Phân tích đoạn một bài thơ Việt Bắc hay nhất
Phân tích đoạn một bài thơ Việt Bắc hay nhất
Phân tích đoạn một bài thơ Việt Bắc hay nhất

Phân tích đoạn một bài thơ Việt Bắc

Đề bài: Phân tích đoạn một bài thơ Việt Bắc

Tố Hữu là nhà thơ luôn đi đầu trong phong trào nghệ thuật vì nền cách mạng nước nhà. Có thể thấy, mỗi một tác phẩm của ông đều gắn liền với những mốc sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. Thơ của Tố Hữu luôn mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc, mang đậm tính sử thi và mang tính dân tộc rất đậm đà. Một trong những tác phẩm hay, tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật đó của ông là bài thơ Việt Bắc. Và chỉ qua khổ đầu của bài thơ, ta có thể thấy được tình cảm gắn bó khăng khít giữa những người cán bộ cách mạng và nhân dân Việt Bắc trong giây phút chia tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *