Tin Game

Nguyên liệu thăng cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact

Yun Jin là một nhân vật mới trong Genshin Impact 2.4. Bạn sẽ cần các nguyên liệu sau để tăng cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact.

Yun Jin trong Genshin Impact

Vật liệu nâng cấp tác động của Yun Jin Genshin sẽ xoay quanh boss kiểu Địa lý và cổng Liyue. Là một ca sĩ nổi tiếng ở quê hương của cô ấy, không có gì lạ khi bạn cần loài hoa biểu tượng của vùng này – hoa lưu ly dành cho Yun Jin. Ngoài ra, bạn cũng cần nhiều nguyên liệu khác. Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về vật liệu tăng cấp Genshin Impact Yun Jin.

Vật liệu nâng cấp Yun Jin trong Genshin Impact

 • 1.408.600 Mora
 • 46 Riftborn Regalia
 • 1 Prithiva Topaz Sliver
 • 9 Mảnh vỡ Prithiva Topaz
 • 9 Prithiva Topaz Chunk
 • 6 Đá quý Prithiva Topaz
 • Chương 168 hoa ly
 • 18 Mặt nạ hư hỏng
 • 30 Mặt nạ nhuộm
 • 36 Mặt nạ đáng ngại
 • Chương 246 anh hùng nhân chứng

Vì khả năng của Yun Jin tăng lên theo DEF, nên việc tăng chỉ số cơ bản đáng giá bằng cách đưa nhân vật lên cấp 90. Để làm được điều đó, người chơi cần thêm:

 • 684.800 Mora
 • Chương 171 anh hùng
 • 4 lời khuyên của người lang thang

Tuy nhiên, vì Yun Jin là một nhân vật hỗ trợ, nên các nhà thám hiểm thường chỉ muốn thăng cấp cho cô ấy lên cấp 5. Để làm được điều đó, bạn cần:

 • 966.200 Mora
 • 26 Riftborn Regalia
 • 1 Prithiva Topaz Sliver
 • 9 Mảnh vỡ Prithiva Topaz
 • 9 Prithiva Topaz Chunk
 • 108 hoa huệ
 • 18 Mặt nạ hư hỏng
 • 30 Mặt nạ nhuộm
 • 12 Mặt nạ đáng ngại
 • Chương 166 anh hùng

Sau đó, nếu bạn muốn nâng cấp Yun Jin trong Genshin Impact lên cấp 80, bạn cần chuẩn bị thêm:

 • 322.400 Mora
 • 81 bộ đồ anh hùng

Lên cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact mang lại cho bạn nhiều lợi thế trong trận chiến

Lên cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact mang lại cho bạn nhiều lợi thế trong trận chiến

Vật liệu nâng cấp năng khiếu của Yun Jin trong Genshin Impact

Yun Jin hỗ trợ các nhân vật dựa vào các đòn tấn công cơ bản trong Genshin Impact. Với Elemental Burst, cô ấy có thể tăng sát thương từ các đòn tấn công, thường dựa trên DEF. Để làm được điều đó, bạn cần những nguyên liệu sau:

 • 1.652.500 Mora
 • 6 Mặt nạ hư hỏng
 • 22 Mặt nạ nhuộm
 • 31 Mặt nạ đáng ngại
 • 3 Lời dạy về sự siêng năng
 • 21 Hướng dẫn về sự siêng năng
 • 38 Triết lý về sự siêng năng
 • 6 trái tim Ashen
 • 1 Crown of Insight

Địa điểm tìm vật liệu nâng cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact

 • Riftborn Regalia: Lấy từ Golden Wolflord của Inazuma.
 • Prithiva Topaz: Golden Wolflord, Inazuma.
 • Cảng Liyue: Cảng Liyue. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn trên KTHN.
 • Mặt nạ: Đánh bại Hilichurl.
 • Sách về sự siêng năng: Thứ ba / thứ sáu, miền cấp tài năng ở Liyue.
 • Ashen Heart: Battle boss La Signora hàng tuần.

Yun Jin bảo vệ bạn trước sự tấn công ác liệt của kẻ thù

Yun Jin bảo vệ bạn trước sự tấn công ác liệt của kẻ thù

Đây là mọi thứ bạn cần biết về Vật liệu nâng cấp Yun Jin của Genshin Impact. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Thông tin thêm

Nguyên liệu thăng cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact

#Nguyên #liệu #thăng #cấp #cho #Yun #Jin #trong #Genshin #Impact

[rule_3_plain]

#Nguyên #liệu #thăng #cấp #cho #Yun #Jin #trong #Genshin #Impact

Yun Jin là nhân vật mới ở Genshin Impact 2.4. Bạn sẽ cần những nguyên liệu sau để thăng cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact.
Yun Jin trong Genshin Impact
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Vật liệu thăng cấp cho Yun Jin Genshin Impact sẽ xoay quanh boss hệ Geo và cảng Liyue. Vì là ca sĩ nổi tiếng ở quê hương, không có gì lạ khi bạn cần loài hoa biểu tượng của vùng này – Bách hợp lưu ly cho Yun Jin. Ngoài ra, bạn còn cần nhiều nguyên liệu khác. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về nguyên liệu thăng cấp Genshin Impact Yun Jin.
Nguyên liệu thăng cấp Yun Jin trong Genshin Impact
1,408,600 Mora46 Riftborn Regalia1 Prithiva Topaz Sliver9 Prithiva Topaz Fragment9 Prithiva Topaz Chunk6 Prithiva Topaz Gemstone168 Glaze Lily18 Damaged Mask30 Stained Mask36 Ominous Mask246 Hero’s Wit
Do năng lực của Yun Jin tăng theo DEF, vì thế, rất đáng tăng chỉ số cơ bản bằng cách đưa nhân vật lên cấp 90. Để làm việc đó, người chơi cần thêm:
684,800 Mora171 Hero’s Wit4 Wanderer’s Advice
Tuy nhiên, do Yun Jin là nhân vật hỗ trợ, các nhà mạo hiểm thường chỉ muốn thăng cấp cô ấy lên cấp 5. Để làm điều đó, bạn cần:
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
966,200 Mora26 Riftborn Regalia1 Prithiva Topaz Sliver9 Prithiva Topaz Fragment9 Prithiva Topaz Chunk108 Glaze Lily18 Damaged Mask30 Stained Mask12 Ominous Mask166 Hero’s Wits
Sau đó, nếu muốn nâng cấp Yun Jin trong Genshin Impact lên cấp 80, bạn cần chuẩn bị thêm:
322,400 Mora81 Hero’s Wits
Thăng cấp Yun Jin trong Genshin Impact mang lại cho bạn nhiều lợi thế khi chiến đấu
Nguyên liệu nâng cấp thiên phú của Yun Jin trong Genshin Impact
Yun Jin hỗ trợ các nhân vật dựa vào tấn công thường trong Genshin Impact. Với Elemental Burst, cô ấy có thể tăng sát thương từ đòn tấn công, thường dựa theo DEF. Để làm việc đó bạn cần những nguyên liệu sau:
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
1,652,500 Mora6 Damaged Mask22 Stained Mask31 Ominous Mask3 Teachings of Diligence21 Guide to Diligence38 Philosophies of Diligence6 Ashen Heart1 Crown of Insight
Vị trí tìm vật liệu thăng cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact
Riftborn Regalia: Có được từ Golden Wolflord ở Inazuma.Prithiva Topaz: Golden Wolflord, Inazuma.Bách hợp lưu ly: Cảng Liyue. Tham khảo thêm hướng dẫn có bách hợp lưu ly trên KTHN.Mask: Đánh bại Hilichurl.Books of Diligence: Thứ ba/Thứ sáu, domain lên cấp thiên phú ở Liyue.Ashen Heart: Đấu boss La Signora mỗi tuần.
Yun Jin bảo vệ bạn trước đòn tấn công dữ dội của kẻ thù
Trên đây là mọi điều bạn cần biết về nguyên liệu thăng cấp Yun Jin trong Genshin Impact. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

#Nguyên #liệu #thăng #cấp #cho #Yun #Jin #trong #Genshin #Impact

[rule_2_plain]

#Nguyên #liệu #thăng #cấp #cho #Yun #Jin #trong #Genshin #Impact

[rule_2_plain]

#Nguyên #liệu #thăng #cấp #cho #Yun #Jin #trong #Genshin #Impact

[rule_3_plain]

#Nguyên #liệu #thăng #cấp #cho #Yun #Jin #trong #Genshin #Impact

Yun Jin là nhân vật mới ở Genshin Impact 2.4. Bạn sẽ cần những nguyên liệu sau để thăng cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact.
Yun Jin trong Genshin Impact
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Vật liệu thăng cấp cho Yun Jin Genshin Impact sẽ xoay quanh boss hệ Geo và cảng Liyue. Vì là ca sĩ nổi tiếng ở quê hương, không có gì lạ khi bạn cần loài hoa biểu tượng của vùng này – Bách hợp lưu ly cho Yun Jin. Ngoài ra, bạn còn cần nhiều nguyên liệu khác. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về nguyên liệu thăng cấp Genshin Impact Yun Jin.
Nguyên liệu thăng cấp Yun Jin trong Genshin Impact
1,408,600 Mora46 Riftborn Regalia1 Prithiva Topaz Sliver9 Prithiva Topaz Fragment9 Prithiva Topaz Chunk6 Prithiva Topaz Gemstone168 Glaze Lily18 Damaged Mask30 Stained Mask36 Ominous Mask246 Hero’s Wit
Do năng lực của Yun Jin tăng theo DEF, vì thế, rất đáng tăng chỉ số cơ bản bằng cách đưa nhân vật lên cấp 90. Để làm việc đó, người chơi cần thêm:
684,800 Mora171 Hero’s Wit4 Wanderer’s Advice
Tuy nhiên, do Yun Jin là nhân vật hỗ trợ, các nhà mạo hiểm thường chỉ muốn thăng cấp cô ấy lên cấp 5. Để làm điều đó, bạn cần:
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
966,200 Mora26 Riftborn Regalia1 Prithiva Topaz Sliver9 Prithiva Topaz Fragment9 Prithiva Topaz Chunk108 Glaze Lily18 Damaged Mask30 Stained Mask12 Ominous Mask166 Hero’s Wits
Sau đó, nếu muốn nâng cấp Yun Jin trong Genshin Impact lên cấp 80, bạn cần chuẩn bị thêm:
322,400 Mora81 Hero’s Wits
Thăng cấp Yun Jin trong Genshin Impact mang lại cho bạn nhiều lợi thế khi chiến đấu
Nguyên liệu nâng cấp thiên phú của Yun Jin trong Genshin Impact
Yun Jin hỗ trợ các nhân vật dựa vào tấn công thường trong Genshin Impact. Với Elemental Burst, cô ấy có thể tăng sát thương từ đòn tấn công, thường dựa theo DEF. Để làm việc đó bạn cần những nguyên liệu sau:
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
1,652,500 Mora6 Damaged Mask22 Stained Mask31 Ominous Mask3 Teachings of Diligence21 Guide to Diligence38 Philosophies of Diligence6 Ashen Heart1 Crown of Insight
Vị trí tìm vật liệu thăng cấp cho Yun Jin trong Genshin Impact
Riftborn Regalia: Có được từ Golden Wolflord ở Inazuma.Prithiva Topaz: Golden Wolflord, Inazuma.Bách hợp lưu ly: Cảng Liyue. Tham khảo thêm hướng dẫn có bách hợp lưu ly trên KTHN.Mask: Đánh bại Hilichurl.Books of Diligence: Thứ ba/Thứ sáu, domain lên cấp thiên phú ở Liyue.Ashen Heart: Đấu boss La Signora mỗi tuần.
Yun Jin bảo vệ bạn trước đòn tấn công dữ dội của kẻ thù
Trên đây là mọi điều bạn cần biết về nguyên liệu thăng cấp Yun Jin trong Genshin Impact. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.


 • Tổng hợp: KTHN
 • Nguồn: https://download.vn/nguyen-lieu-thang-cap-cho-yun-jin-trong-genshin-impact-57312

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button