Biểu mẫuTài Liệu

Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng

Sổ theo dõi tổng hợp thi đua năm học 2020 – 2021 giúp lớp trưởng theo dõi việc thực hiện nề nếp của các thành viên trong lớp mình dễ dàng hơn. Mẫu sổ tổng hợp thi đua của từng tổ trong lớp về điểm học tập, điểm nề nếp, tổng điểm, xếp loại.

Mẫu Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………….

TRƯỜNG …………………………….

SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP THI ĐUA

LỚP … – NĂM HỌC: …-…

LỚP TRƯỞNG: …………………………….

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP ĐIỂM THI ĐUA LỚP …

♦ Tổng điểm = điểm học tập + điểm nề nếp.

♦ Tổng điểm của tổ = tổng điểm của các thành viên trong tổ.

♦ Tổ đứng cuối cùng phải trực nhật ở tuần tiếp theo.

♦ Tổ có số lần đứng đầu nhiều nhất trong tháng sẽ được miễn trực nhật ở tuần tiếp theo.

♦ Cá nhân có điểm thi đua cao nhất tuần được cộng 5 điểm, cao nhì tuần, tiến bộ nhất tuần được cộng 3 điểm vào tổng điểm của mình ở tuần tiếp theo. (Tiến bộ nhất tuần: Từ vị thứ 23 Þ 27 ở tuần trước vươn lên top 5 tuần sau)

♦ Cá nhân có tổng điểm tổng kết từ 0 trở xuống bị phê bình trước lớp, đi lao động theo phân công của GVCN.

♦ Cá nhân có tổng điểm tổng kết 3 tuần liên tiếp là 0 trở xuống sẽ phải viết bản tự kiểm điểm (có chữ ký phụ huynh), bị cảnh cáo trước cờ, mời phụ huynh lên làm việc,….

♦ Khen thưởng cuối học kỳ:

+ Cá nhân nhất học kỳ: ……….. đồng.

+ Cá nhân nhì học kỳ: ………… đồng.

+ Cá nhân đứng thứ ba học kỳ: ………… đồng.

+ Tổ đứng nhất học kỳ được thưởng quà……………..

BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:……………

(Từ ngày…../…..đến ngày…../…..năm……….)

STT

TÊN

ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 1:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 2:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 3:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 4:

Nhận xét trong tuần…….

Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:,………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Cách khắc phục:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Vị thứ các tổ trong tuần:…………

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Ba:……………………………………………………………………………………………………………….

Tư:……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ………………. trực nhật

Vị thứ cá nhân trong tuần:…………..

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………….

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Tiến bộ vượt bậc:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương các bạn có thành tích tốt trong tuần:……………………………………..

Phê bình các bạn sau:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Sổ theo dõi tổng hợp thi đua năm học 2020 – 2021 giúp lớp trưởng theo dõi việc thực hiện nề nếp của các thành viên trong lớp mình dễ dàng hơn. Mẫu sổ tổng hợp thi đua của từng tổ trong lớp về điểm học tập, điểm nề nếp, tổng điểm, xếp loại.

Mẫu Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………….

TRƯỜNG …………………………….

SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP THI ĐUA

LỚP … – NĂM HỌC: …-…

LỚP TRƯỞNG: …………………………….

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP ĐIỂM THI ĐUA LỚP …

♦ Tổng điểm = điểm học tập + điểm nề nếp.

♦ Tổng điểm của tổ = tổng điểm của các thành viên trong tổ.

♦ Tổ đứng cuối cùng phải trực nhật ở tuần tiếp theo.

♦ Tổ có số lần đứng đầu nhiều nhất trong tháng sẽ được miễn trực nhật ở tuần tiếp theo.

♦ Cá nhân có điểm thi đua cao nhất tuần được cộng 5 điểm, cao nhì tuần, tiến bộ nhất tuần được cộng 3 điểm vào tổng điểm của mình ở tuần tiếp theo. (Tiến bộ nhất tuần: Từ vị thứ 23 Þ 27 ở tuần trước vươn lên top 5 tuần sau)

♦ Cá nhân có tổng điểm tổng kết từ 0 trở xuống bị phê bình trước lớp, đi lao động theo phân công của GVCN.

♦ Cá nhân có tổng điểm tổng kết 3 tuần liên tiếp là 0 trở xuống sẽ phải viết bản tự kiểm điểm (có chữ ký phụ huynh), bị cảnh cáo trước cờ, mời phụ huynh lên làm việc,….

♦ Khen thưởng cuối học kỳ:

+ Cá nhân nhất học kỳ: ……….. đồng.

+ Cá nhân nhì học kỳ: ………… đồng.

+ Cá nhân đứng thứ ba học kỳ: ………… đồng.

+ Tổ đứng nhất học kỳ được thưởng quà……………..

BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:……………

(Từ ngày…../…..đến ngày…../…..năm……….)

STT

TÊN

ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 1:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 2:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 3:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 4:

Nhận xét trong tuần…….

Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:,………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Cách khắc phục:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Vị thứ các tổ trong tuần:…………

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Ba:……………………………………………………………………………………………………………….

Tư:……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ………………. trực nhật

Vị thứ cá nhân trong tuần:…………..

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………….

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Tiến bộ vượt bậc:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương các bạn có thành tích tốt trong tuần:……………………………………..

Phê bình các bạn sau:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page