Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo ngắn gọn

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo ngắn gọn
Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo ngắn gọn

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo: Hello tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay lại với Hocvan12. Xuyên suốt lịch sử Việt Nam chúng ta dễ dàng nhận ra có bản tuyên ngôn độc lập đó là Nam quốc sơn hà, Tuyên ngôn đập lập và Bình ngô đại cáo. Và trong đó Bình ngô đại cáo là bản tuyên ngôn dài nhất khó học nhất nhưng qua đó thể hiện được hết những vấn đề quan trọng mà một bản tuyên ngôn cần có. Vậy nên hôm nay chúng ta hãy cùng nhau giải quyết những vấn đề quan trọng của tác phẩm này và đầu tiên là Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo ngắn gọn

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo ngắn gọn

Áng văn yêu nước

Khẳng định chủ quyền quốc gia

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo ngắn gọn

Căm thù tội ác kẻ thù

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo ngắn gọn

Ngợi ca cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Sơ đồ tư duy Bình Ngô Đại Cáo ngắn gọn

Tư tưởng nhân văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button