giá trị hiện thực và nhân đạo của vợ chồng a phủ
giá trị hiện thực và nhân đạo của vợ chồng a phủ

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ

Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đem đến cho văn nghệ sĩ nước ta một  cuộc tái sinh nhiệm màu. Các nhà văn, nhà thơ đã đứng lên dưới ngọn cờ cách mạng, với ý thức công dân sâu sắc, tích cực sáng tác phục vụ xã hội mới. Tô Hoài là một trong những nhà văn hiện thực sớm đến với cuộc sống lớn của nhân dân. Trong kháng chiến chống Pháp, ông đã cùng bộ đội tham gia chiến dịch Tây Bắc giải phóng đồng bào ở ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoàng Liên Sơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *