Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc dàn ý
Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc dàn ý
Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc dàn ý

phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc

Đề bài: phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc

Mở Bài

Đề tài kháng chiến là một đề tài quen thuộc trong thơ ca cách mạng Việt Nam trong đó bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là thi phẩm tiêu biểu. Bài thơ được sáng tác vào tháng 10-1954 sau thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Vì thế bài thơ vừa có ý nghĩa lịch sử lại vừa có ý nghĩa văn học sâu sắc và còn là lời tri ân sâu sắc của đồng bào miền xuôi đối với đồng bào miền ngược. Điều đó được thể hiện sâu sắc qua 8 câu thơ đầu cả bài thơ Việt Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *