phân tích nhân vật chí phèo
phân tích nhân vật chí phèo

Phân tích nhân vật Chí Phèo

Đề bài: Phân tích nhân vật Chí Phèo

Nam Cao là một nhà văn chuyên viết về người nông dân. Một trong số những tác phẩm tiêu biểu của ông viết về hình ảnh người nông dân bị “lưu manh hoá” trước xã hội nửa phong kiến, nửa thực dân, đó là tác phẩm “Chí Phèo”  Đây là tác phẩm được đánh giá như một kiệt tác của nền văn học Việt Nam hiện đại với nhân vật điển hình là Chí Phèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *