Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội? Đúng nhất

Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội? Đúng nhất

Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội, thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào, wowhay.com chia sẻ cùng bạn.

Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội?

Ở Aten tổ chức có vai trò như quốc hội là Hội đồng 500 có vai trò như “quốc hội” thay mặt dân quyết định mọi việc.

Advertisement

Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?

Nền dân chủ Athen đề cập đến hệ thống chính quyền dân chủ được sử dụng ở Athens , Hy Lạp từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 4 trước Công nguyên. Theo hệ thống này, tất cả công dân nam – các dēmos – đều có quyền bình đẳng về chính trị, tự do ngôn luận và có cơ hội tham gia trực tiếp vào chính trường.

Trong nền dân chủ Athen, công dân không chỉ tham gia vào một nền dân chủ trực tiếp, theo đó họ tự đưa ra các quyết định mà họ sống, mà còn tích cực phục vụ trong các thể chế điều hành họ, và do đó họ trực tiếp kiểm soát tất cả các phần của quá trình chính trị.

Từ dân chủ (dēmokratia) bắt nguồn từ dēmos, dùng để chỉ toàn bộ cơ quan công dân, và kratos, nghĩa là cai trị. Sau đó, bất kỳ công dân nam nào cũng có thể tham gia vào cơ quan dân chủ chính của Athens, hội đồng (ekklēsia ).

Vào thế kỷ 4 và 5 trước Công nguyên, dân số nam của Athens dao động từ 30.000 đến 60.000 tùy theo thời kỳ. Hội nghị họp ít nhất một lần một tháng, nhiều khả năng là hai hoặc ba lần, trên đồi Pnyx trong một không gian chuyên dụng có thể chứa khoảng 6000 công dân.

Advertisement

Bất kỳ công dân nào cũng có thể phát biểu trước quốc hội và biểu quyết các quyết định bằng cách chỉ cần giơ tay. Đa số đã thắng trong ngày và quyết định là cuối cùng.

Chế độ dân chủ, vốn đã thịnh hành trong Thời kỳ Hoàng kim của Athens, đã bị thay thế bởi một chế độ chính trị đầu sỏ vào năm 411 trước Công nguyên.

Thay đổi hiến pháp, theo Thucydides, dường như là cách duy nhất để giành được sự ủng hộ rất cần thiết từ Ba Tư chống lại kẻ thù cũ Sparta và hơn nữa, người ta cho rằng sự thay đổi đó sẽ không phải là lâu dài.

Tuy nhiên, nền dân chủ ở một hình thức có chút thay đổi cuối cùng đã quay trở lại Athens và trong mọi trường hợp, người Athens đã làm đủ trong việc tạo ra hệ thống chính trị của họ để cuối cùng ảnh hưởng đến các nền văn minh tiếp theo hai thiên niên kỷ sau đó.

Theo lời của nhà sử học KA Raaflaub, nền dân chủ ở Athens cổ đại là: Một hệ thống độc đáo và thực sự mang tính cách mạng đã hiện thực hóa nguyên tắc cơ bản của nó ở mức độ chưa từng có và khá cực đoan: không có chính phủ nào từng dám trao cho tất cả công dân của mình các quyền chính trị bình đẳng, bất kể nguồn gốc, sự giàu có, địa vị xã hội, trình độ học vấn, phẩm chất cá nhân và bất kỳ các yếu tố khác thường xác định tình trạng trong một cộng đồng.

Những lý tưởng như vậy sẽ tạo thành nền tảng của tất cả các nền dân chủ trong thế giới hiện đại. Người Hy Lạp cổ đại đã cung cấp cho chúng ta những tác phẩm nghệ thuật, những ngôi đền đầy hơi thở, nhà hát vượt thời gian và một số triết gia vĩ đại nhất, nhưng có lẽ chính nền dân chủ mới là di sản lớn nhất và lâu dài nhất của họ.

Thể chế dân chủ cổ đại được biểu hiện ở những điểm sau:

– Hơn 30.000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.

– Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người, làm thành một Hội đồng 500, có vai trò như “quốc hội”, thay mặt dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm.

– Bầu 10 viên chức điều hành công việc (như kiểu một chính phủ) và cũng có nhiệm kì 1 năm. Viên chức có thể tái cử nếu được bầu.

– Hằng năm, mọi công dân họp một lần ở quảng trường, nơi ai cũng được phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia, wowhay.com chia sẻ.

Xem thêm về bài viết

Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội? Đúng nhất

Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội, thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào, wowhay.com chia sẻ cùng bạn.
Ở Aten tổ chức nào có vai trò như quốc hội?
Ở Aten tổ chức có vai trò như quốc hội là Hội đồng 500 có vai trò như “quốc hội” thay mặt dân quyết định mọi việc.
Advertisement

Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?
Nền dân chủ Athen đề cập đến hệ thống chính quyền dân chủ được sử dụng ở Athens , Hy Lạp từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 4 trước Công nguyên. Theo hệ thống này, tất cả công dân nam – các dēmos – đều có quyền bình đẳng về chính trị, tự do ngôn luận và có cơ hội tham gia trực tiếp vào chính trường.
Trong nền dân chủ Athen, công dân không chỉ tham gia vào một nền dân chủ trực tiếp, theo đó họ tự đưa ra các quyết định mà họ sống, mà còn tích cực phục vụ trong các thể chế điều hành họ, và do đó họ trực tiếp kiểm soát tất cả các phần của quá trình chính trị.
Từ dân chủ (dēmokratia) bắt nguồn từ dēmos, dùng để chỉ toàn bộ cơ quan công dân, và kratos, nghĩa là cai trị. Sau đó, bất kỳ công dân nam nào cũng có thể tham gia vào cơ quan dân chủ chính của Athens, hội đồng (ekklēsia ).
Vào thế kỷ 4 và 5 trước Công nguyên, dân số nam của Athens dao động từ 30.000 đến 60.000 tùy theo thời kỳ. Hội nghị họp ít nhất một lần một tháng, nhiều khả năng là hai hoặc ba lần, trên đồi Pnyx trong một không gian chuyên dụng có thể chứa khoảng 6000 công dân.
Advertisement

Bất kỳ công dân nào cũng có thể phát biểu trước quốc hội và biểu quyết các quyết định bằng cách chỉ cần giơ tay. Đa số đã thắng trong ngày và quyết định là cuối cùng.
Chế độ dân chủ, vốn đã thịnh hành trong Thời kỳ Hoàng kim của Athens, đã bị thay thế bởi một chế độ chính trị đầu sỏ vào năm 411 trước Công nguyên.
Thay đổi hiến pháp, theo Thucydides, dường như là cách duy nhất để giành được sự ủng hộ rất cần thiết từ Ba Tư chống lại kẻ thù cũ Sparta và hơn nữa, người ta cho rằng sự thay đổi đó sẽ không phải là lâu dài.
Tuy nhiên, nền dân chủ ở một hình thức có chút thay đổi cuối cùng đã quay trở lại Athens và trong mọi trường hợp, người Athens đã làm đủ trong việc tạo ra hệ thống chính trị của họ để cuối cùng ảnh hưởng đến các nền văn minh tiếp theo hai thiên niên kỷ sau đó.
Theo lời của nhà sử học KA Raaflaub, nền dân chủ ở Athens cổ đại là: Một hệ thống độc đáo và thực sự mang tính cách mạng đã hiện thực hóa nguyên tắc cơ bản của nó ở mức độ chưa từng có và khá cực đoan: không có chính phủ nào từng dám trao cho tất cả công dân của mình các quyền chính trị bình đẳng, bất kể nguồn gốc, sự giàu có, địa vị xã hội, trình độ học vấn, phẩm chất cá nhân và bất kỳ các yếu tố khác thường xác định tình trạng trong một cộng đồng.
Những lý tưởng như vậy sẽ tạo thành nền tảng của tất cả các nền dân chủ trong thế giới hiện đại. Người Hy Lạp cổ đại đã cung cấp cho chúng ta những tác phẩm nghệ thuật, những ngôi đền đầy hơi thở, nhà hát vượt thời gian và một số triết gia vĩ đại nhất, nhưng có lẽ chính nền dân chủ mới là di sản lớn nhất và lâu dài nhất của họ.
Thể chế dân chủ cổ đại được biểu hiện ở những điểm sau:
– Hơn 30.000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.
– Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người, làm thành một Hội đồng 500, có vai trò như “quốc hội”, thay mặt dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm.
– Bầu 10 viên chức điều hành công việc (như kiểu một chính phủ) và cũng có nhiệm kì 1 năm. Viên chức có thể tái cử nếu được bầu.
– Hằng năm, mọi công dân họp một lần ở quảng trường, nơi ai cũng được phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia, wowhay.com chia sẻ.

#Ở #Aten #tổ #chức #nào #có #vai #trò #như #quốc #hội #Đúng #nhất


#Ở #Aten #tổ #chức #nào #có #vai #trò #như #quốc #hội #Đúng #nhất

KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button