Wiki

Oligochaeta

Oligochaeta có thể là:

  • Phân lớp giun có đai sinh dục: Oligochaeta (giun)
  • Chi trong phân tông Centaureinae, tông Cynareae, phân họ Carduoideae, họ Asteraceae, bộ Asterales: Oligochaeta (thực vật)

Trang định hướng này liệt kê những bài được liên kết với cùng tên khoa học của một loài đầy đủ.
Nếu một liên kết trong một bài thì bạn đến đây, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết được dự định.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button