Wiki

Phú Minh (định hướng)

Phú Minh có thể là một trong số các địa danh sau:

  • Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
  • Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
  • Xã cũ Phú Minh thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; nay là một phần xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình.

Xem thêm


  • Minh Phú (định hướng)

Trang định hướng này liệt kê những bài viết hay chủ đề về các địa danh có tên Phú Minh.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—KTHN—

Back to top button