Sơ đồ tư duy bài Viếng Lăng Bác ngắn gọn

Sơ đồ tư duy bài Viếng Lăng Bác ngắn gọn

Sơ đồ tư duy bài Viếng Lăng Bác

Sơ đồ tư duy Viếng Lăng Bác

Sơ đồ tư duy bài Viếng Lăng Bác ngắn gọn
Sơ đồ tư duy bài Viếng Lăng Bác ngắn gọn 1
Sơ đồ tư duy bài Viếng Lăng Bác

Kiến thức cơ bản viếng lăng bác

I. Đọc, tìm hiểu chung về văn bản

1. Tác giả – tác phẩm

a)Tác giả: Viễn Phương

– Tên:  PhanThanh Viễn sinh năm 1928. 

– Quê: Long Xuyên – An Giang.

– Tham gia các hoạt động văn nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Ông là nhà thơ, chiến sĩ suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.

– Từng bị bắt giam ở nhà giam Gia Định. 

– Trưởng thành từ công tác tuyên huấn văn nghệ.

– Trong những năm chiến tranh, kể cả những năm bị bắt giam cầm, vẫn bền bỉ sáng tác.

b) tác phẩm 

Tháng 4-1976 , công trình xây dựng lăng Bác vừa mới hoàn thành, miền Nam vừa được giải phóng. Mĩ đã cút, nguỵ đã nhào.

Nhân dân miền Nam có dịp thực hiện lòng mong mỏi của mình: ra thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Đọc và chú thích

a) Đọc

b) Chú thích

(SGK )

3. Bố cục bài thơ

Bốn khổ thơ thể hiện mạch cảm xúc tự nhiên, hợp lý:

– Khổ 1: Cảm xúc về cảnh bên ngoài lăng(hình ảnh hàng tre)

– Khổ 2: Cảm xúc trước hình ảnh dòng người vào viếng Bác và sự vĩ đại của Bác.

– Khổ 3: Khi đến trước linh cữu Bác, suy nghĩ về sự bất tử của Bác và nỗi tiếc thương vô hạn.

– Khổ 4: Khát vọng của nhà thơ được ở mãi bên lăng Bác.

Mở bài kết bài Chữ Người Tử Tù hay nhất

Sơ đồ tư duy Tây Tiến ngắn gọn dễ hiểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button