Tài LiệuVăn bản pháp luật

Quyết định 688/QĐ-BTC

Quyết định 688/QĐ-BTC về quy chế công tác văn thư đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 29/04/2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ bắt đầu từ ngày được ban hành.

Theo đó, tất cả văn bản đi, văn bản đến của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị ngành Tài chính đều phải làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký để quản lý tập trung tại Văn thư cơ quan. Những văn bản không được đăng ký ở Văn thư cơ quan sẽ không có trách nhiệm giải quyết. Văn bản thuộc ngày nào được đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao trong ngày nhận được, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của quyết định này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung của Quyết định 688/QĐ-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page