách chào không được nói đến trong bài: nói lời chào

4. Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết một số cách chào khác:

 • Người Tây Tạng: thè lưỡi
 • Người Phi-lip-pin: đặt ngón tay lên trán
 • Người Thái Lan: úp hai lòng bàn tay vào nhau, đặt trước ngực, cúi đầu

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Trong bài đọc, câu nào là câu hỏi?

2. Cùng bạn hỏi – đáp về những cách chào trong bài:

M: – Người Ấn Độ chào thế nào?

– Người Ấn Độ chào bằng cách chắp hai tay trước ngực và cúi đầu nhẹ.

Gợi ý trả lời:

1. Trong bài đọc, câu hỏi là câu: Còn em, em chào bạn bằng cách nào?

2. Cùng bạn hỏi – đáp về những cách chào trong bài:

– Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân chào thế nào?

Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân chào bằng cách chạm nhẹ mũi và trán.

– Người Dim-ba-bu-ê chào thế nào?

Người Dim-ba-bu-ê chào bằng cách vỗ tay.

Soạn bài phần Viết – Bài 17: Những cách chào độc đáo

1. Viết chữ hoa:

Viết chữ hoa

2. Viết ứng dụng: Anh em bốn biển cùng chung một nhà.

Soạn bài phần Nói và nghe – Bài 17: Những cách chào độc đáo

1. Nghe kể chuyện:

Lớp học viết thư

(Theo Tun Te-le-gon)

Lớp học viết thư

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Gợi ý trả lời:

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

 • Tranh 1: Thầy giáo dậy học trò cách viết thư.
 • Tranh 2: Thầy giáo dậy học trò gửi thư đi bằng cách nhờ chị gió mang đi.
 • Tranh 3: Thầy giáo đã nhận lại bất ngờ là những lá thư của học trò.
 • Tranh 4: Thầy giáo viết lá thư cảm ơn học trò.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page