Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 1 ngắn gọn dễ hiểu nhất

Đề thi Việt Bắc theo hướng mới 2020

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 1

Nội dung Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 1

I. Hội nghị Ianta (2 – 1945) và những thoả thuận của ba cường quốc.

– 4 – 11/2/1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập ở Ianta (Liên Xô), với sự tham dự của nguyên thủ 3 cường quốc: Tổng thống Mĩ Ru dơ ven, HĐBT Liên Xô Xít ta lin, Thủ tướng Anh Sớc sin, hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng:

+Nhanh chóng tiêu diệt tận gốc CNPX Đức và CNQP Nhật.

+ Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

+ Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa 3 cường quốc ở châu Âu và châu Á. – Những quyết định của Hội nghị Ian ta cùng những thoả thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới- trật tự 2 cực Ian ta. (thường đựơc gọi là Trật tự 2 cực Ian ta do Mĩ và LX đứng đầu mỗi cực.

II. Sự thành lập Liên hợp quốc.

– 25/4 – 26/6/1945: hội nghị quốc tế 50 nước họp tại Xanphranxixcô (Mĩ) à quyết định thành lập tổ chức LHQ.


24/10/1945: LHQ họp phiên
đầu tiên, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực àngày LHQ

* Mục đích:

Duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

-Phát triển mqh hữu nghị giữa các dân tộc

-Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, trên cơ sở tôn trọng quyền
bình đẳng và tự quyết.

*Nguyên tắc hoạt động:

5 nguyên tắc

 • Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc 
  gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
 • Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
 • Không can thiệp vào
  công việc nội bộ của bất kì nước nào.
 • Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hoà bình.
 • Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn: Anh, Mĩ, Pháp LX (nay LB Nga), TQ.

*
Hiến chương LHQ còn quy định bộ máy của LHQ gồm 6 cơ quan
Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Quản thác, Toà án Quốc tế và Ban Thư kí

* Vai trò:

Duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

 • Thúc đẩy việc giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực.
 • Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.
 • Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, nhân đạo…

*Việt Nam – LHQ:

 • 20/9/1977: VN gia nhập LHQ – thành viên 149.

2007: VN là uỷ viên không
thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (nhiệm kì 2008 – 2009).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button