Wiki

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà
Chức vụ
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam
Nhiệm kỳ 2015 – tháng 9 năm 2018
Tiền nhiệm Vũ Xuân Sinh
Kế nhiệm Thiếu tướng Phạm Tiến Cương
Vị trí Việt Nam
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an (Việt Nam)
Thông tin chung
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Binh nghiệp
Phục vụ Công an nhân dân Việt Nam
Cấp bậc Trung tướng

Nguyễn Thanh Hà là Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam. Bà nguyên là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an Việt Nam. Cũng từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an (Việt Nam).

Tiểu sử


Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012, Nguyễn Thanh Hà là Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an (Việt Nam).

Tháng 1 năm 2013, Nguyễn Thanh Hà là Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an (Việt Nam).

Tháng 11 năm 2013, Nguyễn Thanh Hà là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an (Việt Nam).

Tháng 11 năm 2014, Nguyễn Thanh Hà là Phó Tổng trưởng Tổng cục II, Bộ Công an.

Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 3 năm 2018, Nguyễn Thanh Hà là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Phong tặng


Lịch sử thụ phong quân hàm

  • Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam
  • Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam (thụ phong năm 2013)
Back to top button