Wiki

Nguyễn Quốc Khánh (trung tướng)

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Quốc Khánh.

Related Articles

Nguyễn Quốc Khánh (sinh 1956) là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, học vị Tiến sĩ, nguyên là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (2009-2016), Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt-Nga.

Thân thế sự nghiệp


Ông sinh năm 1956 tại xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Năm 1996, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật, Quân khu 1

Năm 1998, ông được bổ nhiệm giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, Quân khu 1

Năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1

Năm 2004, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn.

Tháng 6 năm 2005, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Tháng 3 năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường.

Tháng 5 năm 2009, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng.

Năm 2016, ông nghỉ hưu.

Thiếu tướng (2004), Trung tướng (2008)

Lịch sử chức vụ


Tiền nhiệm:
Thiếu tướng
Phan Khuê Tảo
Tư lệnh Quân đoàn 1
2004–2005
Kế nhiệm:
Trung tướng
Tô Đình Phùng
Tiền nhiệm:
Trung tướng
Nguyễn Hữu Hạ
Hiệu trưởng
Trường Sĩ quan Lục quân 1

2007–2009
Kế nhiệm:
Trung tướng
Trần Quốc Phú

Back to top button