Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa

Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Chiến tranh là điều không ai muốn và luôn mang lại đau thương cho mọi gia đình. Chiến tranh có các dạng: Chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Cùng KTHN phân biệt 2 dạng chiến tranh này nhé.

1. Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa

Tiêu chí Chiến tranh chính nghĩa Chiến tranh phi nghĩa
Mục đích Bảo vệ hòa bình, giải phóng dân tộc Lợi nhuận, mở rộng lãnh thổ, xâm chiếm các nước khác
Chủ thể tiến hành Từ các dân tộc bị áp bức Từ các dân tộc không bị áp bức
Nguyên nhân Do bị các quốc gia khác đe dọa, xâm phạm nền hòa bình, độc lập dân tộc Vì những mâu thuẫn không thể hòa giải, xuất phát từ lòng tham của giai cấp cầm quyền
Loại hình

Chiến tranh vùng lên thoát khỏi ách đô hộ, xâm lược của quốc gia khác

Chiến tranh chống quân xâm lược

Chiến tranh xâm lược
Tính chất

Chính nghĩa

Phi nghĩa
Kết quả

Một dân tộc, quốc gia được giải phóng

Một dân tộc, quốc gia bị xâm lược, đô hộ

=> Chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa phân biệt nhau bởi mục đích, tính chất và các loại hình của nó. Dạng chiến tranh nào cũng mang lại những mất mát về người và tài sản nhưng chiến tranh chính nghĩa sẽ mang lại hạnh phúc, nền độc lập cho quốc gia đang bị xâm lược nhưng chiến tranh phi nghĩa thì chỉ gieo đau thương, tang tóc cho quốc gia bị xâm lược và đôi khi là cả quốc gia đi xâm lược.

2. Nêu sự đối lập giữa hòa bình và chiến tranh

Ngay từ tên gọi, chúng ta đã thấy được sự đối lập giữa hòa bình và chiến tranh.

Hòa bình là niềm ước ao, là hạnh phúc của nhân loại. Hòa bình là sự bình yên chung sống trong một phạm vi một lãnh thổ, một quốc gia hay một cộng đồng lớn hơn, trong hòa bình vẫn có đấu tranh, đấu tranh để sinh tồn, phát triển nâng cao đời sống cộng đồng…

Chiến tranh là sự đấu tranh kịch liệt giữa hai hoặc nhiều phía với nhau để tranh giành quyền lực, lãnh thổ, ranh giới. Chiến tranh thường gây đổ máu, chết chóc, đói khổ v .v . . .chiến tranh lớn có thể gây sự tàn khốc cho cả Nhân loại.

3. Vì sao phải bảo vệ hòa bình?

Chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình vì:

Chúng ta phải bảo vệ hòa bình để ngăn chặn chiến tranh. Tất cả mọi người không ai mong muốn sẽ có chiến tranh xảy ra. Việc chiến tranh diễn ra sẽ mất đoàn kết giữa các nước, phá hoại đất nước, nhà cửa, hao tổn nền kinh tế, phá hỏng nhà cửa, của cải, vật chất.

Ngoài ra, một khi đã có chiến tranh thì những người nông dân phải hy sinh vô tội. Bất kể ai được sinh ra đều có quyền được sống và bảo vệ mạng sống của chính mình. Do vậy, ai cho chiến tranh có quyền cướp đi mạng sống, người thân, của cải vật chất của chúng ta.

Bảo vệ hòa bình chính là bảo vệ cuộc sống của không chỉ chúng ta mà còn của con cháu chúng ta đời đời về sau. Giá trị của hòa bình không có gì có thể đánh đổi được, có hòa bình chúng ta mới có thể phát triển mọi mặt, mọi sự phát triển đều được đặt trên nền tảng của hòa bình.

Hoa Tiêu vừa gửi đến bạn đọc những điểm khác nhau giữa hòa bình và chiến tranh

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của KTHN

Các bài viết liên quan:

  • Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh

Xem thêm về bài viết

Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa

Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Chiến tranh là điều không ai muốn và luôn mang lại đau thương cho mọi gia đình. Chiến tranh có các dạng: Chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Cùng KTHN phân biệt 2 dạng chiến tranh này nhé.
1. Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa
Tiêu chí
Chiến tranh chính nghĩa
Chiến tranh phi nghĩa
Mục đích
Bảo vệ hòa bình, giải phóng dân tộc
Lợi nhuận, mở rộng lãnh thổ, xâm chiếm các nước khác
Chủ thể tiến hành
Từ các dân tộc bị áp bức
Từ các dân tộc không bị áp bức
Nguyên nhân
Do bị các quốc gia khác đe dọa, xâm phạm nền hòa bình, độc lập dân tộc
Vì những mâu thuẫn không thể hòa giải, xuất phát từ lòng tham của giai cấp cầm quyền
Loại hình

Chiến tranh vùng lên thoát khỏi ách đô hộ, xâm lược của quốc gia khác
Chiến tranh chống quân xâm lược

Chiến tranh xâm lược
Tính chất

Chính nghĩa

Phi nghĩa
Kết quả

Một dân tộc, quốc gia được giải phóng

Một dân tộc, quốc gia bị xâm lược, đô hộ

=> Chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa phân biệt nhau bởi mục đích, tính chất và các loại hình của nó. Dạng chiến tranh nào cũng mang lại những mất mát về người và tài sản nhưng chiến tranh chính nghĩa sẽ mang lại hạnh phúc, nền độc lập cho quốc gia đang bị xâm lược nhưng chiến tranh phi nghĩa thì chỉ gieo đau thương, tang tóc cho quốc gia bị xâm lược và đôi khi là cả quốc gia đi xâm lược.
2. Nêu sự đối lập giữa hòa bình và chiến tranh
Ngay từ tên gọi, chúng ta đã thấy được sự đối lập giữa hòa bình và chiến tranh.
Hòa bình là niềm ước ao, là hạnh phúc của nhân loại. Hòa bình là sự bình yên chung sống trong một phạm vi một lãnh thổ, một quốc gia hay một cộng đồng lớn hơn, trong hòa bình vẫn có đấu tranh, đấu tranh để sinh tồn, phát triển nâng cao đời sống cộng đồng…
Chiến tranh là sự đấu tranh kịch liệt giữa hai hoặc nhiều phía với nhau để tranh giành quyền lực, lãnh thổ, ranh giới. Chiến tranh thường gây đổ máu, chết chóc, đói khổ v .v . . .chiến tranh lớn có thể gây sự tàn khốc cho cả Nhân loại.
3. Vì sao phải bảo vệ hòa bình?
Chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình vì:
Chúng ta phải bảo vệ hòa bình để ngăn chặn chiến tranh. Tất cả mọi người không ai mong muốn sẽ có chiến tranh xảy ra. Việc chiến tranh diễn ra sẽ mất đoàn kết giữa các nước, phá hoại đất nước, nhà cửa, hao tổn nền kinh tế, phá hỏng nhà cửa, của cải, vật chất.
Ngoài ra, một khi đã có chiến tranh thì những người nông dân phải hy sinh vô tội. Bất kể ai được sinh ra đều có quyền được sống và bảo vệ mạng sống của chính mình. Do vậy, ai cho chiến tranh có quyền cướp đi mạng sống, người thân, của cải vật chất của chúng ta.
Bảo vệ hòa bình chính là bảo vệ cuộc sống của không chỉ chúng ta mà còn của con cháu chúng ta đời đời về sau. Giá trị của hòa bình không có gì có thể đánh đổi được, có hòa bình chúng ta mới có thể phát triển mọi mặt, mọi sự phát triển đều được đặt trên nền tảng của hòa bình.
Hoa Tiêu vừa gửi đến bạn đọc những điểm khác nhau giữa hòa bình và chiến tranh
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của KTHN
Các bài viết liên quan:
Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh

#Phân #biệt #chiến #tranh #chính #nghĩa #và #chiến #tranh #phi #nghĩa


#Phân #biệt #chiến #tranh #chính #nghĩa #và #chiến #tranh #phi #nghĩa

KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button