Wiki

Nguyễn Đức Hải (trung tướng)

Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Đức Hải.

Nguyễn Ngọc Văn
Chức vụ
Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng
Nhiệm kỳ 2014 – 2019
Tiền nhiệm Nguyễn Đình Chiến
Kế nhiệm Đặng Quang Minh
Vị trí Việt Nam
Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
Nhiệm kỳ 2012 – 2014
Tư lệnh Quân đoàn 3
Nhiệm kỳ 2009 – 2012
Tiền nhiệm Nguyễn Vĩnh Phú
Kế nhiệm Đậu Đình Toàn
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình
Thông tin chung
Quốc tịch Việt Nam
Sinh 1944
Việt Yên, Bắc Giang, Liên bang Đông Dương
Binh nghiệp
Thuộc Nguyễn Đức Hải (trung tướng) Quân đội nhân dân Việt Nam
Cấp bậc Nguyễn Đức Hải (trung tướng) Trung tướng

Nguyễn Đức Hải: là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng (2014-2019), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 (2009-2012).

Thân thế và sự nghiệp


Ông sinh năm 1957, quê Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Ông từng giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10.

Năm 2009, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 3.

Năm 2012, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng..

Năm 2014, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng.

Năm 2019, ông nghỉ chờ hưu.

Thiếu tướng (2009), Trung tướng (2014).

Check Also
Close
Back to top button