Wiki

Rắn trun

Coronella austriaca
Tình trạng bảo tồn

Ít quan tâm (IUCN 3.1)
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Reptilia
Bộ (ordo) Squamata
Phân bộ (subordo) Serpentes
Phân thứ bộ (infraordo) Alethinophidia
Họ (familia) Colubridae
Chi (genus) Coronella
Loài (species) C. austriaca
Danh pháp hai phần
Coronella austriaca
Laurenti, 1768
Rắn trun
Danh pháp đồng nghĩa
 • Coluber levis Lacépède, 1789
 • Coluber versicolor Razoumovsky, 1789
 • Coluber coronella Bonnaterre, 1790
 • Coluber ferrugineus Sparrman, 1790
 • Coluber oculus cati Suckow, 1798
 • Coluber tetragonus Latreille, 1800
 • Coluber thuringicus Bechstein, 1801
 • Coluber alpinus Güldenstedt, 1801
 • Coluber cupreus Güldenstedt, 1801
 • Coluber ponticus Güldenstedt, 1801
 • Coluber dumfrisiensis Sowerby, 1804
 • Coluber gallicus Hermann, 1804
 • Coluber caucasius Pallas, 1814
 • Natrix dumfrisiensis (Sowerby) Fleming, 1828
 • Coluber nebulosus Ménétriés, 1832
 • Coluber paedera Dvigubskij, 1832
 • Simotes semicinctus Peters, 1862

Rắn trun (danh pháp hai phần: Coronella austriaca) còn gọi là rắn lãi nhẵn, rắn vẩy trơn hay rắn nước đầu nhẵn là một loài rắn trong họ Rắn nước. Loài này được Laurenti mô tả khoa học đầu tiên năm 1768.

Hình ảnh


 • Rắn trun

 • Rắn trun

 • Rắn trun

 • Rắn trun

Chú thích


Check Also
Close
Back to top button