Wiki

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Văn Ninh có thể là:

  • Phò mã Đô úy Nguyễn Văn Ninh, người Vĩnh Long, chồng của Diên Phúc Công chúa Tĩnh Hảo.
  • Nguyễn Văn Ninh (tướng công an), Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam.
  • Nguyễn Văn Ninh (tướng quân đội), Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là trang định hướng liệt kê các bài hay chủ đề về những người có cùng tên gọi. Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn cần quay lại bài đó để sửa lại liên kết đến đúng trang cần thiết.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button