so do tu duy chuan bi hanh trang vao the ki moi
Sau khi học và phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới trên lớp, các em có thể tham khảo Sơ đồ tư duy Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới dưới đây để củng cố kiến thức bài học cho bản thân.

1. Sơ đồ tư duy Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, mẫu 1 (Chuẩn)

so do tu duy chuan bi hanh trang vao the ki moi
 

2Sơ đồ tư duy Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, mẫu 2 (Bản vẽ của học sinh)

so do tu duy chuan bi hanh trang vao the ki moi

——————–HẾT——————–

Cùng với Sơ đồ tư duy Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, các em có thể tìm đọc thêm Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Phân tích văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Suy nghĩ về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Phát biểu cảm nghĩ của mình khi đọc bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới để có vốn hiểu biết sâu rộng về tác phẩm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *