Nguyễn Kim Sơn

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Kim Sơn (định hướng).

Nguyễn Kim Sơn
Nguyễn Kim Sơn
Chức vụ
Nguyễn Kim Sơn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhiệm kỳ 8 tháng 4 năm 2021 – nay
&00000000000000000000000 năm, &000000000000007600000076 ngày
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Tiền nhiệm Phùng Xuân Nhạ
Kế nhiệm đương nhiệm
Vị trí Nguyễn Kim Sơn Việt Nam
Thứ trưởng
 • Phạm Ngọc Thưởng
 • Nguyễn Văn Phúc
 • Nguyễn Hữu Độ
 • Ngô Thị Minh
 • Hoàng Minh Sơn
Nguyễn Kim Sơn
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
Nhiệm kỳ 31 tháng 1 năm 2021 – nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000143000000143 ngày
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Kim Sơn
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhiệm kỳ 30 tháng 6 năm 2016 – nay
&00000000000000040000004 năm, &0000000000000358000000358 ngày
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm Minh Chính
Tiền nhiệm Phùng Xuân Nhạ
Kế nhiệm đương nhiệm
Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải
Phạm Bảo Sơn
Thông tin chung
Sinh 19 tháng 11, 1966 (54 tuổi)
Hải Phòng, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Nơi ở Hà Nội
Tôn giáo Không
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Vợ Trần Thu Hiền

Nguyễn Kim Sơn (sinh ngày 18 tháng 11 năm 1966) là nhà nghiên cứu Nho học và nhà quản lý giáo dục Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiêm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiểu sử


Ông sinh ngày 18 tháng 11 năm 1966, có quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Quá trình đào tạo


Năm 1984, ông tốt nghiệp trung học Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Hải Phòng.

Năm 1990, ông Sơn tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chuyên ngành Hán Nôm; rồi ở lại trường giảng dạy tại khoa (từ 1991 – 2002).

Năm 1996 ông bảo vệ Phó Tiến sĩ (nay tương đương tiến sĩ) Khoa học Ngữ văn tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn của ông có nhan đề “Những xu hướng của nho học Việt Nam nửa thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX và sự tác động của nó tới văn học”, người hướng dẫn PGS. Trần Đình Hượu, PGS. Bùi Duy Tân.

Năm 2005, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Năm 2007-2008, ông làm học giả thỉnh giảng (visiting scholar) nghiên cứu tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Viện Harvard-Yenching, trong khuôn viên Đại học Harvard. (Viện này độc lập với Đại học Harvard nhưng do Đại học này tham gia với tư cách thành viên sáng lập, không liên quan gì đến nhà nước Trung Quốc. Viện có chương trình đưa các học giả châu Á sang hợp tác nghiên cứu tại Đại học Harvard).

Quá trình công tác


trái|nhỏ|Tổng thống Pháp Francois Hollande và giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn.Sự nghiệp của ông Nguyễn Kim Sơn gắn liền với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 4/1991 đến tháng 2/1999, ông là cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 03/1999 đến 03/2002, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 04/2002 đến tháng 03/2003, ông làm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 04/2003 đến tháng 4/2006, ông là Trưởng phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 05/2006 đến tháng 05/2007, ông là Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 11/2009 đến tháng 05/2010, ông là Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 01/2012 đến tháng 2/2016, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Tháng 2/2016 đến tháng 6/2016, ông là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội;

Ngày 30/6/2016, ông được bổ nhiệm là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và từ ngày 20/9/2016 là Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 03/01/2019, ông trở thành Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

Trong thời gian Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành thí điểm phương án Đổi mới Tuyển sinh Đại học bằng cách thi Đánh giá năng lực, ông Nguyễn Kim Sơn là người trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện công việc này.

Ngày 08/04/2021, ông được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cử, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Theo Quyết định số 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Nghiên cứu


Công bố khoa học của ông được đăng trên các tạp chí ở trong cũng như ngoài nước. Một số bài báo quốc tế:

 • Kim-Son Nguyen. The Reception of Confucianism in Vietnam: From Early Times to the early of 20^(th) Century. Taiwan Journal of East Asian Studies. Vol.14, no.2 (2017): 171-187. DOI: 10.6163/TJEAS.201712_14(2).0005
 • Kim-Son Nguyen. Le Quy Don’s evaluation on Zhu Xi’s thoughts of Book of Documents (Shujing) – A case study of Interpretation of Book of Documents (Shujing Yanyi), Collection of Chinese Studies; Vol. 25 (2017), 25 – 40.
 • Chun-Chieh Huang and Kim-Son Nguyen. Introduction to Sources in Vietnamese Confucianism. Taiwan Journal of East Asian Studies. Vol.6, no.2 (2009): 221–26.
 • Kim-Son Nguyen. Contemporary Confucianism Research in Vietnam: Situations and Directions. Taiwan Journal of East Asian Studies. Vol.5, no.2 (2008): 155-172.

Ông là tác giả/chủ biên những sách sau:

 • Một số vấn đề Nho giáo Việt Nam (đồng tác giả), NXB Chính trị Quốc gia, 1998.
 • Từ điển Tác giả, tác phẩm Văn học Việt Nam (dùng cho nhà trường), NXB Đại học Sư Phạm, 2000.
 • Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội – Tuyển tập địa chí (đồng chủ biên). NXB Hà Nội, 2010
 • Nho tạng tinh hoa biên – Việt Nam bộ (chủ biên, 2 tập), NXB Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, 2013.
 • Kinh điển Nho gia tại Việt Nam (chủ biên). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
 • Nguyên điển Nho học Việt Nam (chủ biên, 10 tập), NXB Đại học Quốc gia Đài Loan (2013-2015).
 • Giáo trình tản văn triết học Tống – Minh: Văn bản và triết lý. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
 • Trần Nhân Tông – Thiền lạc và thi hứng (chuyên luận). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
 • Nho học Đông Á truyền thống và hiện đại (chủ biên). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
 • Nghiên cứu Nho giáo Việt Nam, quan điểm và phương hướng (chủ biên). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
 • Tộc ước gia quy Thăng Long – Hà Nội (Khảo cứu và dịch thuật). NXB Hà Nội, 2018.

Nguyễn Kim Sơn là ủy viên Hội đồng biên soạn Nho tạng thế giới; Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Taiwan Journal of East Asian Studies (Đài Loan); Ủy viên Ban Điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Nho giáo thế giới.

Back to top button