Wiki

Nguyễn Hữu Độ (chính khách)

Nguyễn Hữu Độ
Chức vụ
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Nhiệm kỳ ngày 22 tháng 9 năm 2017 – nay
&00000000000000030000003 năm, &0000000000000284000000284 ngày
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Tiền nhiệm Nguyễn Vinh Hiển
Kế nhiệm đương nhiệm
Vị trí Việt Nam
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nhiệm kỳ 2008 – 22 tháng 9 năm 2017
Vị trí Hà Nội
Thông tin chung
Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú
Sinh 1962 (58–59 tuổi)
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Học vấn
  • Cử nhân Sư phạm Toán
  • Tiến sĩ Quản lí giáo dục

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Hữu Độ.

Related Articles

Nguyễn Hữu Độ (sinh năm 1962) là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Xuất thân


Ông sinh ngày 29 tháng 8, năm 1962.

Giáo dục


Ông là cử nhân sư phạm toán.

Năm 2015, ông bảo vệ luận án tiến sĩ về quản lí giáo dục tại ĐHSP Hà Nội, luận văn ông có nhan đề ”Xây dựng và sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán trong phát triển nghề nghiệp giáo viên THPT thành phố Hà Nội”.

Sự nghiệp


Năm 2005, ông là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Từ năm 2007 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017, ông là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Thành ủy Hà Nội.

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định điều động, bổ nhiệm ông làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (quyết định 1438/QĐ-TTg).

Lĩnh vực phụ trách:


a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; giáo dục dân tộc; quản lý chất lượng; phát triển ngành sư phạm; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; xuất bản; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Vụ Giáo dục dân tộc; Cục Quản lý chất lượng; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Cơ sở vật chất; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng.

d) Phụ trách các Đề án, Dự án, Chương trình: Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020; Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020; Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020; Đề án Kiên cố hóa trường lớp học; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 732); Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025; Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2; Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông; Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2; Chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng văn bằng, chứng chỉ của Bộ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Danh hiệu


  • Nhà giáo Ưu tú

Check Also
Close
Back to top button